Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2019. április 24., szerda

A helyi adó főkönyvi számla egyeztetése
A 4695 helyi adó elszámolási számlán az előlegfizetési és adó különbözeti kötelezettséget az adófolyószámla terhelésének (jóváírásának) dátumán, vagy a tárgyévi adókötelezettsége teljes egészében a tárgyévre (a 05.31-i különbözetet mérlegfordulónapon) kell előírni, azaz mi a főkönyvi és helyi adó folyószámla egyeztetésének menete?

Gyártási anyagon végzett külső megmunkálás elszámolása
Ha gyártási anyagot megvásárol a vállalkozó, majd megmunkáltatja (gépmunka), a megmunkálás költsége a gyártási anyag beszerzési értékébe számítandó? Ha igen, a leszámlázott gépmunka díját nem igénybe vett szolgáltatásra, hanem anyagköltségre kell könyvelni?

Egyéni vállalkozó költségelszámolása a tevékenység szüneteltetése alatt
Egy egyéni vállalkozó két hónapra tevékenysége szüneteltetését tervezi. Székhelyét egy magánszemélytől bérli, akitől havonta adóelőleget von kifizetői minőségére tekintettel. A tervezett két hónapos szüneteltetés idején is fennáll majd a bérleti jogviszony a felek között. Szükséges ez idő alatt is 08-as bevallást beküldeni, és levonni az szja-t? Ezen két hónapra érvényesítheti a bérleti díjat, mint költséget?

Felkészült az adatvédelmi változásokra?
Itt a tavasz, ismét változtak az adatvédelmi szabályok, amelyeket minden cégnek és vállalkozónak be kell tartania. Az adatvédelmi szabályok GDPR-al való összhangba hozatala céljából összesen 86 törvénymódosítás lép hatályba 2019. április 26-án, ezek egy része érinti a cégeket és a vállalkozásokat. A törvénymódosítások miatt azonnali adatvédelmi feladatokat kell végrehajtani az adatvédelmi bírság elkerülése érdekében.

Jogharmonizáció szükséges a magyar áfatörvény tekintetében
Az EU Bírósága ítéletében kimondta, hogy exportértékesítés esetén az adómentességnek nem feltétele a kiviteli vámeljárás lefolytatása. Ezzel ellentétes a hatályos magyar szabályozás, mely szerint az exportértékesítés csak akkor minősül adómentesnek, ha a vámhatóság igazolja, hogy a termék a teljesítést követő 360 napon belül elhagyta az EU területét.

ITM: mégsem kell kicserélni a vásárlók könyvét az üzletekben
Az ITM értelmezte az uniós adatvédelmi előírások miatt módosuló, vásárlók könyvével kapcsolatos szabályokat. A gyakorlatban ez csak annyit jelent, hogy a fogyasztók a jövőben nem láthatják egymás bejegyzéseit és adatait. A panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói beírást követően haladéktalanul el kell távolítani, és a kereskedőnek ezeket az oldalakat elzártan kell megőriznie.

Jóváhagyta az Európai Parlament az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozását
A Hatóság feladata tájékoztatás álláslehetőségekkel, letelepedéssel, munkavégzéssel kapcsolatban, közvetítés a több országot érintő jogvitákban, fellépés a szociális és munkaügyi szabályokkal való visszaélések esetén, az EU-n belüli munkaerő-mobilitás segítése. Létrehozása nem teremt új hatásköröket EU-s szinten. A munkaügyi szabályok továbbra is tagországi hatáskörben maradnak.

Külföldi magánszemély és külföldi cég ingatlan bérbeadása Magyarországon.
Francia állampolgárságú magánszemély ingatlant vásárol Budapesten. Az ingatlanon haszonélvezeti joga van egy berlini illetőségű cégnek. Az ingatlant bérbe szeretnék adni ( akár rövid távra- akár hosszú távra). Milyen adózási módok közül választhatnak, ha a haszonélvező adja bérbe, illetve ha megegyezés alapján a magánszemély tulajdonos? Hol adózik a jövedelem az egyes esetekben? Ha cégnek adószámot kell kérnie, hogyan működik a könyvelése, milyen bevallási kötelezettségek terhelik (pl. mérleget le kell-e adnia, havi járulékbevallásokat kell-e teljesítenie?)

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
A téma részletesen bemutatja a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat.

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai (Információs füzet)
A füzet az adónem (kata) legfontosabb szabályait tartalmazza: Az adóalanyiság választására jogosultak köre. Az adóalanyiság kezdete és a bejelentés időpontja. A bejelentkezés módja. Az adóalanyiság megszűnése. Az adó mértéke és megfizetésének határideje. A kisadózó vállalkozás bevétele. Bizonylatolás, nyilatkozatok, adatszolgáltatás. A kisadózó vállalkozások tételes adója által kiváltott közterhek. Munkaviszonytól való elhatárolás.

Népegészségügyi termékadó - NETA (Információs füzet) 
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-jei hatállyal módosította a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt (Neta tv.). A népegészségügyi termékadó vonatkozásában az alábbiak a jelentősebb változások 2019. január 1-jétől: emelkedtek a tételes adómértékek, változott az alkoholos italok adóztatása, az egészségmegőrző programok adókedvezménye megszűnt.

A reklámadó legfontosabb szabályai (Információs füzet)
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései az előző adóévhez képest nem változtak, jelen információs füzet a 2019. adóévi kötelezettségteljesítéshez kíván segítséget nyújtani.

A regisztrációs adóigazgatási eljárás általános szabályai (Információs füzet)
A Rega tv. 3. §-a szerint regisztrációs adó kötelezettséget keletkeztet a gépjármű forgalomba helyezése. A klasszikus bevételi funkción túl a regisztrációs adó célja a környezetvédelmi érdekek szem előtt tartása, a környezetbarát személygépjárművekre jellemzően alacsonyabb adóterhet ró.

Az innovációs járulék legfontosabb szabályai (Információs füzet)
2015. január 1-jétől új jogszabály, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény [Inno. tv.] tartalmazza az innovációs járulék szabályait. Az Inno. tv. 15. § (1) bekezdése szerint az innovációs járulék megfizetésére – meghatározott kivételekkel – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Szt.] hatálya alá tartozó belföldi székhelyű gazdasági társaságok kötelezettek.

Számlagyárat számolt fel a NAV Észak-Magyarországon

Számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-Magyarországon; a bűnözői csoport félmilliárd forintnyi adót csalt el, a költségvetésnek okozott kárt azonban teljes egészében fedezi a gyanúsítottak és cégeik zár alá vett vagyona - közölte a hatóság regionális sajtóreferense.

The post Számlagyárat számolt fel a NAV Észak-Magyarországon appeared first on Adó Online.

Kiskorú foglalkoztatása legálisan

A hatékony gyermekvédelem egyik elengedhetetlen eszköze a gyermekmunka tilalma. A munkavállalás azonban nem csupán a 18. életév betöltését követően lehetséges, a jogszabály alapján az ember hamarabb érik meg a munkára, mint például a szavazati jog gyakorlására.

The post Kiskorú foglalkoztatása legálisan appeared first on Adó Online.

Borúlátóbbak az ipari és építőipari cégek

Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI konjunktúraindexe, nagyjából két évvel ezelőtti szintjére esett vissza - közölte GKI Gazdaságkutató Zrt.

The post Borúlátóbbak az ipari és építőipari cégek appeared first on Adó Online.

Netrisk: egyre többen vesznek fel egyre nagyobb összegű személyi hitelt

A Netrisk.hu pénzügyi összehasonlító oldalának adatai szerint jelentősen erősödött a lakosság hitelfelvételi kedve, az internetes cég az idei első negyedévben 26 százalékkal több személyihitel-igényt továbbított, ezek átlagos nagysága 1,48 millió forint volt, ami 16 százalékkal haladja meg az elmúlt év hasonló időszakában mért 1,28 millió forintos átlagot.

The post Netrisk: egyre többen vesznek fel egyre nagyobb összegű személyi hitelt appeared first on Adó Online.

Vigyázó szemetek a finnekre vessétek!

Április 14-án parlamenti választások voltak Finnországban. A győztes párt kampányának adótörténeti jelentőségű ígérete is volt.

The post Vigyázó szemetek a finnekre vessétek! appeared first on Adó Online.

NAV-figyelő, 16. hét: fókuszban a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa

A személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetes áfa kezelésére vonatkozóan közölt fontos információkat a NAV. Frissültek a feketelisták, kattog az adótraffipax.

The post NAV-figyelő, 16. hét: fókuszban a személygépkocsi bérbevételét terhelő áfa appeared first on Adó Online.

Nyugdíj: méltányossági lehetőségek 2019-ben

Gyakran felmerülő kérdés, hogy ha a nyugdíj jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon fontos lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön, van-e lehetőség az egyéni körülmények alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására.

The post Nyugdíj: méltányossági lehetőségek 2019-ben appeared first on Adó Online.

Hogyan felel a munkáltató a munkahelyi balesetért?

A Munka Törvénykönyvének XIII. fejezete rendelkezik a munkáltatói kártérítésről. Cikkünkben a hatályos bírósági gyakorlaton keresztül ismertetjük a munkáltató kárfelelősségét üzemi baleset bekövetkezése esetén.

The post Hogyan felel a munkáltató a munkahelyi balesetért? appeared first on Adó Online.

Felszámolnák a ppp szerű konstrukciókat az egészségügyben

A kormány célja az, hogy az egészségügyben a bérelt magánberendezések, műszerek számát minimálisra csökkentse vagy megszüntesse biztosítva hozzá az állami forrásokat - számolt be a kormány döntéséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

The post Felszámolnák a ppp szerű konstrukciókat az egészségügyben appeared first on Adó Online.

Kartellező elemgyártókat bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kartellezés miatt 30 millió forintra bírságolta az Energizer, a Duracell és a Varta elemek korábbi gyártóit - közölte a versenyhatóság.

The post Kartellező elemgyártókat bírságolt a GVH appeared first on Adó Online.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

VII. Országos Bérügyviteli Bajnokság

Jachtot is foglaltak a számlagyártól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy észak-magyarországi számlagyárat számolt fel a napokban. A bűnözői csoport félmilliárd forintnyi adót csalt el, a költségvetésnek okozott kárt azonban teljes egészében fedezi a gyanúsítottak és cégeik zár alá vett vagyona.

NAV_F01
Fémkereskedelmi engedély kérelem A nyomtatvány könnyebb kitöltése, illetve ellenőrzése érdekében az F3 és F5 pótlapján új automatikus ellenőrzések kerültek elhelyezésre.

Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához

Az iskolaszövetkezet,a szociális szövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet rehabilitációs hozzájárulás kötelezettsége

Százával alapították a cégeket
Több hónaposelőkészítő munkát követően csaptak le a NAV pénzügyi nyomozói a milliárdos költségvetési csalássalgyanúsított bűnszervezetre. A bűnbandacsaládi vállalkozásként űzte tevékenységét, tettükért akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak.

Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava)

AbevJava
Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram a Java-alapú  nyomtatványokhoz,az AbevJava továbbfejlesztett változata. Tudnivalók internetkapcsolattal rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/internetes_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal rendelkező számítógépeken Tudnivalók internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépekhez nav/ebevallas/abevjava/neminternet_tudnivalok.html Java-alapú programok használata internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépeken Melyik programváltozatot töltsem le? nav/ebevallas/abevjava/melyiket.html Melyik programváltozatot töltsem le? Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK - AbevJava) Az ÁNYK, az AbevJava program továbbfejlesztett változata már nemcsak a NAV, hanema közigazgatás más szervezeteinek a nyomtatványait is képes kezelni.

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

Letöltendőt kapott az adócsaló
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eljárása alapján a TatabányaiTörvényszék költségvetési csalásért ítélte letöltendő börtönbüntetésre azt avállalkozót, aki háztartási gépek áfájával trükközött. A könyvelőt, akisegédkezett az elkövetésben, két év felfüggesztett szabadságvesztésselbüntették.

B400
B400-as adatlap ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásavagy visszterhes szerzése esetén a különböző adatok bejelentésére

18HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

CSEKK
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez

19KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)  Kérjük, hogy 2.0-ás verzióváltás okát olvassa el!

19T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

Közlemény az üzemanyagárakról

19T201CSZ
19T201CSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére 

1901
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 

1908
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 

Jövedéki statisztikák

Tájékoztató a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépkocsi bérbevételt terhelő előzetesen felszámított áfa kezelésére vonatkozó, 2019. január 1-jétől hatályba lépő szabályokkal kapcsolatban

Régi csempésztrükk a határon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaiaz ukrán határszakaszon egy hét leforgása alatt többször is régicsempésztrükkel találkoztak. 

VBBA
Bejelentő adatlap belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét visszteher mellett történő megszerzésére vonatkozóan

Szja-bevallási tervezet: ilyen esetekben kell javítani, kiegészíteni
Az adóbevallási tervezetet érdemes a magánszemélynek összevetnie a rendelkezésére álló igazolásokkal. Abban az esetben, ha a magánszemély az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal nem ért egyet, az adóbevallási tervezetet a bevallás benyújtásának határidejéig (2018. év tekintetében 2019. május 20-áig) az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A külföldi illetőségű adózónak egy április 30-ai határidőre is ügyelnie kell.

Számlagyárat fülelt le a NAV, egy jachtot is lefoglaltak a revizorok
Félmilliárd forint nyi adót csalt el az az észak-magyarországi számlagyár, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A költségvetésnek okozott kárt azonban teljes egészében fedezi a gyanúsítottak és cégeik zár alá vett vagyona.

Rehabilitációs hozzájárulás: mi a helyzet a szövetkezeti tagokkal?
Nem kell figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulással összefüggő létszámszámításkor az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet tagjait – hívja fel a figyelmet tájékoztatójában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Éjszakai repülési tilalom Budapest felett augusztustól
Augusztustól bevezetik az éjszakai repülési tilalmat Budapest felett: a mélyalvási időszakban, éjfél és hajnali öt óra között, tervezetten nem szállhatnak majd fel és le repülőgépek a Liszt Ferenc repülőtéren – jelentették be az erről szóló megállapodást mai sajtótájékoztatójukon Tarlós István főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Lakossági pénzügyi tájékoztató és szolgáltató honlap indult
Lakossági tájékoztató és szolgáltató internetes honlapot indított a Pénzügyminisztérium (PM) Okosan a pénzzel! címmel, a pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiához kapcsolódva.

Osztalék, árfolyamnyereség: a szochofizetés felső határa
Mikor, mennyi jövedelem után kell megfizetni 2019-ben a szociális hozzájárulási adót egyes juttatások (egyebek mellett vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből, árfolyamnyereségből származó jövedelem, osztalék és vállalkozói osztalékalap) esetén?

Fiktív számla 20 millióról: 300 ezer forint pénzbüntetéssel megúszta a volt pártelnök
Húszmillió forintos költségvetési csalás miatt ítélték el jogerősen egy parlamenten kívüli párt elnökét – közölte ma a Fővárosi Főügyészség.

Hathavi csúcson a kőolaj ára, teljes embargó Iránnal szemben
Idei csúcsára emelkedett a kőolaj világpiaci ára ma, miután az Egyesült Államok tegnap megerősítette, hogy az iráni olajvásárlási tilalom alól ideiglenesen mentesített országoknak is le kell állítaniuk importjukat május elsejétől.

Személyi hitelben úszik az ország
A Netrisk.hu pénzügyi összehasonlító oldalának adatai szerint jelentősen erősödött a lakosság hitelfelvételi kedve, az internetes cég az idei első negyedévben 26 százalékkal több személyihitel-igényt továbbított, ezek átlagos nagysága 1,48 millió forint volt, ami 16 százalékkal haladja meg az elmúlt év hasonló időszakában mért 1,28 millió forintos átlagot..

Borúlátók a vállalkozások, óriási zuhant a bizalmi index
Pesszimistábbak lettek az ipari, építőipari cégek; kétéves mélypontjára esett áprilisban a GKI konjunktúraindexe.

Húsvét után: mi jár a ledolgozott munkaszüneti napokra?
Nagypéntek és húsvéthétfő napjain az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók pihentek, megemlékeztek, ünnepeltek. Nem mindenki tölthette azonban otthon a családjával ezeket a munkaszüneti napokat. Dolgoztak az éttermekben, a kirakodóvásárokban, a hibaelhárításban. Az egészségügyi dolgozók, közüzemi szolgáltatók is e körbe tartoznak. Kik oszthatók be rendes és rendkívüli munkavégzésre? Hogyan járjunk el a bérpótlékok elszámolása során?

Betett a Brexit a brit munkaerőpiacnak, elmaradtak az uniós dolgozók
Minimálisra csökkent az újonnan érkező külföldi EU-munkaerő hozzájárulása a nagy-britanniai munkavállalói állomány bővüléséhez a brit EU-tagságról tartott népszavazás óta.

Új építésű ingatlan: áfakulcs, -visszaigénylés, értékesítés
Ingatlanforgalmazó cég új építésű lakást vesz továbbértékesítési céllal, amit csak a harmadik évben, használtként tud eladni. Visszaigényelhető-e az áfa? Az értékesítési idő alatt kiadható-e áfamentesen bérbe az ingatlan? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

Mint a cukor, úgy fogynak a boltokból a tartós iparcikkek
A kiskereskedelem átlagos növekedési ütemét jelentősen meghaladja a nagyobb értékű iparcikkek forgalmának bővülése, ennek oka szakértők szerint elsősorban a jövedelmek emelkedése és a lakáspiaci fellendülés.

Innovációs járulék: itt az ideje előleget fizetni!
Idén 2019. április 23-a a határideje (a hétvége és a húsvéti ünnepek miatt) a naptári év szerint működő, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) hatálya alá tartozó gazdasági társaságok esetén az első negyedévi innovációsjárulék-előleg megfizetésének.

Fejlesztési tartalék felhasználása ingatlanfelújítás során
Hogyan használható fel a fejlesztési tartalék ingatlanon végzett felújítás során – tudakolta kérdésében olvasónk. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

Euróval és dollárral voltak tele a bőröndök – pénzmosással gyanúsítják az afrikai ország megbuktatott elnökét
Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen – közölték igazságügyi források.

PwC: a digitalizáció segíthet a kockázatkezelési döntésekben
Bár számos szervezet már alkalmazza az új technológiákat belső ellenőrzési, kockázatkezelési és megfelelőségi funkciói részeként, az ebből származó lehetséges előnyöket mégsem sikerült teljes mértékben a digitális átalakulásba történő beruházásokkal kapcsolatos döntések szolgálatába állítani – mutat rá a PwC Risk In Review című tanulmánya.

Nyugdíjasnak lehet-e tekinteni a dolgozót a határozat kiadása előtt?
A munkavállaló beadta a nyugdíjmegállapításra vonatkozó igényét, a jogosultságáról kapott is igazolást a nyugdíjbiztosítótól, azonban ez az igazolás még nem nyugdíjhatározat. Valószínűsíthetően a kérelemben foglalt naptól megállapítják majd részére a nyugdíjat, de a bérszámfejtésig nem érkezik meg a határozat. A nyugdíjmegállapítási igény leadása és a nyugdíjhatározat megérkezése között lévő időszakban hogyan kell számfejteni a munkavállaló bérét, illetve mikor kell kijelenteni őt a T1041-es nyomtatványon? – kérdezte olvasónk. Széles Imre társadalombiztosítási szakértőnk válaszolt.

Ilyen esetekben alkalmazható a különbözeti áfa
Külföldről beszerzett használt autót értékesítheti-e a különbözeti áfa szabályai szerint a kereskedő? Olvasónk kérdésére dr. Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.