Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2017. szeptember 23., szombat

Számla befogadása felfüggesztett adószámú adóalanytól
Ügyfelem egyik rendszeres szállítójának a Partnerfigyelő szerint a NAV felfüggesztette az adószámát. Befogadhatunk-e tőlük a felfüggesztés bejegyzését (2017.08.17.) követően kiállított számlát, vagy vissza kell utasítanunk ?

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

A kisvállalati adó szabályozása 2017. január 1-től (Információs füzet)
2017. január 1-jével jelentős mértékben megváltozik a kisvállalati adó szabályozása. Az adókötelezettség ekkortól nem a pénzeszközök változásának a vállalatból ki- és bevont pénzeszközökkel kiigazított értékére, hanem a tárgyidőszakban jóváhagyott osztalékra és a tőkeműveletek egyenlegére épül. Emellett kedvezőbb lesz számos részletszabály is. A változások eredményeként az adókötelezettség meghatározása egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

Fejlesztési tartalék képzése utólag
Ha most vettem észre, hogy 2015-ben egy olyan eszközre is igénybe vettem a kisvállalkozói kedvezményt, amire nem lehetett volna egyéni vállalkozónál. A vállalkozó az adót most nem tudja befizetni. Szeretném ezzel a fejlesztési tartalékot növelni, akkor ezt meg tehetem-e most? Úgy tudom, hogy önellenőrizni nem lehet, de helyesbítéssel megoldható-e, vagy kezdeményezhetek kijavítási kérelmet?

Tájékoztató az adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó, elektronikus úton benyújtandó behajtási megkeresésekkel kapcsolatosan a megkereső szervezetek részére
Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja (Megkereső) 2017. január 1. napját követően már csak elektronikus úton juttathatja el a NAV-hoz az Art. 161. § rendelkezéseivel érintett megkereséseit. A benyújtás előfeltétele, hogy a Megkeresők a kapcsolódó ügyviteli folyamatokra regisztrálják magukat, és ennek eredményeként rendelkezzenek egyedi regisztrációs azonosító számmal.

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP az adók módjára behajtandó köztartozások jogosultjai (megkeresők) részére
Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja (Megkereső) 2017. január 1. napját követően már csak elektronikus úton juttathatja el a NAV-hoz az Art. 161. § rendelkezéseivel érintett megkereséseit. A benyújtás előfeltétele, hogy a Megkeresők a kapcsolódó ügyviteli folyamatokra regisztrálják magukat, és ennek eredményeként rendelkezzenek egyedi regisztrációs azonosító számmal.

REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ (TÖRLŐ) ADATLAP az adók módjára behajtandó köztartozások jogosultjai (megkeresők) részére
Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja (Megkereső) 2017. január 1. napját követően már csak elektronikus úton juttathatja el a NAV-hoz az Art. 161. § rendelkezéseivel érintett megkereséseit. A benyújtás előfeltétele, hogy a Megkeresők a kapcsolódó ügyviteli folyamatokra regisztrálják magukat, és ennek eredményeként rendelkezzenek egyedi regisztrációs azonosító számmal.

JOGUTÓDLÁS BEJELENTÉSE az adók módjára behajtandó köztartozások jogosultjai (megkeresők) részéről
Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja (Megkereső) 2017. január 1. napját követően már csak elektronikus úton juttathatja el a NAV-hoz az Art. 161. § rendelkezéseivel érintett megkereséseit. A benyújtás előfeltétele, hogy a Megkeresők a kapcsolódó ügyviteli folyamatokra regisztrálják magukat, és ennek eredményeként rendelkezzenek egyedi regisztrációs azonosító számmal.

5+1 legfontosabb teendő online pénztárgéppel kapcsolatban
5+1 legfontosabb teendő online pénztárgéppel kapcsolatban: 1. Az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani. 2. Minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani. 3. A pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni. 4. A pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie. 5. Az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell. +1. Az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező.

Közösségen belüli beszerzés helytelen számlázása, annak kezelése
Magyarországi közösségi adószámmal rendelkező cég Romániából közösségi adószámmal rendelkező cégtől több esetben vásárolt árut, a romániai számla nem egységesen áfa mentesen lett kiállítva. Előfordult több esetben, hogy Áfás számlát állítottak ki. Befogadható ilyen esetben az áfás számla, és hogyan kell könyvelni?

Vállalkozók és jogviszonyok
Anyagunk bemutatja, hogy a társas vállalkozásban tevékenykedő magánszemélyek, az egyéni vállalkozók tevékenységük során milyen jogviszony mellett és biztosítási jogviszonyban tevékenykedhetnek. Társaságok közül csak • Közkereseti társasággal • Betéti társasággal • Korlátolt felelősségű társasággal • Egyéni céggel foglalkozunk. Anyagunk külön pontban mutatja be a jogviszonyokhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetés szabályokat.

Kapcsolt vállalkozás és KKV minősítése
"A", "B" és "C" társaság azonos tevékenységi körrel, jelenleg kisvállalati besorolással bírnak. Az ügyvezetés eltérő, ez alapján nincs kapcsolódás. Gazdasági kapcsolatban vannak egymással. A tulajdonosi arányokkal megegyezőek a szavazati arányok. "A" cég tulajdonosai: T 90%,B és J 5-5%. "B" cég tulajdonosai: T 45 %, N 45 %, D 10 %. "C" cég tulajdonosai: T 50% és "B" cég 50 %. "B" cég év közben szerezte ezt az üzletrészt. Kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek-e a Számviteli és Társasági adótörvények szerint. KKV törvény szerinti besorolásuk hogyan alakul, tekintettel a transzferár nyilvántartási kötelezettségre. Mikortól kell középvállalkozásnak besorolni a cégeket? Egyéb adatok: "A" 30 fő, 1 MdFt mérlegfőösszeg, 2,5 MdFt árbevétel, "B" 20 fő, 0,7 MdFt mérlegfőösszeg, 1,5 MdFt árbevétel, "C" 25 fő, 0,7 MdFt mérlegfőösszeg, 1 MdFt árbevétel.

Jóváhagyott osztalék kifizetése, elengedése
Bt. taggyűlése 2011-ben jóváhagyott osztalék kifizetést a tagok részére. 2014-ben tulajdonos váltás történt, azonban az osztalék kifizetése nem történt meg. Az üzletrész átadási szerződésben nem említik meg a ki nem fizetett osztalékot. Ha az osztalék a régi tulajdonost illeti meg, Ő jelenleg lemondhat róla és ugyanúgy illetékmentes lenne mintha tagként tenné ezt meg?

Szállítmányozást végző adóalany számláinak kezelése, bevallása
Egyéni vállalkozó nemzetközi szállítmányozást végez. Vannak számlák, amelyek euróban vannak kiállítva és forintban is készül egy összesítő számla az UNION TANK által: Az eurós számla 20-22% adómértéket tartalmaz (osztrák, szlovén útdíj). Úgy gondolom, hogy a számla teljes összege költség, a 1765-ös bevallásban nem szerepeltetem sehol, majd az ELEKÁFÁ-ban fogjuk az áfát visszakérni. A visszakapott áfa bevétel lesz, amikor megkapja. Vannak számlák, amelyek euróban vannak kiállítva és forintban is készül egy összesítő számla az UNION TANK által, az eredeti eurós számla 0 % adómértéket tartalmaz (német útdíj). Ezeket írnám a 1765-ös 18-as és 67-es sorába és ez nem ELEKÁFÁ-s. Nettó összeg a bankszámláról forintban kifizetett összeg. Van olyan külföldi számla is, amin nem szerepel adó. Ezeket írnám a 1765-ös 18-as és 67-es sorába és ez nem ELEKÁFÁ-s. Van olyan külföldi számla, amin szerepel áthárított áfa, euróban van kiállítva. Ft-os bankszámláról fizetett eurót. Ezeket szintén ELEKÁFÁ-sok és nem kerülnek be a 1765-be. Jól gondolom a fentieket vagy hogyan, hol kell ezek számlák áfáit számítani, bevallani?

Illetékmentesek lesznek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
Benyújtották a parlamenthez a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek cégbírósági eljárását illetékmentessé tevő javaslatot. Közérdekű nyugdíjas szövetkezet alapításakor jelenleg 100 ezer forint cégbejegyzésre irányuló eljárási illetéket kell fizetni. A módosító javaslat kiterjesztené az illetékmentességet a törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokra is.

Életbe lép szombattól a francia munkajogi reform

Macron francia államfő alíárta a rendeleteket, hétvégén tiltakozók mennek majd az utcára.

Székhelyszolgáltatás bejelentése: közeleg a határidő

Egy hetük maradt a bejelentésre azoknak a vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak, amelyek már tavaly vagy azelőtt székhelyszolgáltatást vettek igénybe, és ez az idén sem változott: a székhelyszolgáltató adatairól szeptember 29-ig kell bejelentést tenniük a NAV-nak - közölte az adóhivatal.

 

Jövőre másképp zajlanak az adóperek

Jövő év január elsejétől jelentősen átalakul az adópereket és azokat megelőző adóeljárásokat szabályozó jogi környezet. A hat új eljárási törvény egyfelől jelentősen gyorsítja, és ezzel hatékonyabbá teszi az eljárásokat, ugyanakkor nagyobb figyelmet is követel a vállalatoktól. A Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda szakértői arra figyelmeztetik a vállalatokat, hogy már az idén megindult eljárásokra is vonatkozhat a jövő évi szabályozás. Az iroda szakmai rendezvényén elhangzott, az adózóknak a jövőben a szokásosnál nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az adóellenőrzésekre, mert akár már eljárásjogi alapon is fontos bizonyítékok felhasználásától eshetnek ki.

Csökkent a benzin ára

A csökkentéssel a benzin átlagára 351 forintra mérséklődött, a gázolajé 353 forint maradt.

Kedvezőbbé válhat a lakhatási támogatás

Az idén új elemmel, a mobilitási célú lakhatási támogatással bővült az adómentesen nyújtható cafeteria-elemek köre, de a túl szigorú feltételek miatt csupán alig néhány esetben vették azt igénybe. Jövőre várhatóan jelentősen kedvezőbbé válnak a támogatási feltételek. A BDO Magyarország Adó Online-hoz eljuttatott elemzése bemutatja, hogy a tervezett változások hogyan bővíthetik az igénybe vevők körét.

Határidő közeleg: kiküldetéses számlák áfája

Szeptember 30-ig igényelhető vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák áfája, amit a magyar adóhatósághoz elektronikusan benyújtott kérelem segítségével, díjmentesen meg lehet tenni - hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

Vaga: nagyobb járulékcsökkentés jön

A kormány várhatóan kezdeményezi a munkáltatói járulékok további fél százalékpontos csökkentését jövő januártól; ezzel 2018-ban 2,5 százalékponttal lesznek alacsonyabbak a vállalkozásokat érintő közterhek - jelentette be Varga Mihály csütörtökön Budapesten, a Nemzeti Versenyképességi Tanács őszi első tanácskozása után, sajtótájékoztatón.

Vezető tisztségviselők felelőssége I. rész

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja nemrég tette közzé a vezető tisztségviselők felelősségének megállapításának bírósági gyakorlatával kapcsolatos összefoglaló véleményét. A joggyakorlat-elemző csoport meghatározta a joggyakorlatban bizonytalan fogalmakat és a Cstv. négy különböző időállapota alapján készített iránymutatást a jogalkalmazók részére. A Kúria megállapításait alábbi cikkünkben részletesen ismertetjük.

Adópénz a hal szájából

Az Újszövetség több története, példabeszéde is az adózással, adó- és vámszedőkkel kapcsolatos. Ezek a történetek soha nem elítélő jelleggel szólnak az adózásról, az adószedőkről, sokkal inkább kiállnak a kötelezettségek teljesítése mellett, az adószedőnek pedig megbocsátják bűnös tevékenységét. Sajátosan emelkedik ki e történetek közül Péter apostol adófizetése, melyet egy csoda révén tud teljesíteni.

Egyre több a fogyasztói panasz a webáruházakra

Év eleje óta egyre több panasz érkezik a Budapesti Békéltető Testülethez az interneten vásárolt műszaki cikkekre (okostelefon, iPad, televízió) amelyek tartós fogyasztási cikknek minősülnek, ha a vételáruk meghaladja a 10 ezer forintot, mégis nem sokkal az átvétel után elromlanak, és a kötelező egyéves jótállás ellenére a cégek elutasítják a fogyasztókat, amikor ingyenes javítást vagy cserét szeretnének - közölte a Budapesti Békéltető Testület.

Jövedéki engedéllyel rendelkezők

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Tájékoztatás a Regisztrált Exportőri Rendszerről

30 csomag kábítószer az autóban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal(NAV) pénzügyőrei több mint 31 kilogramm marihuánagyanús anyagot találtak egyszemélyautóban Röszkén.

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál.

Sziszi kiszagolta a hűtött cigarettát
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)pénzügyőrei 61 doboz adózatlan cigarettát találtak egy személyautóban Röszkén.Ajárművet vezető férfi ellen eljárás indult.

Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár

Közlemény az üzemanyagárakról

NAV_J32
Bejelentés szállításról Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

ÁNYK JAVA9 kompatibilitási tájékoztatás

40
Bejelentés készpénzfizetésről

Áfabevallók figyeljenek
Októbertől új listával bővül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapja. Ahivatal ugyanis közzéteszi azon adózók adatait, amelyek áfa-bevallásukat többmint két egymást követő, rájuk irányadó bevallási időszakon keresztül nemnyújtották be a NAV-hoz. Akik nem szeretnének a mulasztók listáján szerepelni,mihamarabb pótolják elmaradásukat.

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

Tájékoztató az adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó, elektronikus úton benyújtandó behajtási megkeresésekkel kapcsolatosan a megkereső szervezetek részére

BEV_J02
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes éshabzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék utánfizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzésseltörténő helyesbítéséről

1711
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

17A215
NEGYEDÉVES/ÉVES BEVALLÁS a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

Innovácios díjat kapott az adóhivatal e-Szja fejlesztése

Közlemény a 2017. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 1000,- Ft érvényes Szja 1%-os felajánlással érintett kedvezményezettekről a 2017. szeptember 1-jei állapot szerint.

NAV_J38
Kérelem a felajánlott jövedéki biztosíték elfogadására/az elfogadott vagy eltérőösszegben megállapított jövedéki biztosíték módosítására

16CBC
Adatszolgáltatás a multinacionális vállalatcsoport országonkénti jelentéséről

1701
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Vízipipadohány szaga áradt a kocsiból
ANemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 63 kilogramm vízipipadohányt találtakegy személyautóban, Röszkén. A dohányt lefoglalták, a sofőr ellen feljelentésttettek.

NAV_J47
NAV_J47 Kérelem hivatalos zár előállításának engedélyezésére, illetve sorszámtartomány kiadására

NAV_J37
Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére

NAV_J24
Bejelentés a szárított dohány, fermentált dohány szállításáról

SPORTBEJ
Bejelentés a látvány-csapatsport, valamint az olimpiai pályázattámogatásáról

Felhívás a kábítószerek, a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok forgalmához kapcsolódó jogszabályváltozásról

Kétmilliót vonaton, 25 ezret biciklivel
Különbözőtrükkökkel próbálkoznak a cigarettacsempészek Eperjeskénél. Például több mintkétmillióforint értékű cigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőreiegy lezárt tehervagonban, egy kisebb mennyiséget biciklikerékben és több mintszáz dobozzal egy nő ruhája alá rejtve.

IV. Dél-Alföldi Adó és Vámkonferencia, 2017. október 3-án

Nagy drogfogás
Autója alvázába rejtve 63 millió forint értékű drogot próbált meg Magyarországra csempészni egy montenegrói férfi – jelentette honlapján a rendőrség pénteken.

Az utóbbi nyolc év leggyengébb teljesítményére számít Svájc
A svájci kormány arra számít, hogy a gazdaság kevesebb mint 1 százalékkal növekszik idén, ami az utóbbi nyolc év leggyengébb teljesítménye lenne.

Újabb szórakozóhelyet számoltak fel a rendőrök túlszámlázás miatt
Újabb szórakozóhelyet számoltak fel a belvárosi rendőrök túlszámlázás miatt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

Mobil bankfiókot állít forgalomba a Takarékbank
Mobil bankfiókot állít forgalomba a Takarékbank, a pénzkiadó automatával is felszerelt kisbusz a jövő héttől járja a banki képviseletet nélkülöző településeket, valamint a fesztiválokat és rendezvényeket – közölte a Takarék Csoport pénteken az MTI-vel.

Nyugdíjpénztárak: nem csökkennek a befizetések, a hozamok magasak
Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének konferenciáján Nagy Koppány, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója azt mondta: a nyugdíjpénztárak befektetései az elmúlt években az alacsony kockázatú papíroktól a magasabb kockázatúak felé mozdultak el, és a pénztárak hozamai az alacsony kamatkörnyezet ellenére magasak.

Cafeteria: jövőre hatékonyabban támogathatja az állam a munkavállalók albérletét
Az idén új elemmel, a mobilitási célú lakhatási támogatással bővült az adómentesen nyújtható cafeteriaelemek köre. Bár az elmúlt években jelentősen megugró bérleti díjak mellett munkavállalók tízezreinek terheit enyhíthette volna a támogatási forma, a túl szigorú feltételek miatt 2017-ben országosan is csupán alig néhány esetben vették azt igénybe. Jövőre várhatóan jelentősen kedvezőbbé válnak a támogatási feltételek.

Svédországban korrupcióval vádolják egy távközlési konszern volt menedzsereit
Svédországban korrupció miatt vádat emeltek pénteken a Telia Company távközlési konszern három volt menedzsere ellen egy üzbegisztáni üzlettel összefüggésben.

NAV: egy hetük maradt a bejelentésre a székhelyszolgáltatást igénybevevő cégeknek
Egy hetük maradt a bejelentésre azoknak a vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak, amelyek már tavaly vagy azelőtt székhelyszolgáltatást vettek igénybe, és ez az idén sem változott: a székhelyszolgáltató adatairól szeptember 29-éig kell bejelentést tenniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak – közölte a hivatal az MTI-vel.

Járulékfizetési 1x1 őstermelőknek
Noha a mezőgazdasági őstermelő biztosítási és járulékfizetési kötelezettségéről az Adózónán is rengeteg információ található, a témával kapcsolatban érkező kérdések száma arra utal, hogy érdemes összefoglalni a speciális tudnivalókat.

Felháborodtak a kéményseprők
A Kéményseprők Országos Szakszervezete tiltakozását fejezte ki egy tegnap benyújtott törvényjavaslat miatt az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Itt a beadási határidő: két nap alatt közel kétezren pályáztak gázkonvektorcserére
A földgázüzemű gázkonvektorok energiamegtakarítást eredményező cseréjéhez második napja lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni az Otthon Melege Program keretében. A közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli régiókból eddig közel kétezer kérelem érkezett be.

Terítéken huszonhat törvény módosítása
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/17458. számú, szeptember 21-én a kormány által benyújtott törvényjavaslat a szabálysértési törvény mellett további 25 jogszabályt módosítana.

Csökkent a benzin ára
Csökkentette bruttó 2 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt., a gázolaj ára nem változott.

Húszmillió euró is lehet a bírság – gyakorlati tudnivalók a GDPR-ről
2018. május 25-én hatályba fog lépni az Európai Unió adatvédelmi rendelete, mely a korábbi irányelvi, illetve tagállami szabályozást váltja fel. Az új előírások azonban nem csupán lényegesen bonyolultabbak, hanem sokkal több kötelezettséget is telepítenek a vállalkozásokra. Ezen kötelezettségek megsértéséhez ráadásul 20 millió eurós bírság is kapcsolódik.

Hamarosan lejár a külföldi áfa visszaigénylési határideje
Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák áfáját a hazai cégek, helyette inkább bruttó költséget könyvelnek. A magyar vállalatok többségét leginkább a vélt adminisztrációs terhek tartják vissza, mivel nincsenek tisztában azzal, hogy a belföldön letelepedett adóalany már több éve a magyar adóhatósághoz egy elektronikusan benyújtott kérelem segítségével, díjmentesen igényelheti vissza ezt az áfát hívta fel a figyelmet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

A munkáltatói járulék további csökkentését tervezi a kormány
A kormány azt tervezi, hogy jövő januártól a munkáltatói járulékok további fél százalékpontos csökkentését kezdeményezi; ezzel 2018-ban 2,5 százalékponttal lesznek alacsonyabbak a vállalkozásokat érintő közterhek – jelentette be Varga Mihály csütörtökön Budapesten, a Nemzeti Versenyképességi Tanács őszi első tanácskozása után, sajtótájékoztatón.

Nagyszabású ellenőrzés lesz a baromfitartóknál
Nagyszabású járványvédelmi auditokra számíthatnak a közeljövőben a baromfitartók. A hatósági vizsgálatok célja a madárinfluenza megelőzése, melynek felbukkanására az őszi-téli vadmadárvonulások idején ismét nagyobb az esély. Az akció a Baromfi Termék Tanács (BTT) kezdeményezésére indul, lebonyolításához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a területileg illetékes kormányhivatalok biztosítják a szakmai hátteret. Az audit arra hívja fel az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások betartásával sokat tehetnek a baromfiágazati kockázatok csökkentéséért.

Bónuszt ajánl a Ryanair a pilótáknak a szabadság átütemezéséért
Tizenkétezer eurós bónuszt és 10 ezer eurós fizetésemelést ajánlott a Ryanair ír fapados légitársaság azon pilótáinak, akik hajlandóak átütemezni szabadságukat.

Áfa: felülbírálta a bírósági ítéletet a Kúria
A bíróság ítéletében nem állapíthatja meg a számla szerinti gazdasági esemény hiányát, ha ezt az adóhatóság határozatában nem vitatta – mondta ki határozatában a Kúria.

Méltányosság: ezeket az engedményeket alkalmazhatja a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal méltányossági jogköre keretében az egyes NAV-szankciók vonatkozásában különböző engedményeket tehet. Ismertetjük, melyek ezek és mit mérlegel a hatóság az eljárás során.