FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2017. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2017. január 20., péntek

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok (Információs füzet)
A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok.

Népegészségügyi termékadó - NETA (Információs füzet) 
A 2016. évi CXXV. törvény 2017. január 1-i hatállyal módosította a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényt (Neta tv.). A módosítás az értelmező rendelkezések közé beemelte a tejalapanyag, az édesítőszer, a gyógynövényes ital fogalmát. Módosult három – már létező – definíció, vagyis az, hogy a Neta tv. alkalmazásában mi minősül adalékanyagnak, gyógynövénynek, illetve egészségmegőrző programnak. Változott az ízesített sör, az alkoholos frissítő, az alkoholos ital meghatározása.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében (információs füzet)
A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében. A személyi jövedelemadóról szóló törvény a gépjárművek hivatali, üzleti célú használatával kapcsolatos kiadásokat az elismert költségek között nevesíti. A költségelszámolás attól is függ, hogy a magánszemély mely tevékenységéhez vagy milyen jogviszonyára tekintettel használja az adott járművet.

A szociális hozzájárulási adóról (Információs füzet)
A kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, az egyéni vállalkozót, a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után), más személyt a törvény külön rendelkezése alapján, - a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően - szociális hozzájárulási adó fizetés terheli. Ez a tájékoztató a szociális hozzájárulási adó fizetéséhez kapcsolódó szabályok megismeréséhez, és értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség (Információs füzet)
2010. január 1-jétől a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megszűnt. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjéről szóló törvény (Art) szerinti munkáltatót, kifizetőt az általa, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tbj) szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve a belföldi magánszemélyt az Szja tv-ben meghatározott jövedelmek után.

Számlában adott kedvezmény elszámolása
KFT ügyfelem évek óta Fornetti partner. 2016. decemberében új üzlet indításához kapott segítséget a Fornettitől, a bolt bútorzatát a Fornetti adja. Megkapta az erről szóló számlát, amely 1.013.010 Ft üzlet berendezésről szól, egyidejűleg üzletpolitikai kedvezményként jóváírtak benne 1.013.009 Ft-ot, így a számla végösszege 1 Ft. Az üzletpolitikai kedvezmény feltétele, hogy 3 évig ebben a boltban csak a Fornettitől vásárolt termékeket lehet értékesíteni. Véleményem szerint az üzlet berendezését aktiválni, majd amortizálni kell, az üzletpolitikai kedvezményt pedig időbeli elhatárolással három év alatt egyéb bevételként elszámolni. Jól gondolom?

Totálkáros tárgyi eszköz elszámolása
Cégünk kisteherautója baleset következtében totálkárosra összetört. Az autó terv szerinti értékcsökkenését a baleset napjáig elszámoltuk, ekkor a nettó értéke 468.838,- forint. Ezt terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni, vagy nem számolom el terven felüli écs-t, a 468.838.- forint értéken készletre veszem T22-K132 , mivel a roncs értékesítve lesz. A roncs értékesítésének könyvelése hogyan történjen?

Zárt végű lízing számlájában szereplő áfa kezelése
Egy egyéni vállalkozó tárgyi eszközt szerzett be 2016 december folyamán, az eszköz a forgalmija alapján "terepjáró tehergépjármű 3.5 t össztömegig" VTSZ száma 8704 az együttes össztömege meghaladja a 2500 kg-ot . Az eszköz beszerzése (60 havi) zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretén belül jött létre . A számla a 2016 év folyamán ki lett állítva ez első (51%)részlet kiegyenlítésre került még tavaly. A számla a teljes összegről ki lett állítva ( áfa tartalommal) a lízingcég részéről, de csak egy része (51%-a) lett kiegyenlítve a többi havi részletekben lesz törlesztve. Kérdésem, hogy hogy járok el szabályosan, milyen mértékben helyezhetem levonásba a tárgyi eszköz áfáját az elkövetkezendő hónapokban?

Elektronikus befizetések az adóhatóságnál - VPOS (Adóvilág - 2017. január)
A klasszikusnak tekinthető fizetési formák (pénzforgalmi/fizetési számláról történő átutalással, valamint készpénzátutalási megbízással – ún. sárga csekkel) mellett a NAV-hoz teljesítendő fizetési kötelezettségek EFER-en keresztül történő teljesítését az Art. hivatkozott passzusa 2011. január 1-jével tette lehetővé. Az első fizetési mód, amelyet a NAV az EFER keretében bevezetett, az ún. házibankos fizetés. Az adózók legszélesebb körét érintő internetes bankkártyás fizetés a virtuális POS (VPOS)

NAV adóztatási IBAN számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok (IBAN számlaszámok) érvényes jegyzéke.

A kezelőszemélyzet nélküli automata AFE egységgel történő ellátása
A kezelőszemélyzet nélküli automatákat abban az esetben is el kell-e látni AEE egységgel, illetve összekötni a NAV-val, ha az zsetonnal üzemel és a zseton a pénztárnál kapható, melynek ellenértékét beütik a pénztárgépbe?

Szabadság megváltása, munkaviszony megszüntetése védett korban
Cégünknél 3 hónapja táppénzen van egy dolgozó, még hónapokig eltarthat ez a helyzet. Ha keresőképes lesz, szeretnénk neki felmondani. 2016-ról még bent maradt 16 nap szabadsága. Ha megszüntetjük a munkaviszonyát a 2016-os és a 2017-es szabadságokat is ki kell neki fizetni? Hogyan tudjuk úgy megszüntetni a munkaviszonyát hogy ne legyen jogszabályba ütköző, mivel ő védett korban van? Munkájával sem voltunk megelégedve és a táppénze is megkérdőjelezhető.

Tájékoztató a munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességére vonatkozó szabályokról
2017. január 1-jétől a mobilitási célú lakhatási támogatással bővül azoknak a juttatásoknak a köre, amelyeket a munkáltató adómentesen nyújthat a munkavállalóinak. Meghatározott feltételek fennállása esetén a foglalkoztatás első öt évében adómentes a munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás meghatározott része. A munkáltató az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a bérelt lakás címéről az adóévet követő év január 31-ig adatot szolgáltat.

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó járulék és személyi jövedelemadó szabályok módosulásáról
A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre vonatkozik. Az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban tett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakára szól. Értékcsökkenési leírást csak a mezőgazdasági őstermelő számolhat el, a regisztrált mezőgazdasági termelő nem.

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó szabályok változásáról
A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent. A 2017. január 1-jét megelőző időszakban 13,5 vagy 14,5 százalékos mértékkel érvényesíthető adókedvezmények esetében 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezésekben az érvényesíthető kedvezmény mértéke egységesítésre került. Ezekben az esetekben a kedvezmény új mértéke az adó általános mértéke 50 százalékával megállapított összeg. A kisgyermekes szülők foglalkoztatásával összefüggő szabályok is változtak.

Hamis világmárkák a közösségi oldalon

A legnépszerűbb közösségi portálon hirdette hamis termékeit egy jászberényi nő. Lakásán több mint négymillió forint értékű árut foglaltak le a szolnoki pénzügyi nyomozók.

KSH: felgyorsult a keresetek emelkedése

Novemberben  a bruttó átlagkereset 285 800 forint volt, 8,2 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a nettó átlagkereset a személyi jövedelemadó szabályainak változása miatt 9,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Októberben 5,4 százalékkal nőttek a bruttó és 7,0 százalékkal a nettó átlagkeresetek. 

Januári bérszámfejtési teendők

Január folyamán számos adminisztrációs határidőt kell betartania mind a munkavállalóknak, mind pedig a munkaadóknak a bérszámfejtéshez kapcsolódóan. Szinte minden hétre jut egy-egy újabb nyomtatvány, amit ki kell osztani, ki kell töltetni és vissza kell juttatni, méghozzá ha lehet, minél hamarabb, hogy a januári bérek kifizetésekor már minden munkavállaló fizetésében érvényesíteni lehessen a megfelelő kedvezményeket, beállítani a cafeteria juttatásokat és elindítani a 2016. évi adóelszámolást.

Drágul a benzin

Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 368 forintra nőtt, a gázolajé 375 forint maradt.

A motiválatlanság csapdája

A munkaerőt kereső cégek szerint leginkább a jelentkezők motiválatlansága az oka annak, hogy nem sikerül kellő számban betölteniük az üres álláshelyeket. Az InfoTandem heti infografikája.

 

Mikor született Jézus? (Vallás, egyház, adózás – 1.)

Időszámításunkat Jézus születésétől számítjuk. Erre utal a Kr.e. (Krisztus előtt) és a Kr.u. (Krisztus után) rövidítés is. A kronológia 0. évvel nem számol, a mai időszámítás rendszere szerint Jézus Kr.e. 1-ben, méghozzá karácsony napján született. A szépen hangzó történettel azonban baj van, ugyanis a tények más időpontot támasztanak alá. Nem a bibliai történettel van a baj, hanem az időszámítás rendszerének jóval későbbi megállapításával. És adótörténeti érdekessége is van az eseménynek!

EP: Még dolgozni kell a feketelistán

Az Európai Parlament képviselői visszautalták az Európai Bizottsághoz a terrorizmus finanszírozása szempontjából kiemelt és korrupciós kockázatot jelentő, ezzel összefüggésben pénzmosásban érintett országok feketelistájára vonatkozó előterjesztést - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

Rekordbírságot szabott ki a GVH

Jogsértő összehasonlító reklámok miatt 600 millió forint bírságot szabott ki a Telekomra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), ez a jogsértő reklámokra kiszabott eddigi legnagyobb bírság a GVH gyakorlatában. 

Mobilitási célú lakhatási támogatásról tájékoztat a NAV

Tájékoztatót adott ki a NAV a munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességére vonatkozó szabályokról.

Pörögnek idén az uniós pénzek

Hihetetlen mennyiségű uniós forrás érkezik a piacra Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója szerint.

17KTBEV
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2017. évi bevallása

Jövedéki engedéllyel rendelkezők

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Hamis világmárkák a közösségi oldalon
A legnépszerűbb közösségiportálon hirdette hamis termékeit egy jászberényi nő. Lakásán több mint négymillióforint értékű árut foglaltak le a szolnoki pénzügyi nyomozók.

NY
Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról

1791
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

Az Engedélyezett Gazdálkodók Iránymutatás magyar nyelvű megjelenéséről szóló 7005_2017 VFO felhívás

Magyar Vámügyi Szövetség – Az új jövedéki szabályozás gyakorlati alkalmazása konferencia

1793
Bevallás a 2017. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi illetékfizetésikötelezettségről

1786
Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

17KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációsjárulék, osztalék utáni adót kiváltó adó) 

Tájékoztató a szokásos piaci ár-megállapítási eljárást, valamint a kölcsönös egyeztetési eljárást lefolytató szervezet megváltozásáról

17P90
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapokkülönadójáról

Tájékoztató a munkáltató által nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességére vonatkozó szabályokról

17T107
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP az adózó "Fészekrakó" adatbázisba történő felvételéhez,illetve törléséhez

17T108
KÉRELEM a számlakibocsátáskor működő adóalanyi státus megállapításához

Vádemelési javaslat a könyvelőiroda vezetőjével szemben
Egy budapesti nő könyvelőirodája jutalék ellenében fiktív számlákat kínált gazdasági társaságoknak. Az ügyben a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást, és tizenöt gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést a Fővárosi Főügyészségen.

A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályok változásai 2017.

1765
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

17A60
Összesítő nyilatkozat az Ezrópai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

1729EUD
Bevallás a 2017. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról és a növekedési adóhitelről az előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

1794
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről Kérjük, szíveskedjen az új verziót használni!

17T201CSZ
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a bíróság (törvényszék) által nyilvántartott civil szervezetek részére

17T201C
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások továbbá egyéni cégek részére a Ctv. 36. § (4) bekezdésében lehetővé tett elektronikus benyújtás esetére

17T201T
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

17T201
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

Közigazgatási per elektronikus úton történő kezdeményezése

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

Tájékoztató az egészségügyi hozzájárulás szabályainak változásáról

Tájékoztató Magyarország 2017. január 1-jén hatályos szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeiről

A vállalkozói személyi jövedelemadó szabályait alkalmazó egyéni vállalkozók adózására vonatkozó rendelkezések változásai 2017-ben

Korábbi években alkalmazott üzemanyagárak

Közlemény az üzemanyagárakról

1641
Bevallás a társasházak részére a 2016. évi személyi jövedelemadóról

16J03
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintazönellenőrzéssel történő helyesbítésről

1720
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtási megkeresések benyújtására szolgál.

1411
Bevallás az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

10. PÓTLAP
Bejelentkezési lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek részére

9. PÓTLAP
Bejelentkezési lap az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók részére

1708
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1758
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről

1708INT
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részérea szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - MonthlyDeclaration on social contribution tax, contributions and other data for subjectsas per section 56/A of Act LXXX of 1997.

Miért fontos az idei illetmény-elszámoláshoz szükséges nyilatkozat?

Adóelőleg-nyilatkozatok 2017.

1608
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokrólésegyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1611
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1511
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

NAVKPER
Közigazgatási pert kezdeményező keresetlevél Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő benyújtására szolgáló űrlap

1771
Bevallás a tevékenységét 2017. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózóvállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2017. évben vagy 2018. évtőlválasztó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2018. évtől választó adózókrészére

1710B
Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1710M
Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek / szervezetekrészére

Tájékoztató 2017. január 1-től a NAV-hoz is benyújtható az iparűzési adóbevallás

Repkednek a százezrek a zsebekbe: ennyit nőtt az átlagbér novemberben
Bruttó 285 800 forint volt tavaly novemberben a bruttó átlagkereset, ami 8,2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A nettó átlagkereset – a személyi jövedelemadó szabályainak változása miatt – 9,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Éttermi áfakulcs: visszatérő kérdések és válaszok
Az éttermi szolgáltatás, a nem alkoholtartalmú italforgalmazásra vonatkozó kedvezményes áfakulcs januári bevezetése óta még mindig nem teljesen egyértelmű, mely esetekben lehet a 18 százalékos áfakulcsot alkalmazni, cikkünkben közöljük a legfrissebb információkat.

Hamis világmárkák a közösségi oldalon
A legnépszerűbb közösségi portálon hirdette hamis termékeit egy jászberényi nő. Lakásán több mint négymillió forint értékű árut foglaltak le a szolnoki pénzügyi nyomozók – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Pályakezdők utáni szochokedvezmény – hiányosak az előírások
A szocho szabályozása 2017. január 1-jei kezdettel több vonatkozásban is változott, azonban most sem került sor olyan módosításokra, amelyek orvosolnának bizonyos régi hiányosságokat. Ebbe a körbe tartozik a pályakezdők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény. Az alábbi cikkben a pályakezdők kedvezményét és az erre vonatkozó szabályozás hiányosságát ismertetem.

Lakhatási támogatás adómentesen: erre figyelmeztet a NAV
Január 1-jétől a mobilitási célú lakhatási támogatással bővült azoknak a juttatásoknak a köre, amelyeket a munkáltató adómentesen nyújthat a munkavállalóinak. Az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatójában összefoglalta a főbb tudnivalókat.

Gigabírság a Telekomnak
Jogsértő összehasonlító reklámok miatt 600 millió forint bírságot szabott ki a Telekomra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH); ez a jogsértő reklámokra kiszabott eddigi legnagyobb bírság a GVH gyakorlatában.

Itt az ideje a 2016. évi munkáltatói, kifizetői igazolásoknak
A magánszemély részére jövedelmet juttató munkáltatókra és kifizetőkre több olyan feladatot rónak az adótörvények, amelyet az adóévet követően kell teljesíteniük. Egyebek mellett az adóév végét követően a munkáltatóknak, kifizetőknek január 31-éig ki kell adniuk a magánszemély éves adójának elszámolásához szükséges igazolásokat.

Január végéig lehet kérni a munkáltatói szja-elszámolást
Továbbra is kérhetik a munkavállalók a munkáltatójuktól, hogy készítse el a személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha ezt a munkáltató vállalja, akkor az általa készített dokumentum megfelel a tavalyi jövedelmekről szóló szja-bevallásnak.

Nekik nem kell januártól cégautóadót fizetniük
Számos ponton módosultak január elsejétől a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) cégautóadóra vonatkozó rendelkezései.

Korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék – csak szigorú feltételek mellett
2017-ben csupán a korkedvezményt szerzett személyek esetében nyílik lehetőség – a jogosultsági előírások betartásával – korhatár előtti ellátás, valamint a táncművészek részére ún. táncművészeti életjáradék megállapítására.

Őstermelők: így változtak a járulékfizetési, értékcsökkenési szabályok
Január 1-jétől módosultak a mezőgazdasági őstermelők járulékfizetésére vonatkozó szabályok. Változtak a tárgyi eszközök értékesítésekor kapott, előlegként megszerzett bevételre, valamint az ilyen eszközök megvásárlásakor átadott előleg költségként történő elszámolására vonatkozó szabályok.

Ők a legnagyobb pénzherdálók: tízmilliókat altatnak svájci számlákon
Legalább 4 ezer olyan számla van ma svájci bankoknál, amelyekért nem jelentkeztek a tulajdonosai, pedig akár milliós összegek is lehetnek rajtuk – írja a Portfolio.hu.

Változás a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó eljárásban
Tájékoztatót tett közzé az adóhatóság honlapján a szokásos piaci ár megállapítására vonatkozó eljárásról, valamint a kölcsönös egyeztetési eljárást lefolytató szervezet megváltozásáról.

Indul a pályázat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésére
Benyújtható szerdától a támogatási kérelem a "Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a konvergenciarégiókban" című 2,5 milliárdos keretösszegű pályázati felhívásra – közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.

Ki minősül diáknak – nem egységes a szabályozás
Járulékfizetési szempontból az egyéni és társas vállalkozók, illetve a diákszövetkezet tagjainak munkavégzése esetében van meghatározó jelentősége annak, ha az érintett vállalkozó vagy munkavállaló egyben „diáknak” minősül.

Figyelem, itt vannak az új cigiárak, megjelent a NAV listája!
Először tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a dohánytermékekre alkalmazható kiskereskedelmi eladási árakat.

Csaló könyvelőiroda bukott le! A kár 800 millió forint
Fiktív számlákat kínált gazdasági társaságoknak jutalék ellenében egy budapesti könyvelőiroda. Az ügynek összesen tizenöt gyanúsítottja van, aki ellen feljelentést tettek az adóhatóság nyomozói.

Rossz kezekbe is kerülhet az elektronikus megbízólevél
Bővült az az illetékességi kör, amelynek eredményesen lehet adóhatósági ellenőrzésre vonatkozó elektronikus megbízólevelet kézbesíteni. Ezért át kell tekinteni a meghatalmazottak körét, máskülönben úgy indulhat adóellenőrzés, hogy arról a társaság valójában nem is értesül, emiatt pedig önellenőrzésre sem lesz lehetősége – figyelmeztet a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Jó hír a dízeleseknek
Csökkentette bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a 95-ös benzin ára nem változott.

Székhelyszolgáltató-mizéria: be kell-e jelenteni a nagymamát?
Múlt hétvégén több szakmai fórumon komoly, de legfőképp indokolatlan kedélyhullámokat gerjesztett az az utolsó pillanatos információ, miszerint legkésőbb hétfőn (2017. január 16-án) be kell jelenteni azt a személyt, vállalkozást, aki, amely székhelyet biztosít, szolgáltat egy vállalkozás számára, akár üzletszerűen végzi, akár szívességi használat, illetve bérlet formájában. Cikkünkben levezetjük, miért nem kell pánikolniuk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek például valamelyik tag nagymamájának lakcímére vannak bejegyezve.