Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. december 10., hétfő

4008/2018. számú NAV által kiadott tájékoztatás a 2019. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról
A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (vámmentességi rendelet), az utasok személyi poggyászában importált termékek ÁFA és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvényben (utasforgalmi törvény), valamint az ÁFÁ-ról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 99. § (1) bekezdés a) pontjában EUR összegben meghatározott vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei 2019. január 1. és 2019. december 31. között.

A jövedéki adót érintő, 2019. január 1-től hatályos változásokról
A jövedéki adót érintő, 2019. január 1-től hatályos változások elsősorban adóigazgatási tárgyúak, egyértelműsítő és egyéb módosítások, illetve az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése, az adókötelezettségeik teljesítésének megkönnyítését szolgálják, továbbá a kereskedelmi gázolaj esetében az uniós adóminimumnak való megfelelése kapcsán 3,5 forinttal csökken a visszaigényelhető adó összege.

Statisztikai adatszolgáltatások kedvezményezettek részére
A 18EGYAD adatlapon terjesztheti elő a civil kedvezményezett azon magánszemélyek név- és címadatainak megismerése iránti kérelmét, akik a 2018. rendelkező évben az szja 1%-ukat a részére ajánlották fel és hozzájárultak adataik átadásához. Az EGYSTAT adatlapon terjesztheti elő valamennyi kedvezményezett az érvényes, érvénytelen, el nem bírált nyilatkozatot tevők számának, megyénkénti és korcsoportonkénti megoszlásának megismerése iránti kérelmet. Az adatalapok csak elektronikus úton küldhetőek.

A jövedelemadózás fő irányai 2019-től (Adóvilág - 2018. december)
2019-től adópolitikai szempontból továbbra is az adónemek számának csökkentése, a vállalkozási környezet kedvezőbbé tétele, a munkavállalás ösztönzése, az adóadminisztráció csökkentése a kitűzött cél. A társasági adót érintően a csoportos társasági adóalanyiság bevezetésre kerül. 2019. január 1-je és 2019. január 15-e között lehet benyújtani az erre vonatkozó kérelmet. A bevallási és befizetési határidő az egyéni vállalkozók esetében az adóévet követő február 25-éről május 20-ára tolódik ki.

Magánszemély tulajdonában álló ingatlanrész Kft rendelkezésére bocsátása
Egyszemélyes KFT ügyvezetője vásárolt egy üres sarok telket saját nevére. Vásárolt rá egy faházat is. Telephelyként szeretné a KFT-t bejelenteni, de Ő is ott fog lakni életvitelszerűen. Hogyan számolhatja el a felmerült költségeket a KFT terhére ? Iroda, raktár stb. lenne benne. Megoldás lehet a KFT-nek történő bérbeadás?

Ingatlan értékesítésének áfa kötelezettsége
Kft telephely kialakítására 2007 évben vásárolt telket, amire felépítette iroda, üzlet, raktár céljára szolgáló épületét, melyre 2009. febr.10-én megkapta a használatba vételi engedélyt. Az építkezés során felmerült ÁFA visszaigénylésre került. Az ingatlant az utóbbi években bérbe adta a Kft. A bérbeadási tevékenységre választotta az ÁFA felszámítás lehetőségét. A bérlő jelezte vételi szándékát 2019. április 30-át követő időponttal. Ha idén 12.31-ig az eladó nem választja az ÁFA felszámítás lehetőségét ingatlan értékesítésre, akkor a számlában az eladásra kerülő ingatlan eladási ára ÁFA nélkül szerepeltethető a jelenleg érvényben lévő ÁFA tv. alapján? Külön fel kell-e tüntetni a telek értékét? Ha igen, akkor ez is ÁFA nélküli számlázható? Az építkezés során visszaigényelt ÁFÁ-val kapcsolatban van-e teendője a Kft-nek? Ha igen mi és milyen módszerrel kell megtennie?

Társasági adó feltöltési segédlet 2018
A társasági adó feltöltésének számításához ad segítséget a kalkulátor.

Egyéni vállalkozás adózási kalkulátor 2018
A táblázattal modellezhetjük, kalkulálhatjuk az egyéni vállalkozás tevékenységének adókötelezettségeit 2018.évre.

Kft tag egyéni vállalkozási lehetősége
Egyszemélyes Kft tagja alapíthat-e katás egyéni vállalkozást?

Pénzforgalmi áfa megszűnése határérték túllépése miatt
Egy Kft pénzforgalmi áfás, és lehet, hogy ebben az évben túllépi a 125 M Ft-os adó nélkül számított éves szinten göngyölített értékhatárt. Nem teljesen egyértelmű számomra, hogy az értékhatárba beletartozik-e a Közösségi adóalany részére teljesített szolgáltatás nyújtás? A felsorolásban, hogy mi nem számít bele az értékhatárba nevesítve csak a közösségen belüli adómentes (az Áfa tv. 89. §-ában foglaltaknak megfelelő) termékértékesítés ellenértéke szerepel. Viszont, amikor a számlát kiállítjuk, akkor a közösségi szolgáltatás nyújtás számlája nem tartozik a pénzforgalmi elszámolás alá, hiszen nem tartalmaz áfát, és területi hatályon kívüli. A Kft-nek nagyon sok időszakos elszámolású tárgyidőszak után kiállított számlája van 30 napos fizetési határidővel (ezért is választotta a pénzforgalmi elszámolást), ezért eltér a számviteli és áfa dátum= fizetési határidő. Az Áfa bevallásba pedig csak a banki beérkezés napján kerül be. (pl. ezért a 2018 évi áfa analitikában vannak 2017 évre könyvelt számlák). Az összeghatár túllépés figyelésnél melyik dátummal kell a listát lekérni, az ellenérték megtérítésének dátumával? Ezenkívül a novemberi elszámolásos számlákat most kell majd kiállítani, a fizetési határidő már 2019. január lesz, ha nem fizetik ki ebben az évben, akkor már a 2019-es áfa analitikába kerülnének. Előre nem is tudjuk, hogy esetleg mégis átutalják ebben az évben. Hogy kell ilyenkor helyesen eljárni?

Számla adattartalma
Cégünknek olyan vevői vannak (közintézmények) akik azonos adószámra, de több különböző névre, címre kérik a számlát kiállítani. A számlák elektronikus átadásakor a NAV felé ellenőrzésre kerül-e, hogy az adószámhoz tartozó név megegyezik-e a NAV áfa alanyoknál szereplő névvel, címmel? A számlázási adatok közül mi kell megegyezzen a NAV adatbázisában szereplő adatokkal? Esetleg csak az adószám?

Munkabér és egyéb járandóságok kifizetésének napja munkáltatói felmondás esetén
Egy Kft. leépítés miatt felmondja a munkavállalója munkaszerződését. A munkáltató a munkavállalót a felmondási idő felére, 45 napból 23 napra felmenti a munkavégzés alól. A munkavállaló a felmondási idő alatt 22 napot munkában tölt és utána 23 napot felmentési idővel tölt. A munkavállalót 6 év munkaviszony után 2 havi végkielégítés illeti meg. Helyesen jár el a Kft., ha a munkavállaló részére a munkával töltött 22 nap után, azaz az utolsó munkanapon valamennyi munkabért és járandóságot (távolléti díj a felmentési időre ill. végkielégítés is) átutalással kiegyenlít a munkavállaló részére, akkor is ha a munkaviszony csak a felmentési idő végeztével, 45 nap után szűnik meg?

Szabadság kiadása gyámság alá kerülés esetén
Van-e törvényes akadálya a táppénz megszakításának szabadság kiadása miatt? A munkavállaló állapota olyan súlyos, hogy gyámság alá került, a gyám kérte a szabadság kiadását. A munkáltató kiadná a szabadságot.

Ingyenes megbízás közös őstermelő családtagok között
Az őstermelői közös igazolvány kiváltásának egyik feltétele, hogy minden egyes családtagnak az őstermelői jövedelmére ugyanazon adózási módot kell választani (pl. az általános forgalmi adó, az átalányadózás, a tételes költségelszámolás tekintetében). További feltétel, hogy a közös őstermelői tevékenység időszakában a családtagok egymással nem állhatnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban és a segítő családtagra vonatkozó rendelkezéseket egymásra vonatkozóan nem alkalmazhatják. Ezt az jelenti, hogy ez esetben, ha az édesapának a nevére szól a közös igazolvány, akkor a gyermeke nem mehet ki a piacra árusítani a terméküket a Ptk. 6:280. § szerinti ingyenes megbízási jogviszony keretében?

Innovációs járulék fizetési kötelezettség
A vállalkozás 2016.évben még Innovációs járulék fizetésére volt kötelezett 51 fő átlaglétszám miatt. 2017. január elsején a foglalkoztatotti létszám 48 fő volt (már előző év decemberében is), mivel a mérleg főösszeg és a nettó árbevétel is megfelel a kisvállalkozói minősítésnek, ezért jól gondolom-e, hogy 2017.évben nem kellett Innovációs hozzájárulást fizetni? 2017.évben az átlaglétszám 41 fő volt. Helyesen értelmeztem-e a törvényt, miszerint a mentesség alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az irányadó?

Amikor nem hosszabbodik meg az adómegállapítási jog elévülési ideje

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egyedi ügyben hozott ítélete értelmében nem hivatkozhat a NAV az adómegállapítási jog elévülési idejének meghosszabbodására olyan esetben, amikor az adóhatósági határozat kiadmányozása, azaz aláírása, nem szabályszerűen történt meg. Az ítéletben foglalt bírósági álláspont számtalan vállalkozás esetében eredményezheti akár a jogerősen megállapított adókötelezettségek végérvényes törlését is – olvasható a Deloitte Legal közleményében.

The post Amikor nem hosszabbodik meg az adómegállapítási jog elévülési ideje appeared first on Adó Online.

Moody’s: nehezen fenntartható a magyar növekedési dinamika

A magyar gazdaság robusztus növekedése, a maastrichti államháztartási tűréshatár betartása melletti kormányzati elkötelezettség és a külső sérülékenység ebből eredő jelentős mérséklődése támasztja alá Magyarország szuverén adósprofilját - áll a Moody's Investors Service pénteken Londonban ismertetett éves helyzetértékelésében.

The post Moody’s: nehezen fenntartható a magyar növekedési dinamika appeared first on Adó Online.

Diplomás minimálbér jön Romániában

Magasabb minimálbért vezetnek be Romániában 2019. január elsejétől kezdődően a felsőfokú végzettséggel és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók számára - jelentette be a pénteki kormányülésen Viorica Dancila miniszterelnök.

The post Diplomás minimálbér jön Romániában appeared first on Adó Online.

Holtpontra jutottak a minimálbér tárgyalások

A szociális partnerek nem tudtak megállapodni a 2019. január 1-jén hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimum mértékében, elképzelhető, hogy jövő héten szerdán a kormány határoz a béremelésről - összegezték a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói és munkavállalói oldalának  képviselői a csütörtöki tárgyaláson történteket.

The post Holtpontra jutottak a minimálbér tárgyalások appeared first on Adó Online.

Fordulat: kollektív szerződés helyett egyéni beleegyezés kellene a 400 óra túlmunkához

Meglepő módosításon esett keresztül a törvényalkotási bizottságban a viták kereszttüzébe került, a munka törvénykönyvét átíró kormánypárti országgyűlési képviselői javaslat: a munkavállaló "önként vállalt túlmunkája" tenné lehetővé az évi 400 túlórát a kollektív szerződés helyett.

The post Fordulat: kollektív szerződés helyett egyéni beleegyezés kellene a 400 óra túlmunkához appeared first on Adó Online.

Meghosszabbította szerződését a NAV az ANY Biztonsági Nyomdával

Továbbra is az a nyomda gyártja a zárjegyeket, amelyik eddig is tette.

The post Meghosszabbította szerződését a NAV az ANY Biztonsági Nyomdával appeared first on Adó Online.

A kollektív szerződés lehetőségei közalkalmazotti területen

A közalkalmazotti törvény hatálya alatt kötött kollektív szerződés nem lehet jogszabállyal ellentétes. Ugyanakkor, kivételesen a jogszabályok adhatnak felhatalmazást, hogy tartalmuktól a kollektív szerződés eltérjen. Ennek az általános felhatalmazó rendelkezésnek az értelmezése azonban számos kérdést felvet, amelyek meglehetősen aggályos válaszokhoz vezetnek.

The post A kollektív szerződés lehetőségei közalkalmazotti területen appeared first on Adó Online.

Hogyan adóztak a rómaiak? – Az állam adót fizet polgárainak (5. rész)

Az ókori Rómában a hatalomgyakorlási technikák sokszor durva, máskor kifinomult technikáit találták ki és alkalmazták. Ellentétek szítása, kiélezése, politikai gyilkosságok, egymással vetélkedő táborok közötti polgárháborúk, a tömegek manipulálása, választási csalások, hivatali tisztségek megvásárlása mind-mind alkalmazott módszer volt. Ha a ma alkalmazott politikai eszköztárral bármi hasonlóságot vélünk felfedezni, az természetesen csak a véletlen műve lehet!

The post Hogyan adóztak a rómaiak? – Az állam adót fizet polgárainak (5. rész) appeared first on Adó Online.

PM: enyhén nőtt a munkabalesetek száma

Enyhén emelkedett a munkabalesetek száma az év első három negyedévében, 2018. január és szeptembere között 16 227 embert vált három napnál hosszabb időre munkaképtelenné, szemben az egy évvel korábban mért 16 172 esettel - olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) munkavédelmi főosztályának jelentésében, amelyet a tárca honlapján tettek közzé.

The post PM: enyhén nőtt a munkabalesetek száma appeared first on Adó Online.

Fontos ponton változhat a rabszolgatörvény

Az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottsága részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban szűkítené a túlórára kötelezhetők körét - írja a Hvg.hu.

The post Fontos ponton változhat a rabszolgatörvény appeared first on Adó Online.

K111
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról

Tájékoztató a főállású kisadózó fogalmának változásáról

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

18HIPAEK
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzésitevékenység esetén 

18HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Lejárt diákigazolványok
Annak a diáknak, akinek adiákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nemhelyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, be kelljelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-tól egészségügyiszolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Igazolás a magánszemély által a 2018. évi szja-bevallásban tehető nyugdíjbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó rendelkező nyilatkozat megtételéhez

A jövedéki adót érintő, 2019. január 1-től hatályos változásokról

Statisztikai adatszolgáltatások kedvezményezettek részére

Több mint kétmillió forint értékű vízipipadohányt talált Gitta, a keresőkutya
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai Ártándnálegy román kisbuszban  két és félmillió forint értékű adózatlanvízipipadohányt találtak. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás 

Jövedéki statisztikák

19TPMAP
Kérelem transzferár-kiigazítással kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárás megindítására, illetve beadvány folyamatban lévő kölcsönös egyeztetési eljárásban 

19APIAC
Kérelem a szokásos piaci ár megállapítása vagy előzetes konzultáció iránt, illetve beadvány a folyamatban lévő szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban 

18T203KV
Adatlap a kisvállalati adózás (KIVA) választásának bejelentésére

1893
Bevallás a 2018. évi pénzügyi tranzakció illeték, valamint a 2019. évi illetékfizetési kötelezettségről

18T203
Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez,valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történőkijelentkezéshez társas vállalkozások

18T103
Adatbejelentő lap az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezéshez,valamint az Eva tv. 10. § (3) vagy 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján történőkijelentkezéshez egyéni vállalkozók

decemberi üzemanyagárak
decemberben (Ft/l) ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 396 Gázolaj 435 Keverék 433 LPG autógáz 254 Közlemény az üzemanyagárakról nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/uzemanyagar.html Bővebben  

A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok 2019

19110
Igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

1911
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

A kisvállalati adó szabályozása 2019. január 1-től

Így lehet megtéríteni a tanácsadók, üzletkötők útiköltségét
Szaktanácsadással foglalkozó társaság hogyan tudja megtéríteni az ország egész területére utazó munkatársai útiköltségét? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

Vendégmunkások százezrei mehetnek dolgozni Japánba az új, átalakított vízumrendszerben
A japán parlament jóváhagyta szombaton a munkavállalói vízumrendszer átalakítását, aminek köszönhetően külföldi vendégmunkások százezrei érkezhetnek az országba áprilistól.

Piacképes startupoknak ajánl 50 milliós befektetést az MVM Csoport
Egyenként akár 50 millió forint magvető befektetést és akcelerációs szolgáltatásokat vehetnek igénybe az MVM Edison startup versenyének győztesei; az MVM Csoport harmadik alkalommal kiírt innovációs pályázatára január végéig jelentkezhetnek ígéretes ötleteikkel az innovatív fejlesztők – közölték a szervezők.

A fényfüzérek majdnem felénél hibát találtak a fogyasztóvédők
A karácsonyi fényfüzérek, világító díszek, külterületi dekorációk fogyasztóvédelmi ellenőrzésekor 53 termékből 25 "megbukott" a vizsgálatokon, a problémás termékek aránya elérte a 47 százalékot – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó külföldön szolgáltat
Alanyi adómentes egyéni vállalkozó (kőműves, festő) Németországban, magánszemély megrendelő részére fog munkát végezni. Kell-e EU-s adószámot kiváltania, kell-e a német adóhivatalnál regisztrálnia? Milyen számlát fog kiállítani? A számla fog-e áfát tartalmazni, és ha igen, akkor a német mértéknek megfelelőt? Hová kell bevallani és megfizetni az általános forgalmi adót? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Nyugdíjas kft.-tag, ügyvezető juttatásait terhelő járulékok
Milyen levonások, illetve járulékfizetési kötelezettségek terhelik a kft. saját jogú nyugdíjas tagjának, ügyvezetőjének fizetendő juttatásokat? – kérdezte az Adózóna olvasója. Széles Imre tb-szakértő válaszolt.

Közel százezer cégkapu hányzik az MKOE szerint
A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének közleménye szerint a cégkapu a modern ügyintézéshez egy jó eszköz lenne, ha kész lenne.

MNB vizsgálat: 16 pénzügyi intézmény, 13,65 millió forint bírság
Az MNB idén is kisebb súlyú hiányosságokat tárt fel a „fair banki” előírások betartására vonatkozó témavizsgálata során. A jegybank a 16 pénzügyi intézményt érintő vizsgálatsorozatában összesen 13,65 millió forint bírságot szabott ki, s kötelezte a társaságokat a hibák kijavítására. Az MNB a jövőben is kiemelten ellenőrzi a körültekintő fogyasztói hitelfelvételt támogató előírások betartását – írja honlapján az MNB.

Óriástüntetés a túlóratörvény ellen: a rendőrség lezárta a Kossuth teret
Szombaton szakszervezetek tüntetnek Budapesten. A demonstráció 10 órakor kezdődik a Jászai Mari téren, innen a résztvevők a tervek szerint átvonulnak a Kossuth térre, ahol 11 órától beszédek következnek. Hogy a pontos program mi lesz, azt nem tudni, ugyanis a rendőrség talált egy nemzetközileg védett vendéget, aki miatt lezárják a Kossuth teret – írja az Index.

Francia zavargások: mérsékelt sárgamellényesek a párizsi tüntetések elkerülésére szólítanak fel
A magukat mérsékeltnek mondó "szabad sárgamellényesek" pénteken nyugalomra szólítottak fel, és azt kérték mindenkitől, hogy ne tüntessen másnap Párizsban, miután az illetékes hatóságok "nagyon nagy erőszaktól tartanak". A nemzetgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatójukon ugyanakkor Emmanuel Macron államfőt tették felelőssé a helyzet elfajulásáért.

Teljesítési időpont – dátum a számlán
Gyakori, hogy a számlát jóval a termék kiszállítása után, illetve az adott szolgáltatás előtt állítja ki megrendelőjének a cég. Mi a teljesítés dátuma? Két olvasói kérdésre Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.

Differenciált minimálbért vezettek be Romániában a felsőfokú végzettségűek számára
Differenciált minimálbért vezettek be Romániában 2019. január elsejétől kezdődően a felsőfokú végzettséggel és legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók számára – jelentette be a pénteki kormányülésen Viorica Dancila miniszterelnök.

Egyszerűsödik a horgászokmányok rendszere
Stratégiai partnerségi megállapodást és közfeladat-ellátási szerződést kötött az Agrárminisztérium (AM) a Magyar Országos Horgász Szövetséggel (Mohosz) pénteken Budapesten.

Visszaküldte az államfő a jogalkotási törvény módosítását
Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Áder János köztársasági elnök a jogalkotási törvény november végén elfogadott módosítását.

Letartóztatták a Huawei globális pénzügyi igazgatóját
Az amerikai hatóságok kérésére 2018. december 1-jén Kanadában letartóztatták Menget, a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának a lányát.

Nagyobb arányú visszatérítést kapnak idén a támogatott agrárbiztosítást kötő gazdák
Nagyobb arányú visszatérítést kapnak idén a támogatott agrárbiztosítást kötő gazdák, mivel idén nyáron 4 milliárd forintról 5 milliárd forintra emelték az agrárbiztosítások díjtámogatási keretét – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Céges ajándékok adózása: kinek, mi és mennyiért adható?
A karácsony és az év vége közeledtével gyakran ajándékozzák meg magánszemély ügyfeleiket a cégek. Érdemes előtte áttekinteni, milyen adózási szabályok mellett tehetik ezt meg.

Karbantartás lesz a kormányzati portálon és az ügyfélkapun
A kormányzati portál és az ügyfélkapu 2018. december 8-án 09:00 óra és 15:00 óra között karbantartás miatt nem lesz elérhető – írja honlapján a NAV.

PM: a cél az EU legegyszerűbb adórendszere cím elnyerése
Tavaly Magyarország volt az Európai Unió legnagyobb adócsökkentője, néhány éven belül a legegyszerűbb adórendszer címét is szeretnénk megnyerni – mondta Izer Norbert Budapesten, a Joint Venture Szövetség és a Raiffeisen szervezte adókonferencián, írja honlapján a Pénzügyminisztérium.

Csúcson a lakossági betétek
Történelmi csúcsra ugrott októberben a lakossági betétek állománya: 8273,8 milliárd forintot ért el, ami 13,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál – írta a Világgazdaság pénteken.