Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Változások az ügyfélszolgálat rendjében!

A mindenki által ismert járványveszély miatt a
SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT SZÜNETELTETJÜK,
az irodánk zárva tart.

Munkatársaink távmunkában, ún. home office keretében látják el feladataikat.
Munkaidőben az alábbi telefonszámokon állunk az ügyfeleink rendelkezésére:
06-30-853-3558
06-30-852-8238

E-mail-en is felveheti velünk a kapcsolatot: egzatik@gmail.com vagy zatik@egzatik.hu

A könyvelési bizonylatokat két módon juttathatja el hozzánk:

1. A WebKönyvelőbe történő feltöltéssel (szkennelt vagy fotózott formában).
Aki még nem így csinálja, de szeretne áttérni erre a módszerre írjon a fenti e-mail címek egyikére és fel fogjuk hívni telefonon megbeszélni a részleteket, vagy hívja a 06-30 9 780 899 számot.
Szeretnénk, ha minél többen alkalmaznák ezt a módszert.

2. Hagyományos módon az irodánkba juttatva.
Erre hétfőn és csütörtökön 9-11 óra között biztosítunk lehetőséget.
Az iratanyag átvétele „érintésmentesen” történik.
- Csengetés után beengedjük a főbejárati zárt „szélfogóba”.
- Ön egy zacskóban, dobozban vagy irattartóban az itt elhelyezett kis asztalkára helyezi a csomagot.
- Ha szöveges közlendője is van akkor a belső ajtó kinyitása nélkül megbeszélheti az ügyeletet tartó munkatársunkkal.
- Az Ön távozása után az iratcsomagja karanténba kerül és hat nap elteltével kezdjük meg a feldolgozást.
Arra kérjük, hogy az iratanyagot úgy hozza be, hogy a hat napos karantént figyelembe véve is legyen időnk a feldolgozásra és a bevallások elkészítésére. A nem kellő időben behozott anyagok miatti késésből eredő jogkövetkezményekért nem tudunk felelősséget vállalni!
Kérjük, ha lehetősége van rá, válassza az első módot!

Magyarország Első Nagy Könyvelési Felmérése

A részletekért kattintson ide!

Hírfolyam - 2020. július 12., vasárnap

2020. október 16-ig kell pótolni a pénztárgépek és automata berendezések elhalasztott éves felülvizsgálatát
A veszélyhelyzetet 2020. március 11-én hirdették ki és 2020. június 18-án szűnt meg. Az ebben az időszakban esedékessé vált és elhalasztott felülvizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül, azaz legkésőbb 2020. október 16-ig köteles pótolni az üzemeltető.

2020/8. Adózási kérdés - A számlával bizonylatolt ügylet adatait nem kell és nem is célszerű a pénztárgépbe rögzíteni
Egy ügyletről egyféle bizonylatot (számlát vagy annak adása alóli mentesülés esetén nyugtát) kell kibocsátani. Ha az adózó állít ki nyugtát is a számlával bizonylatolt ügylet ellenértékéről – az értékesítés adatai az online számlaadat-szolgáltatás és az online pénztárgép útján is megérkeznek a NAV-hoz. A dupla bizonylatolás miatti kétszeres adatszolgáltatás elkerülése érdekében célszerű a fenti helytelen gyakorlat megszüntetése.

Egy ügyletről egyféle bizonylat
Főszabály szerint az adóalanynak a termékértékesítésről, szolgáltatásról számlát kell kibocsátania. Annak az adóalanynak, amely jogszabály alapján mentesül a számlakibocsátás alól, nyugtát kell adnia. Külön rendeletben meghatározott feltételek mellett a nyugtaadást pénztárgéppel kell teljesíteni. Tehát egy ügyletről egyféle bizonylatot – számlát vagy nyugtát – kell kibocsátani. A számlával bizonylatolt ügylet ellenértékéről az online pénztárgéppel már ne állítsanak ki nyugtát!

Csak az áfaalany vevő adószámát kötelező feltüntetni a számlán
2020. július 1-jétől a belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlán fel kell tüntetni a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaalany adószámának első 8 számjegyét. Továbbra is kibocsátható azonban számla vevői adószám nélkül, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő nem áfaalany, hanem például gazdasági tevékenységet nem végző, belföldi vagy külföldi magánszemély, nemzetközi szervezet, esetleg fegyveres testület vagy diplomáciai szervezet.

2020/7. Adózási kérdés - Az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások áfamentességének feltételei
Felnőttképző által nyújtott a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés, oktatás. Szabályozási átmenet – a 2020. január 1-je és augusztus 31-e közötti időszak. Nyelvi képzés. Bizonylatolás: Fontos változás, hogy 2020. július 1-jétől az adómentesnek minősülő egyéb oktatási tevékenységekre is kiterjesztésre került a nyugta- és a számlaadási kötelezettség, a továbbiakban tehát nem lesz elegendő ezen ügyletekről az egyéb számviteli bizonylat kibocsátása.

A nyugdíj mellett munkát végzők járulékmentessége
2020. július 1-jétől már nem csak a munkaviszonyban álló, hanem foglalkoztatási formától függetlenül minden munkát végző saját jogú nyugdíjas (például a megbízási jogviszonyban álló is), mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól.

A NAV 2020. július 1-jétől érvényes IBAN-számlaszámai
Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok (IBAN számlaszámok) érvényes jegyzéke. Ha valaki a NAV számláira külföldről szeretne befizetni, akkor a NAV IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszámlaszámait kell használnia. A számlaszámadatok a tájékoztató végén szerepelnek tételesen.

PTGSZLAH adatszolgáltatás
Egy belföldi gazdasági társaság üzlethelyiségében kiskereskedelmi kenőanyag értékesítést végez (kiskereskedelembe beleértve azt is, hogy néhány adóalany is vásárol nála kistételben az üzlethelyiségben).Az értékesítés az üzletben azonnali készpénzes, illetve bank/hitelkártyával történő kiegyenlítés ellenében történik. 2020. június 30-ig pénztárgépet is üzemeltetett társaság, értékesítéseit pénztárgép-nyugtával kísérte. A dupla NAV adatszolgáltatás elkerülése végett 2020.07.01-től a pénztárgép használatot teljesen beszüntette, és üzlethelyiségében kifüggesztette, hogy csak olyan vevőket szolgál ki, akik hajlandóak vásárláskor a nevük és címük közlésére. Ezzel biztosítottá vált az, hogy kivétel nélkül minden értékesítésről számlát állítson ki vevőiknek (ezt egyébként eddig is így tették, mivel a termékek jövedéki adó körbe tartoznak, így az alkalmazott rendszer meg is követelte a készletek figyelése végett a számlakiállítást). Ezáltal azonban havi adatszolgáltatásra lettek kötelezettek a NAV felé. Jól értelmezi-e társaság azt, hogy az üzlethelyiségében NEM adóalanyok részére készpénzes illetve készpénzhelyettesítő eszköz (bank- hitelkártya) felhasználásával történő értékesítéseiről PTGSZLAH nyomtatványon adatszolgáltatással tartozik elszámolni az adóhatóság felé, ugyanakkor a belföldi adószámmal rendelkező adóalanyok részére történő ugyanilyen értékesítéseit nem kell szerepeltetnie az adatszolgáltatásban?

Előlegszámla stornózása
Egy áfa adóalany cég előleget kapott 2019.12. hóban. Az előlegről szóló számlát kiállította az átutalásnak megfelelő időpontban. 2020. 07.hóban az ügylet meghiúsul és az előleg visszafizetésre kerül egyúttal. Az eredeti számlát érvénytelenítik stornó számlával. Mi lenne a helyes teljesítési dátum ez esetben? Az eredeti számlán lévő (2019.12. havi dátum) vagy a 2020.07. havi?

Cégautó adó zöld rendszámos személygépkocsi esetén
Cég esetén - jól tudjuk, hogy " zöld rendszámmal " rendelkező személygépkocsi esetén a NAV felé fizetendő cégautó adó mértéke nulla?

Az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli támogatását hogyan kell számfejteni?
Adott X cég aki NEAK szerződéses és finanszírozott (foglalkozás egészségüggyel, egészségügyi alapellátással, 24 órás orvosi ügyelettel foglalkozik), ennek az alvállalkozója Y cég.Y cég Bt, aminek a kültagja jogosult a tevékenységek végzésére, neki van meg a szakmai végzettsége és háttere. A kültag nincs biztosítási jogviszonyban a Bt-vel, neki 36 órát meghaladó jogviszonya van. Beltag a férj, szintén 36 órát meghaladó jogviszony mellett, de nem Ő adja a szakma hátteret. Kérdésem: Az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli támogatását amire, maga a Bt, mint alvállalkozó jogosult lenne rá, hogyan számfejtem a kültagnak?

Hatályba lépett az új tb- törvény: megvonják az egészségügyi ellátást attól, aki nem fizet tb-járulékot
Az új társadalombiztosítási törvény szerint 2020. július 1. után a sürgősségi ellátás kivételével megtagadják mindazon személyek egészségügyi ellátását, akik hat hónapig nem fizetnek tb-járulékot. A Pénzügyminisztérium a „potyautasok” kiszűrésével indokolta a lépést.

EKAER 2.0: jelentős változás várható az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben
A 2021. január 1-től bevezetésre kerülő módosítások alapján az EKAER szempontból kockázatosnak nem minősülő termékek esetében teljes egészében megszűnik a jelentési kötelezettség, így azt követően már csak az úgynevezett „kockázatos termékek” szállítása miatt kellene bejelentést tenni a NAV-hoz.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás: év végéig marad a könnyítés
A jogalkotó 2020. december 31-ig meghosszabbította a turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó veszélyhelyzeti adózási könnyítést. A turizmusfejlesztési hozzájárulást az év végéig tartó időszakra nem kell megállapítani, bevallani és megfizetni. A bevallást nem kell benyújtani a 2020. március 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra.

Korlátozás várható az airbnb-s lakások kiadása tekintetében
A Magyar Turisztikai Ügynökségre bízta a kormány az Airbnb-szolgáltatás feltételeinek kidolgozását. Nem tervezik a rövid távú lakáskiadás tilalmát, a korlátozást viszont szükségesnek tartják, mivel a szállodák versenyhátrányba kerültek a lakáskiadókkal szemben. Valószínű, hogy időbeli korlátozásokat vezetnek be, azaz meghatározzák, hogy hány napra lehet vendégeket fogadni egy rövid távú lakáskiadásra szolgáló ingatlanban.

Itt az új EU-büdzsé terve

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pénteken brüsszeli sajtótájékoztatóján 1074 milliárd eurós uniós keretköltségvetést javasolt az Európai Unió számára a 2021-től kezdődő hétéves időszakra. A koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállításával összefüggésben azt javasolta, hogy az újjáépítési alap költségvetése 750 milliárd euró maradjon.

The post Itt az új EU-büdzsé terve appeared first on Adó Online.

MNB: elolvadt a bankok nyeresége

A bankszektor konszolidált nettó eredménye az egy évvel korábbi 2,7 százalékára, 3 milliárd forintra csökkent az első negyedévben, főként a jóval magasabb értékvesztés és céltartalékképzés miatt - derül ki a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett jelentéséből.

The post MNB: elolvadt a bankok nyeresége appeared first on Adó Online.

Tovább nőtt a fogyasztói bizalom

A GKI fogyasztói bizalmi indexe az áprilisi esés 67 százalékát már ledolgozta.

The post Tovább nőtt a fogyasztói bizalom appeared first on Adó Online.

Óriási bírságot kapott egy webáruház

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozása miatt - közölte a GVH.

The post Óriási bírságot kapott egy webáruház appeared first on Adó Online.

Átmeneti időszak – Eltérő foglalkoztatási szabályok különböző foglalkoztatási formákban

Az Átmeneti időszakról szóló törvény (2020. évi LVIII. törvény) az élet számos területére kiterjedően szabályozza a veszélyhelyzet megszűnését követő, az egészségügyi válsághelyzetben és azon túlnyúlóan alkalmazandó különleges rendelkezéseket. Mai írásunkban a törvénynek a munka világára vonatkozó rendelkezéseit ismertetjük.

The post Átmeneti időszak – Eltérő foglalkoztatási szabályok különböző foglalkoztatási formákban appeared first on Adó Online.

Jelentősen szigorodó KATA szabályozás 2021-től

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10856. számú törvényjavaslatot. Az elfogadott törvény számos adótörvényt módosít több ponton is, így a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényt is. A kata jelentősen szigorodik.

The post Jelentősen szigorodó KATA szabályozás 2021-től appeared first on Adó Online.

MNB: maradjon 15 ezer forint a PIN-kód nélküli vásárlási értékhatár

Nem nőtt a visszaélések száma, ezért a jegybank 2021-től is megtartaná a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó, 15 ezer forintos vásárlási limitet.

The post MNB: maradjon 15 ezer forint a PIN-kód nélküli vásárlási értékhatár appeared first on Adó Online.

EU: újraírták a nemzetközi szállítást végző járművezetőkre vonatkozó szabályokat

A mobilitási csomag néven ismert új szabályozás célja, hogy felszámolja a versenytorzító jelenségeket a közúti szállítási ágazatban. A magyar EP-képviselők nemmel szavaztak.

The post EU: újraírták a nemzetközi szállítást végző járművezetőkre vonatkozó szabályokat appeared first on Adó Online.

Újabb mérföldkő a behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszatérítésében

A napokban magyar bíróság először ítélt meg olyan behajthatatlan követelésre jutó áfa-összeget, ahol a számlák eredeti teljesítési időpontja már elévült. A bíróság egyértelművé tette: az elévülést nem ettől, hanem attól az időponttól kell számítani, amikor a követelés véglegesen behajthatatlanná vált. Ez sok folyamatban lévő ügyben adhat reményt az adózóknak.

The post Újabb mérföldkő a behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszatérítésében appeared first on Adó Online.

Áfacsökkentéssel és ártámogatással lökné be a vendéglátóipart a brit kormány

Jelentős áfacsökkentéssel és az éttermi étkezés árának közvetlen költségvetési támogatásával segíti a brit kormány a koronavírus-járványt súlyosan megszenvedő vendéglátó- és turisztikai ágazat újraindulását - közölte a brit pénzügyminiszter.

The post Áfacsökkentéssel és ártámogatással lökné be a vendéglátóipart a brit kormány appeared first on Adó Online.

Áruházban találtak hamisítványokat a pénzügyőrök
Hamisítotttermékeket kerestek a NAV munkatársai, ezúttal azonban nem piacokon, hanemmiskolci és ózdi áruházak készletét és polcokra kihelyezett termékeitvizsgálták.  

20110
20110 számú igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2020. január 1-je előtt!

2011
2011 számú bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2020. január 1-je előtt!

1911
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2019. január 1-je előtt!

1811
1811. számú bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1711
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1611
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1511
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1411
Bevallás az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

HIPAMEGH
Az önkormányzati adóhatóság előtti helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazott bejelentése A nyomtatvány kizárólag az önkormányzati adóhatóság előtti helyi iparűzési adóügyben eljárni jogosult állandó meghatalmazott adatainak bejelentésére szolgál, melyet a NAV továbbít a bejelentésben megjelölt helyi önkormányzatnak.

Nyolcmillió forintot érő cigi lapult a bokorban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ésa rendőrség munkatársai 6 500 doboz adózatlan cigarettát találtak.

20T201
Bejelentő és változásbejelentő lap a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek – a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével –, külföldi vállalkozások, tulajdonostársak közössége, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg, valamint csoportos adóalanyiság esetén a csoport részére

EGYKE
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az EGYKE adatlap a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosításra került. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a NAV honlapján a "Fontos" rovatban közzétett tájékoztatót. Kérjük, hogy 2019. február 7-étől az új verziójú EGYKE adatlapot használja!

20HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

19HIPA
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2020/8. Adózási kérdés - A számlával bizonylatolt ügylet adatait nem kell és nem is célszerű a pénztárgépbe rögzíteni

2020/7. Adózási kérdés - Az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások áfamentességének feltételei

20J03
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

19J03
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

18J03
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

15J03
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintaz önellenőrzéssel történő helyesbítésről

16J03
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintazönellenőrzéssel történő helyesbítésről

20251
Bevallás a társaságiadó-előlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2020. évben átalakulással létrejött jogutód adózók, továbbá a társaságiadó-előlegről az átalakulással létrejött vagy megszűnt csoportos társaságiadó-alanyisággal érintett adózók részére

14J03
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

19SZJA
Bevallás a 2019. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

17J03
Bevallás a villamosenergia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaés jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

18SZJA
Bevallás a 2018. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről 

17SZJA
Bevallás a 2017. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről,mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről.

16SZJA
(1653) Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

1553
Bevallás a 2015. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, azegyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,az egészségügyi hozzájáruláskötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

1453
Bevallás a 2014. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről,mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

B400
B400-as adatlap ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásavagy visszterhes szerzése esetén a különböző adatok bejelentésére

Rossz minőségű védőeszközt talált a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei munkatársai több mint négyszázezer védőmaszkot és nyolcvanezer egyéb védőeszközt találtak két kamionban az M1-es autópályán. A termékek az előírt követelményeknek nem feleltek meg, ezért a két, összesen százharmincmillió forint értékű szállítmányt a NAV feljelentéssel átadta a rendőrségnek.

A nyugdíj mellett munkát végzők járulékmentessége

NAV adóztatási IBAN számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke

300 milliót érő hamis ruhát találtak a pénzügyőrök
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai több mint 10 ezer hamis ruhát találtak egy teherautóban az M43-as autópályán.

2071
Bevallás a tevékenységét 2020. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2020. évben vagy 2021. évtől választó adózók részére

1971
Bevallás a tevékenységét 2019. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2019. évben vagy 2020. évtől választó évtől választó adózók részére Kérjük, hogy a legújabb verziót használja! 

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere
.

Értesítés az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

Milliók kerültek az államkassza helyett a padlásra
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) négylábú munkatársai megcáfolták a régi mondást, miszerint a pénznek nincs szaga. A nyomozók egy nemrég lekapcsolt bűnszervezethez köthető ingatlanban tartottak házkutatást, amikor Cappy és Thor, a NAV bankjegykereső kutyái 168 millió forint, bűncselekményből származó készpénzt szagoltak ki a padláson. Az elrejtett pénz mellett egy ötvenmilliós luxusautót is sikerült lefoglalni a bűnbandától.

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Jövedéki statisztikák

8 raklap hamis mosószerrel bukott le
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala megyei munkatársai 5 200 liter hamis mosószert találtak egy horvát teherautóban. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének gyanúja miatt indult eljárás.

Cukorral, étolajjal kereskedő adócsalókat fogott a NAV
Összehangolt belföldi és nemzetközi akcióban újabb cukorral és étolajjal kereskedő szervezett bűnözői csoportot számolt fel a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A főként Pest és Zala megyében működő cégháló a közösségi áfaszabályok kijátszásával 3,5 milliárd forint adót csalt el. A két magyar irányító már letartóztatásban van. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének változásai

NY
Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról

Szabályos-e, ha a munkavállaló minden szombaton dolgozik?
A munkaidő és a pihenőidő beosztásáról kérdezett olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt.

Adatszolgáltatás őstermelői értékesítésről
Adott két áfás őstermelő, az egyik állattenyésztéssel foglalkozik, a másik növénytermesztéssel. A növénytermesztő lucerna szénát ad el az állattenyésztő részére, amelyről számlát állít ki. Kérdésünk, hogy aki a számlát befogadja (állattenyésztő), annak kell-e jelenteni a 2058-as bevalláson ezt a beszerzést? Olvasói kérdésre Szarvas Imréné könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő válaszolt.

Katás egyéni vállalkozó szolgálati ideje, jogosultsága nők 40-hez
Katás egyéni vállalkozó szolgálati ideje hogyan alakul havi 50 ezer forint, illetve 75 ezer foritn katafizetés esetén? A kata összege hogyan befolyásolja a nők 40 év szolgálati idejét? Olvasói kérdésre Széles Imre tb-szakértő válaszolt.

Áruházban találtak hamis Adidas, Gucci, Chanel termékeket a pénzügyőrök
Hamisított termékeket kerestek a NAV munkatársai, ezúttal azonban nem piacokon, hanem miskolci és ózdi áruházak készletét és polcokra kihelyezett termékeit vizsgálták – írja honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Koronavírus – tömeges csalások Franciaországban
Tömeges csalásokat lepleztek le Franciaországban a koronavírus-járvány alatti állami támogatásokkal kapcsolatosan. A hatóságok gyanúja szerint egy külföldről irányított bűnszervezet francia vállalatok nevében törvénytelenül igényelt és vett fel bérkiegészítéseket – közölte pénteken a párizsi ügyészség.

Az olasz miniszterelnök megerősítette a vészhelyzet meghosszabbítását
Bejelentette a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet további meghosszabbítását Giuseppe Conte miniszterelnök pénteken, megalapozottnak nevezve, hogy a korábban július 31-ig elrendelt vészhelyzetet év végéig fenntartsák Olaszországban.

Szabályossági teszt alapítványoknak és egyesületeknek
Alapítványok és egyesületek szabályos működését segítő öntesztet tett elérhetővé online felületén az Állami Számvevszők (ÁSZ), miután csütörtökön lezárta 24 alapítvány kockázatalapú ellenőrzését – közölte az ÁSZ pénteken a honlapján.

Élelmiszerár-növekedés: az LMP a nyugdíjak azonnali megemelését követeli
Schmuck Erzsébet társelnök pénteki online sajtótájékoztatóján az élelmiszerárak jelentős növekedése miatt azt szorgalmazta, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj jövőre esedékes egyheti részére szánt 77 milliárd forintot most azonnal kapják meg a nyugdíjasok, egyenlő mértékű járadékemelés formájában.

Maradhat a 15 ezer forintos értékhatár a bankkártyás érintős fizetéseknél
A jegybank azt javasolja, hogy maradjon meg a 15 ezer forintos értékhatár a bankkártyás érintős fizetéseknél – jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában.

Nyesz-befizetésből visszakapható adó a nyugdíjkorhatár betöltése után
A nyugdíj-előtakarékossági számlára (nyesz) történő befizetés alapján két felső korlát szerint jár vissza adó. Cikkünk a nyesz-tulajdonosok figyelmét hívja fel a fontos tudnivalókra.

Könyvviteli zárlat – Ön mit gondol róla?
Minden kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezetnek a számviteli törvény a zárlati munkák elvégzését kötelezően csak egy alkalommal írja elő évente (üzleti év végén), de természetesen lehetőség van ennél gyakoribb féléves, negyedéves, illetve havi zárásra is. A feladatok összetettek, időigényesek és sokszor nehezen átláthatók. Szeretnénk megtudni önnek mi erről a véleménye!

Friss lista az alkalmazottukat bejelentés nélkül foglalkoztatókról
Csaknem 5300 azoknak az adózóknak a száma, amelyek szerepelnek a NAV alkalmazottukat bejelentés nélkül foglalkoztató legfrissebb, júniusi adatokat tartalmazó listáján.

Itt razziázik a NAV
A fél országra kiterjed az a razzia, amelyben az adóhivatal emberei a fagylaltozókat, a kávézókat, a cukrászdákat ellenőrzik; a revizorok egyes adózási és munkaerőpiaci szabályok megtartására koncentrálnak – írta pénteki számában a Magyar Nemzet.

892 milliós bírság az Alza.hu webáruháznak
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 892 millió forint bírságot szabott ki az Alza.hu webáruház üzemeltetőjére és cseh anyavállalatára Black Friday akciók tisztességtelen reklámozása miatt – közölte a GVH pénteken az MTI-vel.

Független WHO-bizottság a járvány kezelésének kivizsgálására
Miközben újból terjed a koronavírus-járvány világszerte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette: független bizottságot hoz létre a járvány kezelésének kivizsgálására.

Már elektronikusan is beadhatóak a fogási naplók összesített adatai
Július 8-ától már elektronikusan is benyújthatják a halgazdálkodásban érintett szereplők a halgazdálkodási szakterülettel kapcsolatos kérelmeiket, bejelentéseiket a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Katások figyelem! Ez a különbség a 12 millió forintos áfa alanyi mentesség és a 12 millió forintos kata bevételi határ között
A legtöbb katát választó adózó nincs tisztában azzal, hogy mi a különbség a 12 millió forintos áfa alanyi mentesség és a 12 millió forintos kata bevételi határ között, pedig ha ezt az értékhatárt megközelíti és nem figyel, komoly problémája lehet. Cikkünk ennek elkerülésében igyekszik segítséget nyújtani.

Nyolcmillió forintot érő cigi lapult a bokorban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendőrség munkatársai 6500 doboz adózatlan cigarettát találtak.

Két állomáson nem áll meg a metró az M3-as vonalon július 13-ától
Megállás nélkül halad át az M3-as metró 2020. július 13-ától, hétfőtől a Semmelweis Klinikák és a Corvin-negyed állomáson, mert ezen a két helyszínen is elkezdődnek a vonalfelújításhoz kapcsolódó korszerűsítési munkák, közölte honlapján a BKK. Az M3-as metró továbbra is a Nagyvárad tér és Újpest között közlekedik, a két lezárt metróállomás környezetét a Kálvin tér és a Népliget között közlekedő, M30-as jelzésű állomáspótló busszal lehet majd elérni. Az állomáspótló busz használatát a BKK kifejezetten csak annak ajánlja, aki a két újonnan lezárt állomás környékére tart. A metrópótlás rendje emellett nem változik, azaz munkanapokon a metró helyett továbbra is Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között, hétvégéken pedig a Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni.

Filmes hiányszakmákban támogatott képzések indulnak
Nyolc filmes hiányszakma – felvételvezető, jelmezkivitelező, mikrofonos, naplóvezető, öltöztető, produkciós koordinátor, vágóasszisztens és világosító – képzése indulhat ősszel a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával.