Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. május 23., szerda

Teendők végelszámolás lezárása elutasítása esetén
Végelszámoltam egy céget. 2017 nyarán beadtam a záró mérleget, záró bevallásokat, megkaptam a NAV-tól az igazolást. Ügyvéd/ügyvezető határidő csúszás miatt a cégbíró elutasította a végelszámolást, és új eljárásra utasította a társaságot, a határidő túllépésért. Mi a teendőm ebben az esetben? Gondolok itt a NAV-os (elmaradt) bevallásokra, amik nem mentek be mert azt gondoltuk, hogy lezárva a társaság, illetve a beszámoló most hogy fog kinézni? Nyitó mérleg, vagy rendes éves záró mérleg. A társaság nem működik, már bankszámlája sincs, de újra kellene kezdenem a végelszámolást.

Helyesbítő számla kiállítása
Egy kézi számlatömbben kiállított számlán tévesen került megadásra a vevő címe. Számlával egy tekintet alá eső okiratot szeretnénk kibocsátani az Áfa tv. 170. § (1)-ben leírtaknak megfelelő adattartalommal. Felmerült a kérdés, hogy lehetséges-e egy A/4-es lapon elkészíteni ezen okiratot, vagy a kézi számlatömbben kell kitöltenünk? Ha lehetséges, és szigorú számadás alá kell vonni az okiratot, akkor milyen sorszámtartományt (-tól, -ig) kell megadni a szigorú számadású nyomtatványok listájában? Külön oldalra kell felvezetni? Milyen javítási lehetőségünk lenne abban az esetben, ha a számla számlázó programmal lett volna kiállítva? Akkor elegendő lenne szintén egy A/4-es papírra vetni, saját sorszámozással?

Használt lakás és a berendezés értékesítése áfa kötelezettsége
Egy Kft. használt lakás vásárlással, felújítással, eladással foglalkozik. A megvásárolt ingatlan felújításával kapcsolatos anyagok áfáját nem igényelték vissza. Az ügyvezető kitalálta hogy mielőtt értékesítené a lakást berendezteti lakberendezővel, megvásárolta az ehhez szükséges berendezési tárgyakat bútorokat, lámpákat, képeket, szőnyegeket stb. A lakás 2018 júniusában értékesítésre kerül, a vásároló az összes berendezési tárggyal együtt fogja a lakást megvenni. Jól értelmezzük e, hogy ebben az esetben a lakást áfa nélkül, viszont a berendezési tárgyakat áfásan kell értékesítenie és a berendezési tárgyak áfáját a beszerzéskor visszaigényelheti?

NGM: a diákok munkavállalásáról
A diákok munkavállalását is a Munka törvénykönyve szabályozza, így a 16. életévüket betöltött tanulók foglalkoztatásánál is fontos az írásban rögzített munkaszerződés. A18. életévét be nem töltött személy munkaszerződéséhez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása is. A diákoknál is lehetséges egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka, jár nekik az éves rendes szabadság időarányos része és a törvény szerinti minimálbér.

Az Európai Bizottság elmarasztaló döntése a szeszesitalok magyarországi adóztatásáról
Az Európai Bizottság szerint bizonyos párlatokra vonatkozó adószabályok a helyi termékeknek kedveznek, amivel Magyarország megsérti az erre vonatkozó uniós irányelvet. Uniós jogba ütközik, hogy például a pálinkára, valamint bizonyos növényi eredetű italokra - amelyeknél a nemzeti termelés jelentős - Magyarország mentességet biztosít a népegészségügyi termékadó alól, míg más hasonló áruk, például a vodka, a whisky, a gin vagy a brandy esetében nincs ilyen mentesség.

EU-bíróság: kizárható az alanyi adómentesség utólagos választásának lehetősége
Nem ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely kizárja annak lehetőségét, hogy a kisvállalkozások számára fenntartott alanyi áfamentesség visszamenőleges hatállyal választható legyen. Kimondták, hogy nem ellentétes az uniós irányelvvel az olyan nemzeti szabályozás, amely az adóalanyokat akkor is kötelezi a gazdasági tevékenységük megkezdésének bejelentésére, ha az abból származó bevételük nem haladja meg a kisvállalkozásoknál előírt mentességre jogosító értékhatárt.

3,3 milliárd forint támogatás mentorprogram keretében a kkv-knak
Mentorprogram keretében a kormány az elkövetkező három évben 3,3 milliárd forintot fordít a kis- és középvállalkozások megerősítésére, elsősorban gyártói, menedzsmenti, pénzügyi és gyakorlati ismereteik bővítésére. Beszállítói programmal is segítik a kkv-kat, erre az idén 3 milliárd forint áll rendelkezésre, ami bővíthető.

A SZÉP kártyával kapcsolatos díj változásáról
2018.05.21-el hatályát vesztette az 55/2011. Korm. rendelet, helyébe a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet lépett. Az új Rendelet egyik, munkavállalót érintő rendelkezésével foglalkozik Hírlevelünk.

Regisztrált könyvelőnek minősül-e a kamarai tag könyvvizsgáló?
A társaság könyvvezetését / kettős könyvvitel / kamarai tag - nyílvántartási számmal rendelkező - könyvvizsgáló végzi. Kérdésünk az, hogy ez megfelel-e annak, illetve eleget tesz-e annak a feltétel rendszernek amely ilyen esetben a regisztrált könyvelő általi végzés jelentene.

3006/2018. útmutató az állami adó-és vámhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a 2017. évi CLI. valamint a 2017. évi CLIII. törvények alapján történő bírságolási gyakorlatáról
Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján történő bírságolási tevékenysége során adóhatósági szankcióként – többek között – adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések miatt alkalmazott szankcióknak kettős szerepük van: egyrészt anyagi hátránnyal sújtják az adózót az elkövetett jogsértésekért, másrészt megelőző, visszatartó hatást fejtenek ki a hasonló hibák, mulasztások jövőbeni elkerülése érdekében.

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

A kisvállalati adó szabályozása (Információs füzet)
2017. január 1-jével jelentős mértékben megváltozott a kisvállalati adó szabályozása. Az adókötelezettség ekkortól nem a pénzeszközök változásának a vállalatból ki- és bevont pénzeszközökkel kiigazított értékére, hanem a tárgyidőszakban jóváhagyott osztalékra és a tőkeműveletek egyenlegére épül. Emellett kedvezőbb lett számos részletszabály is. A változások eredményeként az adókötelezettség meghatározása egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai (Információs füzet)
A füzet az adónem (kata) legfontosabb szabályait tartalmazza: Az adóalanyiság választására jogosultak köre. Az adóalanyiság kezdete és a bejelentés időpontja. A bejelentkezés módja. Az adóalanyiság megszűnése. Az adó mértéke és megfizetésének határideje. A kisadózó vállalkozás bevétele. Bizonylatolás, nyilatkozatok, adatszolgáltatás. A kisadózó vállalkozások tételes adója által kiváltott közterhek. Munkaviszonytól való elhatárolás.

Népegészségügyi termékadó - NETA (Információs füzet) 
A 2017. évi CLIX. törvény 2018. január 1-jei hatállyal módosította a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt (Neta tv.). A módosítás kisebb, a jogszabályi környezet változásait követő változásokon túlmenően, az adó megállapítását érinti, az adófelajánlás jogintézményének bevezetésével, amely egyfelől adminisztrációt csökkentő, másfelől megnyitja az egészségügyi államigazgatási szerv egészségmegőrző programjainak finanszírozása előtt az utat.

Az innovációs járulék legfontosabb szabályai (Információs füzet)
2015. január 1-jétől új jogszabály, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény [Inno. tv.] tartalmazza az innovációs járulék szabályait. Az Inno. tv. 15. § (1) bekezdése szerint az innovációs járulék megfizetésére – meghatározott kivételekkel – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Szt.] hatálya alá tartozó belföldi székhelyű gazdasági társaságok kötelezettek.

Egy több kkv ad béren kívüli juttatást

Tízből hét kkv tervez béren kívüli juttatást adni dolgozóinak, ami az egy évvel korábbi mélyponthoz képest hatalmas ugrás – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatás legutóbbi adataiból

Közteher és kamatmentes hitel egyben?

Egy sajátos beruházásélénkítő eszköz a helyi adók rendszerében? A tavaly évközi adóváltozások következményeképpen jelent meg a helyi adókról szóló törvényben az előrehozott adó intézménye. A némileg rendszeridegen jogintézmény találgatásokra adott okot irányultságát és pontos rendeltetését illetően, emellett gyakorlati alkalmazhatóságát további kodifikációval kellene támogatni, hogy a kockázatokat ne csupán az adózók viseljék - írja az RSM blogja.

 

Kinevezték a NAV élére Tállai utódját

 Izer Norbert államtitkár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új vezetője.

Nagyot nőtt az átlagkereset

A márciusi 11,3 százalékos növekedéssel együtt 12,4 százalékkal nőttek a keresetek az idei év első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A márciusban és az első negyedévben egyaránt két százalékos inflációval számolva a reálkereset emelkedése 9,1, illetve 10,2 százalékos volt éves összehasonlításban.

Hamis felnikkel üzletelőkre csapott le a NAV

Hamis felniket foglaltak le a Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrök egy autóalkatrész-forgalmazó üzletben. Az elkövető a hamisítványok fogalmazásával, illetve azok internetes reklámozásával, becslés alapján mintegy négymillió forint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak – olvasható az adóhatóság Facebook oldalán.

 

Újabb adócsökkentéseket ígér Varga

Szigorú költségvetést, magas gazdasági növekedést és adócsökkentéseket ígért a pénzügyminiszter.

Éjfeketén működő pizzériát záratott be a NÉBIH

Nem volt sem adószámuk, sem engedélyük, csak eladó pizzájuk.

Így teljesítse a pénzmosás elleni feladatokat (x)

Az Adó kódex legfrissebb számából átfogó képet kaphat a pénzmosás megelőzését szolgáló szabályozásról.

A 1729 számú társaságiadó-bevallás sajátosságai és 2017. évi változásai

A 2017. év sem múlt el a társasági adóról szóló törvény módosítása nélkül. Sokadik éve már, hogy a társaságiadó-bevallások a jogszabálymódosítások következtében szerkezeti, strukturális és tartalmi változásokon mennek keresztül, mely módosítások figyelemmel kísérése és alkalmazása, valamint egy több mint 50 oldalas bevallási nyomtatvány helyes kitöltése nemcsak az adózóknak, de – a társaságiadó-bevallások esetében főként – a könyvelőknek is okozhat fejtörést.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Engedélyes, illetve nyilvántartásba vett jövedéki alanyok

Hamis felniket hirdettek az interneten
Hamis felniket foglaltak le a Nemzeti Adó- ésVámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei pénzügyőrei egyautóalkatrész-forgalmazó üzletben. Az elkövető a hamisítványok fogalmazásával,illetve azok internetes reklámozásával, becslés alapján mintegy négymillióforint vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak.

Két év adózás nélkül – lezárult a nyomozás
Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a NAV Közép-dunántúliBűnügyi Igazgatósága a székesfehérvári ügyvédnő ellen, aki két éven át nemadott be adóbevallást.

Éjfélkor jár le a határidő
Éjfélig lehet kiegészíteni,illetve elfogadni az szja-bevallási tervezetet. Ma a NAV minden budapesti ésmegyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálata este 8-ig tart nyitva, és várjákazokat, akik a tervezettel, bevallással 1+1 százalékkal kapcsolatban segítségetkérnek. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit –őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve -, annak május 22. utánautomatikusan bevallássá válik a tervezete.

Álcázatlanul jött a csempészcigaretta
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)Zala megyei pénzügyőrei 10 500 doboz adózatlan cigarettát találtak egy autóban.Az ügyben orgazdaság bűntettének gyanúja miatt indult eljárás.

Az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos első tapasztalatok

17EGYSZA
17EGYSZA Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

A transzferár ellenőrzések legfrissebb tapasztalatai

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

1794
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

NAV_J24
Bejelentés a szárított dohány, fermentált dohány szállításáról

NAV_J19
 Bérfőzető zárjegy megrendelése

NAV_J22
A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás

NAV_J16
Sorszámtartományok elszámolása

NAV_J10
Zárjegy igénylő lap

NAV_J08
Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról

NAV_J09
Adatszolgáltatás a jövedékiengedélyes kereskedő készletváltozásáról

NAV_J15
Sorszámtartomány iránti kérelem

NAV_J07
Bejelentés GTIN szám törzsadat változásról, valamint hatósági termékazonosító-szám igénylésről és változásról

Még senki nem késett el
Május 22. éjfélig lehet nyilatkozni az egyházaknak, Nemzeti Tehetség Programnak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról. Aki már korábban beadta szja-bevallását vagy jóváhagyta tervezetét, de még nem döntött az 1 százalékok sorsáról, még nem késett el, 22-éig külön is rendelkezhet. A legtöbben gyermekek fejlesztésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát.

Lebuktak a telefonos cigarettacsempészek és „házipatikusok”
Csempészett cigarettát és illegális pontencianövelőket találtak a NAV pénzügyőrei egy budapesti akcióban.

17HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Dohánygyártmány nyomonkövetési azonosító kibocsátójának adatai

Bűnügyi sajtóközlemény: Negyedmilliárd forintos áfacsalás raklapokkal
Több mintkétszázötvenmillió forint kárt okozott az állami költségvetésnek az a bűnbanda,amelyet a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói értek tetten.Anyomozók a fiktív számlákkal elcsalt vagyon teljes megtérülését biztosították.

Közlemény a 2017. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, Szja 1%-os felajánlással érintett technikai számos kedvezményezettekről a 2017. december 1-jei állapot szerint

17CBC
Adatszolgáltatás a multinacionális vállalatcsoport országonkénti jelentéséről 

Hat nap van hátra
Már csak hat nap van hátra az szja-bevallás határidejéig, május 22-ig! Az utolsó napon minden budapesti és megyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálat este 8-ig tart nyitva. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit – őstermelőket és áfás magánszemélyeket kivéve -, annak május 22. után automatikusan bevallássá válik a tervezete.

Alma után sárgarépát kaptak a nemzeti park lakói
A NAV Békés megyei pénzügyőrei a 47-es számú főút mellett ellenőrizték azt a megközelítőleg 5 tonna sárgarépával megrakott teherautót, melynek tulajdonosa az áru eredetét nem tudta igazolni.

AFAGYAK
Kérelem az általános forgalmi gyakoribb elszámolása és bevallása iránt 

ELOLEGMOD
Kérelem az adóelőleg mérséklés előterjesztéséhez

Jelöletlen krumplit fogott az EKÁER
Mintegy 25 tonna ismeretleneredetű burgonya forgalmazását akadályozták meg a NAV munkatársai.

Eltulajdonított tárgyak

Engedélyesek frissített listája

REKNYIL
Nyilatkozat a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról

Tenni kell a százalékokért
Az egyházaknak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról május 22-éig lehet rendelkezni. A felajánlott összeget minden esetben csak olyan intézmény vagy szervezet kaphatja, amelyik előzetesen regisztrált a NAV-nál. A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat.

Az őstermelőknek és az áfásoknak van dolguk a bevallással
A mintegy 150 ezer őstermelő és áfafizetésre kötelezett magánszemély közül eddig csupán 67 ezren juttatták el szja-bevallásukat a NAV-hoz. A többi, csaknem 85 ezer őstermelőnek és áfás magánszemélynek még egy hete van május 22-éig, hogy kiegészítse a NAV által elkészített bevallási tervezetet vagy saját maga töltse ki és küldje be a 17SZJA nyomtatványt.

Közlemény az üzemanyagárakról

Szigorítaná a pénzügyi csalások elleni szabályokat az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság új szabályokat javasol az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalára (OLAF) vonatkozóan, ezek célja annak biztosítása, hogy az uniós hivatal megfelelő eszközökkel rendelkezzen az Európai Ügyészséggel folytatandó szoros együttműködéshez a csalások unión belül történő feltárása és kivizsgálása érdekében – közölte a brüsszeli bizottság szerdán.

Magyarország sem teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket
Azon hét euróövezeten kívüli tagállamban, amelyek jogilag kötelezettséget vállaltak a közös valuta bevezetésére, jelentős előrehaladás tapasztalható a nominális konvergencia terén, de jelenleg egyikük sem teljesíti a csatlakozáshoz szükséges valamennyi formai és jogi feltételt – állapította meg Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi biztosa szerdán.

Már megint drágul az üzemanyag
Emeli bruttó 6 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a Mol Nyrt. – értesült az MTI piaci forrásokból szerdán.

Korlátozzák a régebbi dízelüzemű járművek használatát Hamburgban
A légszennyezettség miatt korlátozást vezetnek be az Euro 6-osnál régebbi dízelüzemű járművek használatára május végétől Hamburgban – jelentette be szerdán a tartományi rangú német nagyváros környezetvédelmi hatósága.

Ezrével buktak le foglalkoztatott bejelentésének elmulasztása miatt
Összesen 4118 adózó szerepel a NAV be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató áprilisi listáján.

Vége a jó világnak a középiskolai tanulmányok befejezésekor
A végzős középiskolások számára nemcsak a tanév, hanem a tanulói jogviszony is rövidesen véget ér. Ennek a ténynek családtámogatási, társadalombiztosítási, sőt adózási következményei is vannak, illetve lehetnek.

Kinevezték az új Orbán-kormány államtitkárait
Az államfő a miniszterelnök javaslatára összesen 54 államtitkári, illetve közigazgatási államtitkári kinevezési okiratot adott át, olvasható a kormány honlapján.

10 százalék fölötti keresetnövekedés – ez van mögötte
2018. márciusban a bruttó átlagkereset 331 500 forint volt, 11,3 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. 2018. január–márciusban a bruttó átlagkereset 316 300 forint, a nettó átlagkereset 210 300 forint volt, mindkettő egyaránt 12,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, közölte a KSH.

Engedély és adószám nélkül, sok hiányossággal működött a pizzafutár
Felfüggesztette egy Pest megyei illegális pizzafutár tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) tartott közös ellenőrzésen a szakemberek megállapították, hogy az üzlet a szükséges engedély és adószám nélkül végezte tevékenységét, emellett a helyszínen a műszaki, a higiéniai és a személyi feltételek nem voltak alkalmasak élelmiszer készítésére. Az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették.

Ma és holnap is sztrájkolnak a francia vasutasok
Folytatódik szerdán a francia vasutasok sztrájkja a kormány reformja ellen, a szuperexpresszek (TGV) háromötöde, a többi belföldi vonatnak mintegy fele fog közlekedni, a nemzetközi járatok kétharmada indul el – közölte a francia állami vasúttársaság (SNCF)..

NAV: adózói hibák a kapcsoltság bejelentésénél, értelmezésénél
A transzferárral kapcsolatos előírások számos teendő teljesítésére kötelezik az érintetteket. A NAV összeszedte az ellenőrzésok során tapasztalt hibákat.

A korkedvezmény szabályai
Mit jelent a korkedvezmény és ki szerezhetett jogosultságot rá? Mennyi korkedvezményre jogosító munkavégzés alapján lehetett korkedvezményt szerezni? Írásunkból megtudhatja.

Magyar város, ahol plusz szabadnap jár a nemdohányzó önkormányzati dolgozóknak
Egy napnyi plusz szabadság jár azoknak a szentesi önkormányzati intézménynél vagy gazdasági társaságnál dolgozóknak, akik nem dohányoznak.

Élelmiszerboltosok, figyelem! Fontos határidő közeleg
Május 31-éig vallhatják be szankciómentesen az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat az élelmiszerlánc szereplői – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján.

Érdemes nyugdíj- és egészségpénztárakban tartani a pénzt
Jól kezdték az idei évet az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak.

Tévhitek a GDPR-ral kapcsolatban
Írásunkban olyan lényeges tévhiteket mutatunk be, melyek széles körben elterjedtek, és ezzel kifejezetten rontják az adatvédelmi követelmények betartásával összefüggő tisztánlátást. Ilyen tévhit az, hogy nem is áll rendelkezésre a megfeleléshez szükséges joganyag, a vállalkozás nem esik a rendelet hatálya alá, vagy hogy másra hárítható a megfelelés feladatköre.

Utazásszervezők csődje: pótlólagos védelem júliustól
Pótlólagos védelmet kapnak az utasok az utazásszervezők csődje esetén: aki most fizeti be nyári utazása előlegét, júliustól nagyobb biztonsággal számíthat arra, hogy az utazásszervező fizetésképtelensége esetén is viszontlátja a pénzét – hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

Utolsó figyelmeztetés: ma éjfélkor lejár az szja-bevallási határidő!
Kedd éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető felületen – hívja fel a figyelmet közleményében Kis Péter András, az állami adóhatóság adószakmai szóvivője.

Adókedvezmény energiahatékonysági beruházások után
Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások után igénybe vehető adókedvezményről.

Kiszáll a CBA-ból az alapító
Megválik CBA-részesedésétől Baldauf László, a kereskedelmi lánc egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke – írja a Népszava.