FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2019. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2019. január 20., vasárnap

Tájékoztató az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok 2019. évi változásáról
2019. január 1-jétől a jogszabály rendelkezik arról, ha a magánszemély ingatlan formájában szerez adóköteles bevételt (például kifizetőtől, ingyenes juttatás, eszközátadás keretében, egyéb jövedelemként), és ezt az ingatlant a későbbiekben értékesíti, akkor hogy kell az ingatlan megszerzésére fordított értéket meghatározni. Az új szabály rögzíti, hogy ilyen esetben szerzési értékként azt a jövedelmet lehet figyelembe venni, amelyre tekintettel az ingatlan megszerzésekor adófizetés történt.

Tájékoztató a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők költségelszámolására vonatkozó szabályok 2019. évi változásáról
2019. január 1-jétől a mezőgazdasági kistermelő a tevékenységével összefüggésben felmerült költséget a számla mellett egyéb bizonylattal is igazolhatja.

Tájékoztatás a csoportos társasági adóalanyt alapító adózóknak
A csoportos társasági adóalanyt alapító adózóknak a 2019. január havi (egyedi) adóelőlegüket legkésőbb január 21-éig kell megfizetniük. Az adóelőleg a még elbírálás alatt lévő, a csoport alapítására irányuló kérelmektől függetlenül megfizetendő. A NAV a csoportos társasági adóalany 2019 első félévére vonatkozó adóelőlegeit a csoportos társasági adóalany létrehozását engedélyező határozatban fogja megállapítani, ami a már teljesített átutalásokat nem fogja érinteni.

Megjelent az „új” 1908 jelű bevallás
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) havonta egyébként is küldendő ún. ’08-as bevallások adataiból ezentúl, a NAV küldi meg a KSH számára a szükséges információkat, így tovább csökken a vállalkozások adminisztrációval töltött ideje, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megszüntette a havi munkaügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget.

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

KIVA szerin adózó Kft nyugdíjas tulajdonos ügyvezetőjének munkabér és osztalék elszámolása
Öregségi nyugdíjas társas vállalkozó, tulajdonosa és ügyvezetője egy Kft-nek. A Kft a KIVA szerint adózik. 2019-ben hogy alakul az adófizetés, levonás, ha marad kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó, illetve ha munkaviszonyt létesít a Kft-vel? Kiegészítő tevékenység végzőként a tagi kivét után ugyanúgy a 10% nyugdíjjárulék és 15% SZJA került levonásra, valamint a Kft a 7320 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet utána? Munkaviszonyosként csak 15% SZJA-t kell levonni, viszont nem teljesen egyértelmű, hogy kell-e fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Osztalék kifizetéskor a kiegészítő tevékenységet folytatóként szerzett jövedelme, illetve a munkaviszonyból származó jövedelme – amikor nem biztosított – beleszámít a minimálbér 24-szerese szerinti számításba az osztalék utáni SZOCHO fizetés meghatározásakor? A KIVA kiváltja a SZOCHO-t, ha kellene fizetni (levonni) SZOCHO-t az osztalékként kifizetett jövedelem miatt, akkor ezt KIVA szerint adózóként SZOCHO-t kellene, vagy ezen SZOCHO helyett is KIVA-t kell fizetni?

A számviteli törvény módosításai - szabályzatok frissítéséhez
A számviteli törvény (2000.évi C.tv) módosításainak feldolgozása érdekében a táblázat tartalmazza a régi és az új szövegrészeket (az összehasonlíthatóság miatt), kiemelve az új (módosítás, kiegészítés) szövegrészeket és a törölt szövegrészeket.

Táppénz, családtámogatás biztosított megbízott esetén
Munkáltató gyógytornász hölgyet 2016. 01. 01-től Együttműködési megállapodás egészségügyi szolgáltatásban történő közreműködésre elnevezésű szerződéssel foglalkoztatja. A szerződés megbízási jogviszonyt tartalmaz. A megbízott adószámos magányszemély, 67-tel kezdődő adószámmal rendelkezik. Elvégzett munkájáról havonta számlát állított ki. 2016. 01.01-től 2018. november 30-ig minden hónapban biztosítottnak minősülő jogviszonyban dolgozott. 2018. 12. 03-tól veszélyeztetett terhes. Táppénz igénylőjét a fenti megbízó megjelölésével küldtem be az OEP részére. Ahhoz, hogy táppénzt és a későbbiekben gyermek után igénybe vehető járandóságokat megkapja a jelenlegi szerződéses jogviszonyát fenn kell-e tartan? A Táppénzigényt a megbízó megjelölésével kellett-e beküldenem az OEP részére? Kolléganője szintén a fenti szerződés típussal dolgozik. Ha ő megbetegszik vagy kiskorú gyermeke után gyermekápolási táppénzt szeretni igénybe venni munkáltatóként a megbízóját jelölhetem-e meg? Jogosult-e táppénzre? A megbízó Havi 08-as bevallásain megbízásos biztosítási jogviszonyosként jelentem mind a két dolgozót.

Családtámogatás igénybe vétele Magyarországon uniós biztosítási jogviszony megléte esetén
Jogosult-e Magyarországon CSED, GYED-re és GYES-re az a kismama, aki az unión belül, Ausztriában teljesítette a 365 nap biztosítási időt, de azt tervezi a család, hogy a gyermeket Magyarországon fog megszületni, és itt élnek a továbbiakban. Amennyiben jogosult itthon igénybe venni ezt a juttatást, akkor mi lesz ezen juttatások számítási alapja. Az anya rendelkezik Magyarországon állandó lakóhellyel.

Utólagos áfa korrekció alanyi mentesség választása esetén
Egyéni vállalkozó 2019.01.01-től alanyi mentességet választott. 2017.12.22-én beszerzett tárgyi eszköz után levonta az áfa-t (nettó 150 eFt áfa 41eFt). 2018 évben további tárgyi eszköz beszerzések történtek. Áfa tv. 135. § alapján kiszámolt különbözetet évente kell bevallani vagy most a 2018 év záró áfa bevallásában?

Államkötvény vásárlásának feltétele
Gazdasági társaság államkötvényt tervez vásárolni. A vásárláshoz kapcsolódóan van-e bármilyen bejelentési kötelezettsége a társaságnak illetve van-e egyéb feltétel, aminek megfelelése esetén valósítható csak meg a vásárlás?

Kiegészítő melléklet minta éves beszámolóhoz
Ez a minta tartalmaz minden olyan pontot, amit az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmazni kell. A mérlegből számolt mutatók a kiegészítő melléklethez csatolandók. A Könyvelői Praktikumban komplett beszámoló sablonokat is talál (excel formátumban), amelyeknek része a kiegészítő melléklet is. Célszerű azokat használni, mert egyszeri adatbevitellel készíthető el a komplett beszámoló, amelyből előállíthatók az elektronikus közzétételre is alkalmas pdf fájlok is.

Kiegészítő melléklet minta egyszerűsített éves beszámolóhoz
Ez a minta tartalmaz minden olyan pontot, amit az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmazni kell. A Könyvelői Praktikumban komplett beszámoló sablonokat is talál (excel formátumban), amelyeknek része a kiegészítő melléklet is. Célszerű azokat használni, mert egyszeri adatbevitellel készíthető el a komplett beszámoló, amelyből előállíthatók az elektronikus közzétételre is alkalmas pdf fájlok is.

Kiegészítő melléklet
A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó számviteli beszámolójának része a kiegészítő melléklet. Ennek összeállításához ad segítséget ez a komplex téma a magyarázatokon túl, a kapcsolódó joganyag és egy-egy minta csatolásával.

Elhunyt magánszemély Szja bevallása
2018. december hónapban elhunyt magánszemély alkalmazott volt. Kérdésem- a 2018 évi szja bevallásával kapcsolatban mi a teendő?

Filmfinanszírozás támogatásból – a komfort levél szerepe

A 2019-es Golden Globe-on két kategóriában jelölt The Alienist sorozat és a legjobb színész kategóriában jelölt Genius: Picasso forgatása is Magyarországon zajlott. Hogyan segít a filmgyártási költségek előteremtésében a magyarországi tao rendszere, és mi a szerepe a komfort levélnek a filmprodukciók költségeinek tervezésében és előteremtésében - e kérdésekre ad választ az RSm legújabb blogbejegyzése. 

The post Filmfinanszírozás támogatásból – a komfort levél szerepe appeared first on Adó Online.

Megvámolják a kínai elektromos bicikliket

Az Európai Unió védővámot vezet be a kínai gyártmányú elektromos kerékpárok uniós behozatalának megfékezésére, mivel a kínai gyártók tisztességtelen nyereségre tesznek szert, megkárosítva ezzel az európai gyártókat, és elárasztják a piacot - közölte az Európai Bizottság az unió hivatalos lapjában pénteken.

The post Megvámolják a kínai elektromos bicikliket appeared first on Adó Online.

Amerikai importvámok: az agrárium nem kerül a tárgyalóasztalra

Közzétette javaslatát pénteken az Európai Bizottság az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi konfliktus rendezését célzó tárgyalások során követendő irányelvekre vonatkozóan, amelyet az Európai Unió tagországainak kell majd jóváhagyniuk.

The post Amerikai importvámok: az agrárium nem kerül a tárgyalóasztalra appeared first on Adó Online.

287 milliárd forint iparűzésiadó-bevétellel számol Budapest

Több mint 29 milliárd forinttal nőnek a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források, amelyeknek túlnyomó része iparűzésiadó-bevételből származik.

The post 287 milliárd forint iparűzésiadó-bevétellel számol Budapest appeared first on Adó Online.

Lecsapott a NAV, bezárt a számlagyár

Háromszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek egy számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevében fiktív számlákat állított ki - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

The post Lecsapott a NAV, bezárt a számlagyár appeared first on Adó Online.

Megéri-e a Nők 40?

A nyugdíjba vonulás szigorú szabályai szerint 2019-ben is csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható meg öregségi nyugdíj, mivel a korai nyugdíjba vonulási lehetőségek már évekkel ezelőtt megszűntek. Csak egy kivétel létezik: a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nők esete. Az öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. A nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségeiről és az ezzel kapcsolatos változásokról tartottak a napokban konferenciát a NEXON-ban, olvasható a cég újságunkhoz eljuttatott közleményében.

The post Megéri-e a Nők 40? appeared first on Adó Online.

Drágult a gázolaj

A Mol bruttó 3 forinttal emelte a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken, a 95-ös benzin ára nem változott.

The post Drágult a gázolaj appeared first on Adó Online.

Pénteken kilenc órától sztrájkolnak az Audinál

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak az Audi Hungaria Zrt. győri gyárában.

The post Pénteken kilenc órától sztrájkolnak az Audinál appeared first on Adó Online.

Munkaügyi szabálytalanságot találtak a munkáltatók 70 százalékánál

Munkaügyi szabálytalanságot találtak a vizsgált 13 316 munkáltató 70 százalékánál, az ellenőrzött több mint 54 ezer munkavállalónak pedig a 68 százalékánál a 2018 első kilenc hónapjában tartott ellenőrzéseken, a legtöbb jogsértés a feketefoglalkoztatásból adódott, ami főként az építőipart és a vendéglátást érintette - ismertette jelentésében a Pénzügyminisztérium munkaügyi főosztálya a tárca honlapján.

The post Munkaügyi szabálytalanságot találtak a munkáltatók 70 százalékánál appeared first on Adó Online.

Lassulhat a világgazdaság – infografika

Lassul, de azért még nem olyan nagyon – röviden így foglalhatók össze az idei világgazdasági növekedés kilátásai. India pedig tovább jön felfelé. Az InfoTandem infografikája.

The post Lassulhat a világgazdaság – infografika appeared first on Adó Online.

NY
Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról

1965
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

Tájékoztató az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok 2019. évi változásáról

Tájékoztató a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelők költségelszámolására vonatkozó szabályok 2019. évi változásáról

Lebuktak az ügyfelek, bezárt a számlagyár
Megrendelőivelegyütt bukott le az a számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevébenállított ki fiktív számlákat, és ezzel háromszázmillió forintos kárt okozott aköltségvetésnek. Az elkövetéssel tizenöt személyt gyanúsítanak a NAV pénzügyinyomozói.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Tájékoztatás a csoportos társasági adóalanyt alapító adózóknak

19TFEJLH
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról 

1901
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 

1991
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 

19A60
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzések és szolgáltatás igénybevételekről 

19P90
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és befektetési alapok különadójáról

1929EUD
A 2019. évben kezdődő üzleti évi társasági adónak, az energiaellátók jövedelemadójának, az innovációs járuléknak, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetének, és a növekedési adóhitelnek a bevallása az előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

1908
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 

Kínából érkeztek a hamis termékek a repülőtérre
A pénzügyőröktöbb mint 1,5 tonna hamis játékfigurak /data/cms488668/hamis_jatekfigurak.JPG hamis játékfigurát , hamis Samsung emblémák /data/cms488670/hamis_Samsung_emblemak.JPG hamis Samsung emblémát és matricát, valamint hamis Mercedes felni /data/cms488669/hamis_Mercedes_felni.JPG hamis Mercedes felnit foglaltak le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

19T1041
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól 

19NETA
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2019. év 

1908-as nyomtatvány

Kérelem készpénz-átutalási megbízás (CSEKK igényléséhez

18EGYSZA
Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

CSEKK
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez

1894
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről

18KATA
Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás 40 százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozás részére 2018. évre

Fegyverarzenál a bűnszervezet tagjainál
Fiktív számlák kiállításával foglalkozott az a bűnszervezet, amelynek működését országos akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet tagjainál több gépfegyvert és pisztolyt találtak.

Korábbi években alkalmazott üzemanyagárak

Közlemény az üzemanyagárakról

1841
Bevallás a társasházak részére a 2018. évi személyi jövedelemadóról

IGAZOL
Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez

1910B
Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1910M
Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

BEU
Bevallás a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolására jogosult gazdálkodó szervezetek részére az Itv. 74. § (5)-(8) bekezdései alapján

BION
BION bevallás az 500 000 forintot meghaladó bírósági eljárási illeték önadózással  történő teljesítéséhez az Itv. 74. § (1b)-(1d) alapján

AVBA
Bejelentő adatlap ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékűjog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan

VBBA
Bejelentő adatlap belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét visszteher mellett történő megszerzésére vonatkozóan

GJFORGNYIL
Kérelem az Itv. 26. § (1) bek. l) pontja szerinti illetékmentesség biztosításáhozés az Itv. 26. § (10) bek. szerinti nyilatkozat/bejelentés gépjármű-forgalmazókrészére

HK
Hagyatéki kimutatás nyomtatvány az ingóörökség örökös által történő bevallásához

19T118
Adat- és változásbejelentő lap a csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos közös kérelem benyújtásához, illetve változásbejelentéshez

ITV
Illeték törlési / visszatérítési kérelem

Vízipipadohányt rejtett el az autóbuszban
A pénzügyőrök tíz kilogramm vízipipadohányt találtak egy autóbuszban, Röszkén.

1997
Bevallás a bevándorlási különadóról

1971
Bevallás a tevékenységét 2019. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2019. évben vagy 2020. évtől választó évtől választó adózók részére

IG01
Igénylőlap az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történő adatszolgáltatáshoz.

Tonnaszám érkezett a hamis Lego
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a pénzügyőrök mintegy négy tonna, több mint 1,3 millió hamisított Lego formatervezésű játékot foglaltak le.

VPOP_HU815E
NAV_VP_HU815E Adatszolgáltatás jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról

VPOP_HU810E
NAV_VP_HU810E Elektronikus egyszerűsített kísérő okmány törlése vagy jövedéki termék 72 óránbelüli visszaszállítása

1958
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 

1908INT
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részérea szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - MonthlyDeclaration on social contribution tax, contributions and other data for subjectsas per section 56/A of Act LXXX of 1997.

19TAOASZ
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja szerint az adózás előtti eredményét csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén 

19APIAC
Kérelem a szokásos piaci ár megállapítása vagy előzetes konzultáció iránt, illetve beadvány a folyamatban lévő szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban 

19TPMAP
Kérelem transzferár-kiigazítással kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárás megindítására, illetve beadvány folyamatban lévő kölcsönös egyeztetési eljárásban 

PTGADAT
Az adóügyi ellenőrző egységen (AEE) eltárolt és a NAV-hoz továbbított online pénztárgép forgalmi adatainak kiadása.

Dupla alvázba rejtették a 151 millió forintot érő kábítószert
A pénzügyőrök több mint 75 kilogramm marihuánagyanús anyagot találtak egy személyautóban, Röszkén.

1920
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről  

NAV: változtak az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok
Az év elejétől változtak az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok – hívja fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján.

Az MNB tehetetlen a tranzakciós adót ügyfelekre terhelő három bankkal szemben
Idén a 20 ezer forintnál alacsonyabb összegű átutalásoknál eltörölték az állam zsebébe vándorló tranzakciós illetéket. Néhány hazai pénzintézet azonban nem építette be a változást a díjszabásába, vagyis az ügyfelek ugyanannyit fizetnek, mint korábban. Az MNB-nek, mint felügyeleti szervnek nincs hatásköre arra, hogy a számlaköltségek csökkentését kikényszerítse – írja a hvg.hu.

Nyolc hiányszakma oktatása indulhat el a filmalap támogatásával
Nyolc filmes hiányszakma képzése indulhat meg idén a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával, amelyre március 1-ig pályázhatnak oktatási intézmények és szervezetek.

Lakásáfa: mikor alkalmazható az 5 százalékos áfakulcs?
Mikor alkalmazhatja az 5 százalékos áfát az építőipari cég: ha megkapja a használatba vételi engedélyt, vagy amikor a számlát kiállítja? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

Életbiztosítás, utazási bérlet adózása 2019-ben
Hogyan kell adózniuk a cégeknek a már korábban megkötött életbiztosítások, valamint az utazási bérlet juttatása után? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.

Határozatlan idejű sztrájkba léptek a barcelonai taxisok
Határozatlan idejű sztrájkba léptek péntek délután a barcelonai taxisok, miután a katalán kormány nem fogadta el az alternatív közösségi személyszállítás (Uber, Cabify) korlátozására vonatkozó összes követelésüket.

Tüntetések, félpályás útlezárások lesznek ma az egész országban
Szombaton Budapesten, az összes megyeszékhelyen, több vidéki városban is lesznek tüntetések, félpályás útlezárások, és külföldi városokban is tartanak demonstrációkat a túlóratörvény elleni tiltakozásul és a szakszervezetek béremelési követelései mellett – írja az index.hu.

Az EU védővámot vezet be kínai elektromos biciklik uniós behozatalára
Az Európai Unió védővámot vezet be a kínai gyártmányú elektromos kerékpárok uniós behozatalának megfékezésére, mivel a kínai gyártók tisztességtelen nyereségre tesznek szert, megkárosítva ezzel az európai gyártókat, és elárasztják a piacot – közölte az Európai Bizottság az unió hivatalos lapjában pénteken.

Ügyvezetés bt.-ben katásként, csed mellett
Elveszítheti-e a csedet a betéti társaság beltagja, ügyvezetője, ha a csed alatt folytatja tevékenységét nem főállású kisadózóként és egyben ügyvezetőként? – kérdezte az Adózóna olvasója. Széles Imre tb-szakértő válaszolt.

Háromszázmillió forintos kárt okozott egy fiktív számlákat kiállító számlagyár
Háromszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek egy számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevében fiktív számlákat állított ki – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-vel.

Amerikai importvámok: az Európai Bizottság közzétette a tárgyalási mandátumra vonatkozó javaslatát
Közzétette javaslatát pénteken az Európai Bizottság az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi konfliktus rendezését célzó tárgyalások során követendő irányelvekre vonatkozóan, amelyet az Európai Unió tagországainak kell majd jóváhagyniuk.

Az MNB bírságot vetett ki a Nyugat Takarék Szövetkezetre
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában hétmillió forintra bírságolta a Nyugat Takarék Szövetkezetet. A Hitelintézetnek az MNB kötelezése alapján június végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket – írja honlapján az MNB.

Árakat emel februártól a Magyar Posta
Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék portfólióját, továbbá árakat változtat a Magyar Posta, ami leginkább az üzleti ügyfeleket érinti, a lakosság által leggyakrabban használt levéltermékeknél rendkívül szűk, inflációt követő vagy annál kisebb mértékű emelés várható – közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.

Autópálya-matrica: így kerülheti el a több tízezres büntetést
Idén sem lesz átláthatóbb, hogy melyik közúti szakaszok használatáért kell, és hol nem kell fizetni. Az Autópályamatrica.hu segít eligazodni a fizetős és ingyenes útszakaszok között.

Kamatlevonást korlátozó előírás a társasági adózásban II. – példákkal
Az idei évtől egy uniós irányelv (1164/2016/EU) hazai jogba történő illesztése megváltoztatja a kamatok társasági adóalapnál történő figyelembevételére vonatkozó eddigi előírást, amelyet „alultőkésítési szabályként” ismertünk. Folytatjuk január 14-én, azonos címmel megjelent írásunkat.

NAV-tájékoztatás a csoportos társasági adóalanyt alapító adózóknak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatást tett közzé a csoportos társasági adóalanyt alapító adózók számára.

Kilenc órától sztrájkolnak a győri Audiban
Pénteken kilenc órától kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak az Audi Hungaria Zrt. győri gyárában.

PM: a foglalkoztatók 70 százalékánál találtak munkaügyi jogsértést
Munkaügyi szabálytalanságot találtak a vizsgált 13 316 munkáltató 70 százalékánál, az ellenőrzött több mint 54 ezer munkavállalónak pedig a 68 százalékánál a 2018 első kilenc hónapjában tartott ellenőrzéseken, a legtöbb jogsértés a feketefoglalkoztatásból adódott, ami főként az építőipart és a vendéglátást érintette – ismertette jelentésében a Pénzügyminisztérium munkaügyi főosztálya a tárca honlapján.

Áfalevonás személygépkocsi bérlésénél 2019-től – 4. rész
A bérelt személygépkocsik áfájára vonatkozó, 2019-től hatályos új szabályokat ismertető cikksorozatunk befejező részében az előírások hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket elemezzük, illetve a jövőbeli adóhatósági gyakorlatot próbáljuk előrevetíteni.

1,5 tonna hamis játék és más termék akadt a pénzügyőrök horgára
A pénzügyőrök több mint 1,5 tonna hamis játékfigurát, hamis Samsung emblémát és matricát, valamint hamis Mercedes felnit foglaltak le a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.