Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. október 15., hétfő

Őstermelői tevékenységet folytató adózók ellenőrzése
A NAV október 15-től az őstermelői tevékenységet folytató adózók körében indít vizsgálatot. Ezzel a témával foglalkozik hírlevelünk.

Személygépkocsi értékesítésének áfa vonzata
Használt személyautó értékesítés áfás vagy mentes akkor, ha a beszerzésnél az áfa levonásra került, mivel bérbeadási céllal vásároltuk, és az elmúlt 6 évben bérbe is volt adva áfásan, de egyébként mint személyautó alapvetően nem levonható áfás, és így az értékestés is mentes kellene legyen? A levonásra az 5 év arányosítási időszak már eltelt.

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Tájékoztató az összesítő jelentésre vonatkozó átmeneti szabályokról, különös tekintettel az adóalany által befogadott számlákhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség átmeneti szabályairól
Az Áfa tv. 2018.07.01-től hatályos, az Összesítő jelentésről szóló 10. sz. melléklete jelentősen megváltoztatta az adatszolgáltatás módját, különösen az értékesítői oldalon, a kiállított számlákat illetően. Mind a számlakibocsátói, mind pedig a számlabefogadói oldalt érintő jelentős változás, hogy az összesítő jelentés-tételi kötelezettséget eredményező értékhatár 1 000 000 millió forintról 100 000 forintra csökkent.

Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség külföldi vállalkozástól bérbevett munkaerő alkalmazása esetén
Az ellenőrzési tapasztalatok szerint a Magyarországon nem bejegyzett, külföldi illetőségű társaságtól bérbevett munkaerő alkalmazása esetében sokszor nem történik meg a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése. A Magyarországon nem bejegyzett társaságok magyar adószámmal nem rendelkeznek, ennek következtében nem vállalhatják át a kölcsönbevevőtől a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettséget, ezért az a kölcsönbevevőket, tehát a magyar adózókat terheli.

Szolgálati idő számítása nyugdíj megállapításhoz
1998. január 1-je előtt egyetemre jártam, de a tanulmányaimat nem fejeztem be. Ez az idő beleszámít- e a nyugdíj megállapításánál a szolgálati időbe?

Üzletág átruházását követően érkező számlák kezelése
Társaságunk 100 %-ban állami tulajdonú közhasznú nonprofit Kft. Kezeljük (üzemeltetjük és hasznosítjuk) a vagyonkezelésbe kapott ingatlanokat. Társaságunk az általa végzett tevékenység egy részét jogszabály alapján átadta egy másik 100%-ban állami tulajdonú nonprofit társaságnak – üzletág átruházás szerződéssel. Az átadás-átvétel adott időpontra szól, de az átadásra került ingatlanok miatti szerződések átcedálása, a mérőórák átíratása folyamatában több időt vesz igénybe. Társaságunk és az átvevő társaság szóban megállapodott, hogy az időszakot követően hozzánk beérkező szállítói számlákat (terhelések) Társaságunk kezeli, pénzügyileg rendezi a partner/szállító felé és azt időszakonként terheli tovább az átvevő N Kft-nek. Mindaddig, míg a szolgáltatást igénybevevőként Társaságunk van a bejövő terhelő számlán feltüntetve. Kérdésként merült fel, hogy milyen ÁFA %-kal vagyunk jogosultak továbbszámlázni az alábbi tételeket: - Alanyi mentes státuszú vállalkozó számlázott részünkre (társaságunk normál státuszú) egyébként adóköteles tevékenységet. Az igénybe vett szolgáltatást az adóköteles voltára való tekintettel a tevékenységre érvényes ÁFA %-kal számláztuk tovább az átvevő N Kft-nek. Ezt vitatja, tekintettel arra, hogy az átvevő N Kft álláspontja szerint csak keresztül fut rajtunk technikailag a számlázás, ezért mentesen kellett volna számlázni. - Gépjárművek, egyéb vagyonelemek biztosítási díját a Biztosító Társaság még részünkre számlázta, mely költséget szintén tovább kell terhelni az átvevő N Kft részére. Hogyan kell számlázni? Mentesen, vagy mivel a Társaság tevékenységi körében nem szerepel a biztosítási tevékenység ÁFA-san, mert az adott szolgáltatásnyújtás tárgyi mentességéhez esetlegesen előírt többlet (pl. személyi) feltételeknek nem felel meg Társaságunk? - Elmű által számlázott tételeket, melyek adó hatályán kívüli tételek, hogy számlázzuk tovább? AHK vagy 27% ÁFA felszámítással? - A kedvezményes 5% kulccsal felénk leszámlázott tételeket mint pl: TÁVHŐ , internet milyen ÁFA kulccsal számlázzuk tovább?

Jövedelem-(nyereség-) minimum
Kormányunk, a gazdaság fehérítése és az adókikerülés szűkítése okán minden egyéni és társas vállalkozástól nyereségadó fizetést vár el. Ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap nem éri el a jövedelem-(nyereség-) minimumot, akkor vagy nyilatkozatot kell tenni és felkészülni egy NAV ellenőrzésre, vagy a jövedelem-(nyereség-) minimumot kell adóalapnak tekinteni.

Osztalékelőleg fizetése természetben
Egy Kft 2018-ban osztalék előleget szeretne fizetni természetben, azaz a Kft tulajdonában lévő ingatlant szeretné osztalék fejében a tulajdonosnak átadni. Az eredménytartalék összege erre lehetőséget biztosít. Mi ennek a menete? Fel kell-e értékeltetni az ingatlant? Ha a könyvekben kevesebb az ingatlan értéke a különbözetet hogyan kell elszámolni? Milyen bizonylatok kellenek hozzá? Ki kell-e számlázni a tulajdonosnak? A könyvelési tételek hogyan alakulnak?

1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet: a digitális archiválás szabályairól
A 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet: a digitális archiválás szabályairól szóló rendelet teljes szövege, külön kiemelve a változásokkal.

Elektronikus számlázás
Az elektronikus számlázással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismerteti az anyag. Az elektronikus számlázás megoldási lehetőségeit, a elektronikus számla kibocsátásával, befogadásával, kontírozásával és megőrzésével kapcsolatos módszereket, lehetőségeket valamint az elektronikus számlázás előnyeit és hátrányait (problémáit) bemutatja be.

Nők 40 éves nyugdíjazásához a jogosultsági idő igazolása
Nők 40 éves nyugdíjazásához kértük a biztosítási idő kiszámítását. Meglepődtünk amikor láttuk, hogy ugyan abban a szövetkezetben végzett nyári diákmunka egyikünknél el van számolva, a másikunknál nincs. Egyszerre dolgoztunk ott és egyidősek is vagyunk. A különbség az, hogy míg az én Édesapám a szövetkezetben dolgozott, addig a barátnőm csak a mi "protekciónkkal" került oda. Kértem annak lehetőségét, hogy tanukkal bizonyíthassam azt a tényt, hogy én is ott dolgoztam. A tanuk szintén valamikori diáktársak voltak, akik között volt olyan, akinek elismerték az időszakát és volt olyan is, akiét nem. A meghallgatás megtörtént, de a kérésemet elutasították azzal, hogy ez nem bizonyít semmit. Vigyek bérjegyzéket (1973-1977 közötti időszakról beszélünk, amikor középiskolások voltunk) vagy a TSZ elnököt, aki bizonyítja a jogviszonyt. Kérdésem az lenne, hogy tényleg ez a végső állapot, nem lehet ezeket a hónapokat valamilyen módon igazolni, hogy az a Társadalombiztosítási nyugellátási törvény előírásainak megfeleljen? Azok a gyerekek, akik együtt dolgoztak valamikor nem érdemelnek egyforma megítélést? Természetesen a Tsz azóta már nincs meg, az iratokat többször költöztették, nem lelhetők fel.

Parkolóhely vásárlás forgalmi adójának levonása
A cég parkolóhelyeket vásárol, hogy a dolgozóknak és az ügyfeleknek ne kelljen az utcán parkolni, ami fizetős. Levonhatom e a cég tulajdonába került parkolóhelyek ÁFÁ-ját?

Pénzforgalmi számla (bankszámla) nyitási kötelezettség
Kinek kötelező és kinek nem bankszámlát nyitni. Mivel jár annak elmulasztása.

Ápolási díjban részesülő személy esetében Kata adózási forma választása
Ügyfelem ápolási díjban részesül folyamatosan 2012. szeptember 04-e óta, és most az ápolási díj megtartása mellett katás vállalkozást szeretne nyitni. Az ápolási díjon kívül nincs más jogviszonya. Szeretnénk tudni, hogy ápolási díj mellett lehet e vállalkozást nyitni, és "teljes" vagy "fél" katát kell fizetni, és megmaradhat e az ápolási díj?

Csökken az üzemanyagok ára szerdán

 A Mol Nyrt. szerdától bruttó 7 forinttal csökkenti literenként a benzin és 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát - értesült piaci forrásokból hétfőn az MTI.

The post Csökken az üzemanyagok ára szerdán appeared first on Adó Online.

Itt a vége: hirtelen szűnhet meg a lakáskassza állami támogatása

Egyéni képviselői javaslat eredményezheti azt, hogy rövid időn belül megszűnhet az államilag támogatott lakáskassza-szerződés kötésének lehetősége.

The post Itt a vége: hirtelen szűnhet meg a lakáskassza állami támogatása appeared first on Adó Online.

A bankokon nem múlik az ingatlanpiac pörgése

Nem csökkent az ingatlanhitelezési hajlandóság 2018-ban sem a KPMG ingatlanfinanszírozásról szóló gyorsjelentése szerint – derül ki a cég közleményéből.

The post A bankokon nem múlik az ingatlanpiac pörgése appeared first on Adó Online.

Jalsovszky Iroda: nem működik tökéletesen a fedezetkezelő rendszer

Közel tíz év tapasztalat alapján elmondható: bár az építőipari lánctartozások megelőzésére létrehozott úgynevezett fedezetkezelői rendszer alapjaiban bevált, vannak a rendszernek még betemetetlen lyukai. Ráadásul az új polgári perrendtartás idén januári hatálybalépése újabb kihívás elé állítja az intézményt – foglalja össze a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

The post Jalsovszky Iroda: nem működik tökéletesen a fedezetkezelő rendszer appeared first on Adó Online.

Egyszerűsödik az ügyfél-átvilágítás a pénzügyi szolgáltatóknál

Postai úton is pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók ügyfelei az új jogszabály alapján a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges adategyeztetéskor - közölte a Pénzügyminisztérium.

The post Egyszerűsödik az ügyfél-átvilágítás a pénzügyi szolgáltatóknál appeared first on Adó Online.

NAV-figyelő, 41. hét: minden áfakérdést megválaszol a NAV

A belföldi összesítő jelentés és az áfabevallás összees lényegi kérdésében eligazította az adózókat a NAV. Megtudtuk azt, is, mely őstermelők várhatják a revizorokat.

The post NAV-figyelő, 41. hét: minden áfakérdést megválaszol a NAV appeared first on Adó Online.

90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást

Elindulása óta több mint 90 ezer család részesült összesen 250 milliárd forint otthonteremtési támogatásban (csok) - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.

The post 90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást appeared first on Adó Online.

Jön a gyermekek otthongondozási díja

2019-től új ellátási kategóriát vezet be a kormány: a gyermekek otthongondozási díját (gyod), amelynek összege bruttó 100 ezer forint lesz. Döntöttek arról is, hogy az ápolási díj több lépcsőben emelkedik.

The post Jön a gyermekek otthongondozási díja appeared first on Adó Online.

Eladói illetéket javasolnak az ingatlanfejlesztők

Több intézkedést javasol a lakásáfa-emelés hatásainak tompítására az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület.

The post Eladói illetéket javasolnak az ingatlanfejlesztők appeared first on Adó Online.

Roncsautóban tárolták az adózatlan cigarettát

Hamis márkajelzésű ruhákat és nagy mennyiségű adózatlan cigarettát foglaltak le 215 millió forint értékben a NAV pénzügyőrei Budapesten egy ellenőrzéssorozatban.

The post Roncsautóban tárolták az adózatlan cigarettát appeared first on Adó Online.

Újra csalók élnek vissza a NAV nevével
Újra csalók élnek vissza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével, hamis elektronikus levélben – adó-visszatérítésre hivatkozva – próbálnak személyes ügyféladatokat megszerezni.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

NAV_J33
Jövedéki kiskereskedő és bérfőzető bejelentése

PTGTAXSZ
Kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez. A verzióváltásra technikai okok miatt került sor. Kérjük, hogy az új verzióthasználja.

Közlemény az üzemanyagárakról

Igazolás a háztartási alkalmazottat megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről

IAKB
Igazolás az adórendszeren kívüli bevétel összegéről A z adózók semmilyen módon nem nyújtják be, csupán ajánlott nyomtatvány minta afoglalkoztatók számára az adórendszeren kívüli bevételek igazolására a háztartásialkalmazott részére kifizetett összegről.

A jövedéki adatok lekérdezhetőségéről

1801
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

Árverések - elektronikus
Az elektronikus árverés szabályainak változása 2018. január 1-jétől

60 kilogramm dohány az autóban
Finomra vágott fogyasztási dohányt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Békés megyében, egy személygépkocsiban. Az ügyben orgazdaság miatt indult eljárás.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7019/2018. felhívás a tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó termékköröket, és egyes agrártermékeket érintő vámeljárások feldolgozásához kialakított egyes igazolási kódok megszüntetéséről

7020/2018. felhívás az AEO eBook magyar nyelvű megjelenéséről

Itt a vége a lakástakarékoknak! Megszüntetné a Fidesz az állami támogatást
Megszüntetné a Fidesz a lakástakarék-pénztári megtakarítások után járó állami támogatást – derül ki Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke által az Országgyűlésnek ma benyújtott törvényjavaslatból. Az előterjesztést – sürgős eljárás keretében – már kedden elfogadhatja a parlament.

Társaságiadóalap-kedvezmények megosztása kapcsolt céggel
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) tartalmaz olyan adóalapot csökkentő kedvezményt, amelyet az adózó megoszthat kapcsolt vállalkozásával.

Ezeken a településeken számítson adóellenőrzésre!
Fokozottan ellenőrzi a NAV a virág- és ajándékárusokat október végén, s a távol-keleti áruk kiskereskedelmére irányul kiemelt a figyelem.

Itt a NAV új listája az adótartozó vállalkozásokról
Közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jelentős összegű adóhiánnyal érintett egyéni vállalkozók és cégek legfrissebb listáját.

Egyre bővül a járatok késésére, törlésére köthető biztosítások köre
Az elmúlt hetekben, hónapokban egyértelműen felértékelődtek azok az utasbiztosítási kiegészítők, amelyek például a járatkéséseknek, a járattörléseknek és azok folyományainak a költségét térítik meg – írja hétfői számában a Világgazdaság.

Elbukják a területalapú támogatást, akik nem pontosítják egységes kérelmeik adatait
A területalapú támogatások kifizetése múlik azon, hogy a következő napokban minden érintett termelő elvégzi-e a korábban benyújtott egységes kérelem adategyeztetését. Az esetleges hibákat, átfedéseket a végzés átvételét követő tíz napon belül pontosítaniuk kell a gazdálkodóknak – írja hétfői számában a Magyar Idők.

Ingatlanértékesítés: adóköteles-e a késedelmi kamat?
Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti meg? Mely nap tekintendő a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelemszerzés időpontjának? Milyen jogcímen válik adókötelessé a vevő késedelme miatt kifizetett késedelmi kamat? Írásunkból megtudhatja.

Ismét karbantartás lesz a kormányzati portálon és az ügyfélkapun
Kedden estétől szerda reggelig a NAV elektronikus rendszerét is érintő karbantartás lesz, közölte az adóhatóság.

Cég nevére kért számla kifizetése saját bankkártyával
Bt. nevére kért számlát magánszemély egyenlítette ki a saját bankkártyájával. Az üzletben szóltak neki, hogy a magánszámláról történő bankkártyás fizetés nem szabályos. Igaz-e ez, és van-e erre vonatkozó törvény, szabály? – kérdezte olvasónk. Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

A kivi- és a fügetermesztés támogatását kezdeményezte Magyarország
A termelési támogatás kiterjesztését kezdeményezte a kivi- és fügetermesztésre Magyarország az Európai Bizottságnál (EB) – közölte az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára szombaton Becsehelyen.

Postán is beküldhetik az ügyfelek az átvilágításhoz szükséges dokumentumokat
A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók meglévő ügyfelei egyszerűbben, postai úton is intézhetnek – közölte a Pénzügyminisztérium. A pénzügyi szolgáltatóknak 2019. június 26-áig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfélátvilágítással. Ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

Aranyos árverés lesz a Sotheby’s aukciós háznál
Történetében először kizárólag aranytárgyaknak szentel egy teljes árverést a Sotheby's aukciósház, amelynek jövő heti londoni licitjén egyebek között egy Kate Moss angol szupermodellről mintázott fejszobor és egy elefántalakú likőrös készlet is gazdára találhat.

Forgalomkorlátozás lesz vasárnap Budapesten
Felvonulás miatt korlátozzák a forgalmat vasárnap délután Budapesten, több belvárosi útszakaszt és a Lánchidat is lezárják – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton az MTI-vel.

Autóbuszokat és nehéz-tehergépjárműveket ellenőriz a rendőrség a jövő héten
Autóbuszokat és nehéz-tehergépjárműveket ellenőriz a rendőrség a jövő héten, hétfőtől vasárnapig egy TISPOL-akció keretében, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján.

Juttatások hosszú hétvégén külföldi szakmai út idejére
Kollégám kínai szakmai kiállításon vesz részt szervezett út keretében, látogatóként. A kinntartózkodás időtartama egy hét, melyben van négy munkaszüneti nap is. Kell-e erre az időtartamra munkabért fizetni? A hétvégi kinntartózkodásra jár valamilyen juttatás a dolgozónak? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.

200 milliót érő hamis ruhát és 15 millió forint értékű cigit foglaltak le a pénzügyőrök
Hamis ruhákat és nagy mennyiségű adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök Budapesten, egy ellenőrzéssorozatban, közölte fb-oldalán a NAV.

Engedélyeztetés, pénztárgéphasználat tevékenység bővítésekor
Kft. bővíteni tervezi a tevékenységét autószerelői, autóvillamosság-szerelői, alkatrész-kereskedelemmel. A bővítéssel összefüggő engedélyezési és egyéb kötelezettségekről érkezett olvasói kérdésre Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

Kozmetikumokat vontak ki a forgalomból
A fogyasztóvédelem által ellenőrzött 120 kozmetikai termékből hatot kivontak a forgalomból: két-két sampon és natúrkozmetikum, egy-egy folyékony szappan és pipereszappan mikrobiológiai szennyeződést tartalmazott vagy címkézése nem volt megfelelő, de akadt olyan is, amelynek lejárt a minőség megőrzési ideje – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombaton az MTI-vel.

A csok zömét kisvárosi ingatlanvásárláshoz adták
Elindulása óta több mint 90 ezer család részesült összesen 250 milliárd forint otthonteremtési támogatásban (csok) – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szombaton budapesti sajtótájékoztatón.

Hackertámadás: a Facebook 29 millió felhasználójának adataihoz fértek hozzá
Huszonkilenc millió felhasználó fiókjához fértek hozzá a Facebookot ért eddigi legsúlyosabb hackertámadásban – közölte a közösségi fórumot működtető kaliforniai vállalat pénteken.