FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2018. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. március 22., csütörtök

Jármű és telefon biztosítása szerződéses egyéni vállalkozó partner részére
Cégünk nyomtatókat helyez ki cégekhez, üzemelteti azokat megfelelő díjazásért. Egyéni vállalkozók végzik a leendő partnerek felkeresését, a gépek kihelyezését, karbantartását, kellékanyagokkal való ellátását, továbbá végeznek szervizeléseket is. Havonta szerződés szerinti jutalékot számláznak felénk. Cégünk szervizeléshez autót és mobil telefont szándékozik adni az egyéni vállalkozó szervizelős kollégáknak. Megteheti ezt a cég? Mivel egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket úgy érzem, hogy ez így nincs rendben. Az egyéni vállalkozó saját eszközeivel kellene végezze munkáját. Minden további nélkül adhatunk nekik autót? Cégünk elszámolhatja ez esetben az amortizációt, üzemanyag költséget útnyilvántartás alapján, javítási költségeket, telefon számlákat?

NAV tájékoztató az EGYKE adatlaphoz csatolandó hiteles elektronikus dokumentumokról
2018. január 1-től a NAV felé benyújtott elektronikus dokumentumoknak is meg kell felelniük az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályban foglaltaknak. Az állandó képviseleti jogviszonyok bejelentésére szolgáló EGYKE adatlap elektronikus benyújtása, illetve az eBEV-en tett állandó meghatalmazás során az EGYKE adatlapot - a képviseleti jogosultság megszüntetésére irányuló bejelentés kivételével- minden esetben a képviselőnek kell benyújtania.

Meddig lesznek érvényesek a régi 1000 forintos és 10 000 forintos bankjegyek?
A jelenleg forgalomban lévő, 2017. előtt kibocsátott régi 1000 forintos bankjegyeket 2018. október 31-éig lehet használni. A régi bankjegyek a bevonási határnapot követően minden bank- és postafiókban három évig, a jegybankban pedig húsz évig átválthatók azonos címletű új bankjegyekre. A régi 10 000 forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést az MNB, ezért mind a régi, mind az új változata továbbra is korlátozás nélkül használható a készpénzforgalomban.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet árbevételének tagok közötti felosztásával összefüggő módosítást
A gazdasági bizottság támogatta, hogy a közérdekű nyugdíjas-szövetkezet éves nettó árbevételének legalább 85 százalékát a tagjai között személyes közreműködésük arányában kell szétosztani. A nyugdíjas-szövetkezetek maguk kezdeményezték, hogy a diákszövetkezetekhez hasonlóan esetükben is mondja ki a törvény, hogy az éves nettó árbevétel legalább 85 százalékát fel kell osztani azon tagok között, akik személyesen részt vettek a szövetkezet által vállalt munkákban.

Információt cserélhetnek az uniós adóhivatalok
Megállapodtak az uniós pénzügyminiszterek arról, hogy módosítják az adózás területén kötelező automatikus információcserét szabályozó irányelvet. Az új szabályok szerint az adótanácsadóknak jelenteniük kell majd a nemzeti adóhatóságoknak, ha az ügyfelük agresszív adótervezést alkalmaz, ezeket az információkat pedig az adóhivatalok elküldik egymásnak.

Fejlesztési adókedvezmény
Meghatározott nagyságú, az ország számára fontos fejlesztések elősegítésére az állam adókedvezményben részesíti ezen fejlesztések megvalósítóit, természetesen nagyon szigorú feltételek mellett. A feltételeket részletezi az anyagunk. Fontos melléklete az anyagnak "A fejlesztési adókedvezmények részletezése" című melléklet.

Fejlesztési tartalék felhasználás KIVA-s időszakban
Korábbi év fejlesztési tartaléka terhére KIVA időszakban történik beruházás. Ilyen esetben a lekötött tartalékot a KIVA időszak előtti eredménytartalékba vezetem vissza, vagy a KIVA-s időszak eredménytartalékába kell visszavezetni? Ha osztalékként az eredménytartalék terhére felveszi ezt az összeget a tulajdonos a feloldás után, akkor KIVA-ban ez növelő tétel, vagy sem?

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

7001/2018. felhívás a NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül intézhető ügyekről
A NAV telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren keresztül intézhető ügyek: tájékoztatás kérés, konkrét ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 258. §-a alapján telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyek. A felhívás a kiadmányozás napjától (2018. március 13.) érvényes. Az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer használatának feltételeit a 33. számú információs füzet tartalmazza.

Kutatás-fejlesztési költségek elszámolása
A kutatás-fejlesztés (K+F) közvetlen költsége adóalap-csökkentő tétel a társasági adóban (a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) t) pontja alapján). Érvényesítéséhez szét kell választani a K+F közvetlen és közvetett (általános) költségeit.

Hogyan részesülhetnek a kedvezményezettek a személyi jövedelemadó 1 százalékából? (Információs füzet)
A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil, másikba az egyházi szervezetek tartoznak. A civil kedvezményezettek 2018-ban akkor részesülhetnek a szja 1%-os felajánlásokból, ha bírósági nyilvántartásba vételük 2016. év előtt már jogerős lett . A 2018. évben egyházi kedvezményezettként a rendelkező nyilatkozaton megjelölhető bevett egyházak listája, és az érvényesen regisztrált civil szervezetek listája is megtalálható a www.nav.gov.hu honlapon. Regisztrálni 2017. szeptember 30-ig lehetett.

Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni? (Információs füzet)
Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet. A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak, másikba pedig az egyházi kedvezményezettek. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia.

A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék- és egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó fizetésének szabályai (Információs füzet)
Társas vállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok illetve gazdasági társaságnak nem minősülő társas vállalkozások felsorolása. A vezető tisztségviselők biztosítási kötelezettsége. Az egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszony. Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozók. Bejelentési és nyilvántartási kötelezettségek. Járulékbevallás és befizetés határideje.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség (Információs füzet)
Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott adó jellegű kötelezettség. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény (Art) szerinti munkáltatót, kifizetőt az általa, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tbj) szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve a belföldi magánszemélyt az Szja tv-ben meghatározott jövedelmek után.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai (információs füzet)
A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) alapján önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik, a fizetendő adó mértéke 15 százalék. A termőföld bérbeadásából, valamint a fizető vendéglátásból származó jövedelem – ez utóbbinál feltéve, hogy annak adókötelezettségére a magánszemély a tételes átalányadózást választja – külön adózó jövedelemnek minősül.

Kérdések a munkaerő-kölcsönzésről

Kik a kölcsönzési jogviszony szereplői, mennyi ideig kölcsönözhető a munkaerő, ki gyakorolja a munkáltatói jogköröket és mi lehet a hátránya ennek a foglalkoztatási formának a munkavállalóra nézve?

Kkv-k: megfelelés és transzferárképzés

A hazai előírások szerint a középvállalkozásokra ugyanolyan transzferár dokumentációs előírások vonatkoznak, mint a nagyvállalkozásokra. A mikro- és kisvállalkozások tekintetében pedig a szokásos piaci ár elvének betartását ugyanúgy biztosítaniuk kell, mint a közép- és nagyvállalkozásoknak. Milyen elvek mentén lehetne a KKV-k transzferár-megfelelését könnyíteni?

Google-adó: itt az Európai Bizottság javaslata

Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.

Rekordévet zárt a Fundamenta

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2017-ben rekordévet zárt, az előző évhez képest 25 százalékkal több lakás-takarékpénztári szerződést kötött, és az új lakáshitelek piacán 13 százalékkal, 114 milliárd forintra növelte hitelezését - mondta Tátrai Bernadett, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. elnök-vezérigazgatója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Milliárdos támogatás a Suzuki K+F programjára

2,596 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás a Széchenyi2020 program forrásaiból.

Adóellenőrök járják hétvégén a piacokat Fejérben

Friss hírek kerültek fel a NAV adótraffipax oldalára.

Elértéktelenedett a könyvtárosok fizetése

Fizetésemelést utoljára több mint tíz éve kaptak - hívja fel a figyelmet a könyvtárosok helyzetére riportjában az Abcug.hu.

Cseh kézbe kerülnek a Telenor regionális cégei

A Telenor 2,8 milliárd euróért eladja közép-kelet-európai leányvállalatait, köztük a Telenor Magyarország vállalatot a cseh PPF-csoportnak, amely a közép-kelet-európai térség legnagyobb magántőke-befektetője.

Túlóra? Kösz, nem!

Kérés vagy utasítás a munkáltató részéről, hogy a munkavállaló teljesítsen rendkívüli munkavégzést? Megtagadhatja-e a munkavállaló a túlóra teljesítését? Enyhébb kötelezettségszegés-e az elrendelt túlóra elmulasztása, mint ha a rendes munkaidő alatt hiányzik valaki igazolatlanul? Az alábbiakban körüljárjuk, mit kell tudni a rendkívüli munkaidő visszautasításáról.

Egységesítsük a könyvelési folyamatokat

Rengeteg lehetőséget és változást rejt a 2018. év a könyvelők részére. Amellett hogy a szokásos mérlegzárás pezsdíti fel napjainkat, foglalkoznunk kell az európai uniós adatvédelmi rendelettel, átállunk a központi elektronikus ügyintézésre, és felkészítjük ügyfeleinket az online számlázásra. Kezeljük ezeket együtt és építsük fel digitális irodánkat!

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok

18A215
18A215 NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS a szociálpolitikia menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

1851
Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

1729
Bevallás és 1729-A adatszolgáltatás a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

PTGTAX
Adatlap szervizeknek pénztárgépekről és taxaméterekről Kérjük szíveskedjen az új verziót használni!

Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár

Szerezzen friss tudást a VI. Országos Bérügyviteli Bajnokságon!

Eltulajdonított tárgyak

Engedélyesek frissített listája

Négyezer doboz cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az M7-es autópályán ellenőriztek egy szlovén rendszámú autót, amiben négyezer doboz adózatlan cigarettát találtak.

PTGTAXUZ
Adatlap üzemeltetőknek pénztárgépekről és taxaméterekről. Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

52 kilogramm „fejfájás csillapító” tabletta bukott Röszkén
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei és a rendőrség munkatársai több mint 52 kilogramm kábítószer prekurzort találtak egy autóbuszban, Röszkén.

Ma jár le a határidő
Sokan már az első pillanatban felkeresték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes e-SZJA felületét, hogy minél előbb kiderüljön, mit tartalmaz szja-bevallási tervezetük. Valamennyi adózó felelőssége és érdeke, hogy a tervezetekből ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielőbb átnézni a NAV kimutatását. Akinek nincs ügyfélkapuja, ma még kérheti a tervezet postázását.

Közlemény az üzemanyagárakról

NAV_J32
Bejelentés szállításról Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető. Bővebb információk TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html itt . TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html  

Húst és tejtermékeket találtak a pénzügyőrök
Több száz kilogramm húst, valamint tejterméket találtak egy hűtőberendezés nélküli kisbusz rakterébena Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun megyei pénzügyőrei.

17SZJA
Bevallás a 2017. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről,mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről.

1743
Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól,az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségrőlés adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációsjárulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alanya részére

1471
Bevallás a tevékenységét 2014. évben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2014. évben vagy 2015. évtől választó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozói adót 2015. évtől választó adózók részére

1429EUD
Bevallás a 2014. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára,devizáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

Március 19. a határidő
Idén már csaknem 5 millió embernek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), külön kérés nélkül személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. Az „Ügyfélkapusok” már egy hete hozzáférnek a tervezetekhez, akinek nincs ügyfélkapuja, még csaknem egy hétig, március 19-éig kérheti a tervezet postázását. Eddig csaknem félmillióan éltek ezzel a lehetőséggel, a legtöbben sms-eztek.

1529
Bevallás és 1529-A adatszolgáltatás a 2015. évi társasági adóról, ahitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetekkülönadójáról,az innovációs járulékról, illetve a szakképzési  

1429
Bevallás és 1429-A Adatszolgáltatás a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézetijáradékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról,az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1329
Bevallás és 1329-A Adatszolgáltatás a 2013. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1229
Bevallás és 1229-A Adatszolgáltatás a 2012. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1629
Bevallás és 1629-A adatszolgáltatás a 2016. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról,az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

1571
Bevallás a tevékenységét 2015. évben megszüntető, átalakulással megszünő adózók,a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2015. évbenvagy 2016. évtől választó valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2016.évtől választó adózók részére

1529EUD
Bevallás a 2015. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról,az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetekkülönadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról az előtársaságok, naptáriévtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devzáról forintra,devizáról más devizára áttérő adózók részére

18HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

17HIPAEK
Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzésitevékenység esetén

17HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

16HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

A cégkapu hiányosságaira figyelmeztet a könyvelők egyesülete
Bár nincs kész a cégkapu, máris berakták azt a számviteli beszámolók útjába – figyelmeztet az Országos Sajtószolgálathoz eljuttatott közleményében a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.

Termőföld hasznosításából származó jövedelem és adója
A termőföld olyan különleges ingatlan, amelynek bérbeadása esetén a magánszemély adókötelezettségét a személyi jövedelemadó törvény (szja tv.) külön szabályokban határozza meg.

Ennyi osztalékot javasol a Rába
A Rába Járműipari Holding Nyrt. igazgatósága 23 forint osztalék kifizetését javasolja az 1000 forint névértékű részvényekre a társaság április 12-ére összehívott évi rendes közgyűlésén a 2017. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból – derül ki a BÉT honlapján szerdán közzétett közgyűlési előterjesztésekből.

Közlekedési sztrájk lesz csütörtökön Franciaországban
Jelentős fennakadásokra kell számítani csütörtökön Franciaországban a tömegközlekedésben, miután az Állami Vasúttársaság (SNCF) és a közalkalmazotti szakszervezetek egynapos sztrájkot hirdettek Emmanuel Macron államfő reformjai ellen. A munkabeszüntetést országszerte mintegy 140 tüntetés kíséri.

Csökken a társasági nyereségadó Svédországban
Svédországban január 1-jétől tovább csökken a társasági nyereségadó – közölte szerdán Magdalena Andersson pénzügyminiszter.

500 milliárd forint fölött volt az első két hónapban a hiány
Az év első két hónapjára jellemző kedvező reálgazdasági folyamatok stabilizálták a költségvetést – mondta Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Így adóztatná az unió a digitális multikat
Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.

Összekötő út lesz az M2-es és a 2-es között
Letették az M2-es gyorsforgalmi utat és a 2-es főutat összekötő út alapkövét szerdán.

Adócsalás miatt börtönbüntetést kér az ügyészség Xabi Alonsóra
Adócsalás miatt ötéves börtönbüntetést kért a madridi tartományi ügyészség Xabi Alonsóra, a Real Madrid korábbi labdarúgójára.

Hogyan lehet visszaszerezni a regisztrált könyvelői minősítést?
Évente több ezer könyvviteli szolgáltatást végző, mérlegképes könyvelőt töröl a Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapján közzétett nyilvántartásból azért, mert nem tudja teljesíteni az előírt kötelező továbbképzési feltételt, vagy csak egyszerűen nem közli időben adataik változását. Hogyan lehet újból elindítani a könyvelési szolgáltatását, s visszakerülni a regisztrált mérlegképes könyvelők közé?

Négyezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az M7-es autópályán ellenőriztek egy szlovén rendszámú autót, amiben négyezer doboz adózatlan cigarettát találtak.

Itt van a NAV legfrissebb feketelistája
Összesen 4172 adózó szerepel a NAV legfrissebb (februári), be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató adózók listáján.

Növekedés, beruházások, fogyasztás, infláció: közölte előrejelzését a GKI
A magyar GDP 2014-ben, a beruházás és a fogyasztás 2017-ben haladta meg a pénzügyi világválság előtti szintet. Az ipar 2015-ben, a kiskereskedelem 2016-ban, az építőipar 2017-ben érte el ezt, a pénzügyi szektor azonban még most is nagyon messze van tőle – írja a 2018/1. részletes összefoglaló jelentésében a GKI Gazdaságkutató Zrt.

Új rendelet az adóhatósági végrehajtási költségekről
Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 8/2018. (III. 19.) NGM rendelete az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól a 39/2018. számú Magyar Közlönyben.

Megválna a munkavállalójától? Ilyen csapdák adódhatnak
Előfordul, hogy a munkáltató számára idővel világossá válik, hogy a korábban kiválasztott munkavállaló nem fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket, mivel munkavégzése nem segíti elő a vállalkozás sikerét. Ilyen esetekben a munkaviszony megszüntetése során óvatosan kell eljárni. A buktatókat az alábbiakban mutatjuk be.

Bekeményít Németország a szociális juttatásokkal visszaélőkkel szemben
Kemény fellépésre és visszamenőleges ellenőrzésre is számíthatnak a német szociális ellátással visszaélő emberek, függetlenül attól, hogy németek vagy európai uniós (EU-s országbeli) külföldiek – közölte Hubertus Heil, a német szociális és munkaügyi miniszter egy lapjelentéssel kapcsolatban, amely szerint egyre nagyobb gondot okoznak a kelet-európaiak szervezett, csoportos visszaélései.

Dízelbotrány: házkutatás a BMW-nél, áll a bál a Volkswagennél is
Házkutatást tartottak ma a BMW német autógyártó társaság müncheni központjában és egy ausztriai telephelyén a versenytárs Volkswagen (VW) dízelbotrányához hasonló manipuláció gyanújával.

Emiatt maradt el a költségvetési bizottság ülése
Elmaradt az Országgyűlés költségvetési bizottságának mára összehívott ülése a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt. Mesterházy Attila a bizottság szocialista elnöke bejelentette, hogy levelet ír Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének, hogy elérje, a fideszes képviselők vegyenek részt a bizottság ülésein.

Épülhet az M44-es újabb szakasza
Az időjárás függvényében heteken belül elkezdődhet az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Kondoros szakaszának kivitelezése – jelentette be sajtótájékoztatóján Tóth Andor Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára.

Ingyenes wifi-pontok az EU-ban: megkezdődött a regisztráció
Az Európai Bizottság elindította a WiFi4EU portál működését, ezzel lehetővé vált, hogy az európai települések a portálon keresztül regisztrálhassanak uniós támogatásért, hogy ingyenes wifi-hozzáférési pontokat létesítsenek közterületeiken – közölte Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos.