FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2018. március 31. Megoldás »
Az Egzatik Kft. irodájának ügyféltere.
Termékeink: Könyvelői Praktikum, Számviteli Szabályzatok, WebKönyvelő rendszer.
1993. óta végzünk könyvelési és adótanácsadási szolgáltatásokat.

Hírfolyam - 2018. január 16., kedd

Közjegyzői kamara: változtak a fizetési meghagyásos eljárás szabályai
Januártól megváltoztak a lejárt pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló fizetési meghagyásos eljárás (fmh) szabályai és összeghatárai: 3 millió forint alatti lejárt pénzkövetelés esetén kizárólag közjegyzőhöz lehet fordulni, az fmh felső határa pedig 400 millióról 30 millió forintra csökkent, ennél nagyobb összegű, lejárt pénzkövetelés csak bírósági úton érvényesíthető.

Tállai: már elérhető az e-szja számos szolgáltatása
Idén a NAV külön kérés nélkül már az őstermelőknek, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és a korábbi években munkáltatói adómegállapítást választóknak is elkészíti az szja-bevallás tervezetét. Már az e-szja webes kitöltő felülete is elérhető a NAV honlapjáról. A NAV a változásokról, a teendőkről és a fontos határidőkről januárban valamennyi magánszemélynek tájékoztató levelet küld postai úton vagy ügyfélkapun keresztül.

Új nyomtatványt kell használni a NAV bírósági úton megtámadható döntéseivel szembeni keresetek benyújtására
Új űrlapot (NAVKPER2) rendszeresített az adóhatóság január 1-től a NAV bírósági úton megtámadható döntéseivel, intézkedéseivel szembeni keresetek benyújtására, tekintettel az elektronikus ügyintézésre, a közigazgatási perekre valamint az állami adó- és vámhatóság eljárására vonatkozó jogszabályok változására. Egyéb közigazgatási perekben a keresetlevél benyújtására az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített, és a honlapjáról letölthető űrlapok használhatók.

Gond van a táppénzigénylésekkel
Automatikus, fejléc és ügyintéző nélküli visszajelzéseket küld a rendszer táppénzigényléskor. Tavaly év végéig a munkáltatóknak papíron kellett regisztrálniuk, hogy a meghatalmazott az ügyfélkapuján keresztül táppénzigényt nyújthasson be a dolgozó keresőképtelensége miatt. Januártól ezt már regisztráció nélkül kell intézni cégkapun, vagy ha egyéni vállalkozóról van szó ügyfélkapun, de egyelőre a Magyar Államkincstár nem felel meg ennek a követelménynek.

Módosuló adótörvények 2017-2018. KIEGÉSZÍTETT VÁLTOZAT
Az Országgyűlés módosította az adótörvényeket, melynek egy része már 2017-ben hatályba lép. 2017. év közben már öt hírlevélben mutattuk be a nyáron megjelent módosításokat. A mostani összefoglalónk tartalmazza az öt rész anyagát, kiegészítve az őszi változásokkal.

Szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevétele
Az egyik szociális szövetkezetnél 2015. áprilisától egy olyan munkavállalót (aki egyben tagja is a szövetkezetnek, de nem tagként, hanem alkalmazotti státuszban) alkalmaztak, aki egyben gyermekgondozási díjban is részesült. A munkavállalónak az előző munkahelyén a határozott idejű munkaviszonya a szülési szabadság ideje alatt megszűnt. A gyermeke 2015. március 16-val töltötte be az 1 évet és azt követően 2015. április 10-től - a mai napig is – a szociális szövetkezetnél áll munkaviszonyban. A szociális szövetkezet az első 2 évben igénybe vette a szociális hozzájárulási adókedvezményt havi 100.000 Ft bruttó munkabér évenkénti meghatározott %-ának erejéig, azonban a kifizető helytől igazolással a szövetkezet a GYED-ről készült határozattal, a GYES-ről pedig csak a 2017. 03. 30-án kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik. A hatósági bizonyítványon ez áll: GYES ellátás folyósításának időszaka 2015.11.01 - 2017.03.16. Ezt követően 2017. áprilisától ugyan 6 órában foglalkoztatják a munkavállalót, de ugyanúgy a 100.000 Ft bruttó munkabér 11 %-át mint szociális hozzájárulási adókedvezményt vették, veszik igénybe. Lehet, hogy csak a 80.000 Ft bruttó munkabér után lehetett volna igénybe venni a kedvezményt? Hogyan tudom helyretenni, hogy a szociális szövetkezet 2015-2017. áprilisáig jogosan vegye igénybe a szociális hozzájárulási adókedvezményt, vagy ennek alátámasztására van-e lehetőség az utólagosan beszerzett hatósági bizonyítvánnyal? Milyen megoldás lehet a szociális hozzájárulási adókedvezmény helyes lerendezéséhez, illetve a jövőben igénybevételéhez?

Iparűzési adó székhelytől eltérő településen
Egy társaság, amelynek egy településen van székhelye (ezen kívül sehol nincs telephelye bejegyezve) egy másik településen saját telkén lakásokat építtet eladásra. A lakásépítéssel nem egy fővállalkozót bíz meg, hanem több kisvállalkozót foglalkoztat. Azon a településen, ahol a lakásokat építteti, és majd értékesíteni fogja, be kell-e jelentkezni az iparűzési hatálya adó alá, illetve ha be kell jelentkezni milyen dátummal?

Kereskedelmi tevékenység során beszerzett áruk és az év végi áru-leltár könyvelése
Egy Kft. élelmiszer-nagykereskedelmi tevékenységet végez, jellemzően csomagolt élelmiszereket ad el változatlan formában, valamint hagymaféléket vásárol nagy tételben és azokat csomagolja 3 db-os hálókba és így értékesíti tovább. Időszak közben nem vezet folyamatos nyilvántartást, a beszerzett árukat ( a csomagoltat és a hagymát is) beszerzéskor a 814-es főkönyvi számlára könyveli. Év végén (12.31) készül leltár és akkor vezeti át a tényleges készletet a 261-es számlára. A hagymacsomagoláshoz beszerzett hálót, fém zárókat, címkét, stb. szintén oda könyveli, hiszen az áruhoz tartozó csomagolásként azt is eladja. Ilyen készletkezeléskor kell-e az elkészült csomagokat készletre venni, vagy maradhat minden a 814-en, hiszen nem változatlan (zsákos) formában adja tovább? Egyformán kell-e kezelni a változatlan formában továbbértékesített árukat és az általuk csomaggá alakított árukat? Tudomásunk szerint ilyen esetben nincs jelentősége és nem is könyvelik a hiány és a többlet értékét. Mivel nincs folyamatos nyilvántartás, azért a selejtezett áruk értékét le kell-e könyvelni külön selejtként, vagy elegendő, ha selejtezési jegyzőkönyveket készítenek és azok összege is "benn maradhat" az ELÁBÉ-ban?

A könyvvizsgáló választása
A könyvvizsgáló 5 évre való választása csak azt jelenti, hogy 5 év után meg kell újítani ugyanannak a könyvvizsgálónak a megbízását, vagy pedig másik könyvvizsgálót kell választani 5 év leteltével?

Turizmusfejlesztési hozzájárulás - Új kötelezettség 2018. január 1-jétől
A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás (hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása [Eak tv. 261. § (1)]. Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részének 3. pontja alapján 2018. január 1-jétől 5%-os adómérték alá tartozik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

Elindult a januári tájékoztató levelek kiküldése
A személyi jövedelemadó-bevallás rendszerének átalakítása nem ért véget a tavalyi évben bevezetett adóbevallási tervezettel. A NAV a változásokról, teendőkről, lehetőségekről 2018. január hónapban minden magánszemély részére tájékoztató levelet küld értesítési tárhelyükre vagy postai úton. A postán kiküldött levelekhez a NAV az adó 1+1 százalékának felajánlására szolgáló nyomtatványt, rendelkező nyilatkozatot is mellékelte.

7001/2018. felhívás a Regisztrációs Adó Adatlap és Betétlap verzióváltásáról
2018. január 1-jétől lehetővé vált a Regisztrációs Adó Adatlaphoz (RAA) kapcsolódó mellékletek elektronikus úton történő csatolása mind az ügyfélkapus, mind a KKK-s ágon. Az ügyfélkapun keresztül benyújtható RAA nyomtatvány újabb verziója (5.0) is publikálásra került. Az új nyomtatvány publikálásával egy időben a nyomtatvány korábbi (4.0) verziója már nem beküldhető.

Elektronikus ügyintézés az adóhatóságnál (Adóvilág - 2018. január)
Míg 2018-ig csak akkor volt lehetőség elektronikus ügyintézésre, ha jogszabály ezt megengedte, addig most már főszabály szerint általános jelleggel írja elő a törvény az e-ügyintézés biztosítását. Az elektronikus kapcsolattartás 2018. január elsejétől kezdődően történhet cégkapun, hivatali tárhelyen, vagy KÜNY tárhelyen keresztül. A gazdálkodó szervezetek már csak 2018. december 31-ig használhatják az ügyfélkapus tárhelyet (új neve: KÜNY regisztrációhoz kapcsolódó tárhely).

NAV adózási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben az alábbi jegyzékben szereplő költségvetési számlaszámok szolgálnak. A jegyzék a számlaszámokhoz rendelt adónemkódokat is tartalmazza.

NAV adóztatási IBAN számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok (IBAN számlaszámok) érvényes jegyzéke.

Kell-e munkaszerződést módosítani, ha emelkedik a minimálbér?

A munkaszerződés módosításakor a felek közös megegyezéssel, írásban megváltoztatják a munkaszerződés tartalmát. Vajon akkor is kötelező az írásos megállapodás, ha a felek akaratától független a változás, és/vagy az a munkavállalóra kedvező? Jó példa erre a 2018-tól emelkedő minimálbér esete.

Hasznos tudnivalók a rokkantsági járadékról

A jelentős mértékű egészségromlás miatt igénybe vehető pénzbeli ellátások az egészségromlás mértéke függvényében különbözőek lehetnek. A szóba jöhető ellátások közül közismert a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás, az üzemi baleseti eredetű középsúlyos egészségkárosodás miatt igénybe vehető baleseti járadék. 

Világörökségi területek ingatlanszabályozása

Az Országgyűlés által decemberben elfogadott törvénynek és az azt végrehajtó kormányrendeletnek megfelelően a világörökségi területeken álló egyes ingatlanokra az államnak ezentúl elővásárlási joga van, ez lakásokat, lakóházakat, termőföldeket és erdőgazdasági területeket nem érint - mondta Latorcai Csaba helyettes államtitkár.

Drágulnak szerdán az üzemanyagok

Emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt. - értesült piaci forrásokból hétfőn az MTI.

Kevésbé bírságol keményen a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016-ban több mint 5,3 milliárd forint, míg tavaly már csak mintegy 1,4 milliárd forint bírságot szabott ki, miközben tevékenységével jelentős megtakarítást eredményezett a fogyasztóknak - közölte a versenyhivatal.

Spar: 200 ezer forintról indul a kezdő bér

Megállapodott a 2018-as bérekről a SPAR és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete - derül ki a felek újságunkhoz eljutatott közös közleményéből. Az áruházi munkakörökben a kezdő bér minimum havi bruttó 200 ezer forint lesz.

Jó hírek a bankkártyatulajdonosoknak

A korábbi 45 ezer forint helyett 15 ezer forintra csökken az a kárösszeg, amelyet az ügyfélnek kell állnia abban az esetben, ha ellopták a bankkártyáját. 

Nem lesz extra adó az e-autók töltésén

Nem tervezzük semmilyen, az autók töltésére szánt villamos energiát terhelő extra adó kiszabását - mondta a Magyar Időknek Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára. 

Folytatják a sztrájkot az önkormányzati dolgozók

Hétfőn is sztrájkolnak az önkormányzati dolgozók - derül ki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) honlapján közzétett üzenetből.

Magánszemély áll a NAV adóslistájának élén

A lista első helyén álló Reither Zoltán több mint kétmilliárd forinttal tartozik a NAV-nak.

1711
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

Jövedéki engedéllyel rendelkezők

Adózói tájékoztató Magyarország 2018. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

102 liter alkohol a házilag átalakított autóban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 102 liter alkoholt és 173 doboz adózatlan cigarettát foglaltak le két személyautóban, Ásotthalmon és Röszkén.

1611
Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

1810B
Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

1810M
Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

EGYKE
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az adatlap módosítását az Elektronikus megkeresés köztartozás behajtására megnevezésű- EMEGKER űrlap külön sorban történő feltüntetése tette szükségessé. Kérjük, hogy nyomtatáskor mindig szíveskedjenek ellenőrizni, hogy valamennyi,bejegyzést tartalmazó pótlapot kinyomtatták. Kérjük, hogy az adatlap új verzióját szíveskedjenek használni.

17M30
17M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2017. évi személyi jövedelemadóbevallásához

ADATLAP_2018
Adatlap 2018 A munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, azadó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor

1741
Bevallás a társasházak részére a 2017. évi személyi jövedelemadóról

1808
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokrólés egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

ELLUGY
Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

1820
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

1808INT
Havi bevallás az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. § szerinti kötelezettek részérea szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról - MonthlyDeclaration on social contribution tax, contributions and other data for subjectsas per section 56/A of Act LXXX of 1997. 

1858
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozóés a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulékkötelezettségeiről

180NAPOS
25. év alatti pályakezdők igazolása

18TAOASZ
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén

1871
Bevallás a tevékenységét 2018. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2018. évben vagy 2019. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2019. évtől választó adózók részére

17NYK
Nyilatkozat külföldi illetőségű magánszemély személyijövedelemadó-bevallás alóli mentesítéséhez a 2017. adóévre DECLARATION Exemption for non-resident private individual from the personal income tax return for tax year 2017

VHATAD
Az adatlap a 2017. december 31-én folyamatban lévő, pénzkövetelés behajtása irántivégrehajtási ügyek átadására szolgál hatáskör hiánya miatt

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

Közlemény a 2017. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, Szja 1%-os felajánlással érintett technikai számos kedvezményezettekről a 2017. december 1-jei állapot szerint

Jövedéki adót visszaigénylő gazdák, figyelem!
A jövedéki adót visszaigénylő gazdákat érintő fontos változás, hogy 2017-ben megváltoztak a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj adóvisszaigénylésének szabályai.

18110
18110. számú igénylőlap az államháztartással szembeni gyakorított, illetve egyszeri támogatási előleg igényléséhez Kérjük, hogy az igénylőlapot ne nyújtsa be 2018. január 1-je előtt!

1811
1811. számú bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről Kérjük, hogy a bevallást ne nyújtsa be 2018. január 1-je előtt!

Tájékoztató az adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó, elektronikus úton benyújtandó behajtási megkeresésekkel kapcsolatosan a megkereső szervezetek részére

B400
B400-as adatlap ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozásavagy visszterhes szerzése esetén a különböző adatok bejelentésére

CSEKK
Kérelem postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez

Elindult a januári tájékoztató levelek kiküldése

SPORTBEJ
Bejelentés a látvány-csapatsport, valamint az olimpiai pályázattámogatásáról

1843
Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól,az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségrőlés adatszolgáltatásról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról, innovációsjárulék előlegről és járulékról

18AIFRS
Az IFRS-ek alkalmazására áttérő, adóelőleg kiegészítésére nem kötelezett adózókTao. tv. 18/D. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatása

Figyelemfelhívás a rózsaszín csekken teljesíteni kívánt adófizetések következményeire
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Cigaretta a hűtőtáskában, dohány az elakadásjelző helyén és alkohol a pótkerékben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 11,5 kilogrammfogyasztási dohányt, 262 doboz adózatlan cigarettát és 8 liter alkoholtfoglaltak le néhány óra leforgása alatt három személyautóban, Röszkén.

18251
Bevallás a társasági adóelőlegről, az innovációs járulékelőlegről, az energiaellátók jövedelemadó-előlegéről, valamint a növekedési adóhitelről a 2018. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

TAONY
Nyilatkozat a társaságiadó-bevallásról az Art. 31. § (5) bekezdése alapján

1729 jelű bevallás tervezet kihelyezése az internetre

16SZJA
(1653) Bevallás a 2016. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás,az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

PTGTAXSZ
Kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez. A verzióváltásra technikai okok miatt került sor. Kérjük, hogy az új verzióthasználja.

K107
A biztosító adatszolgáltatása a tevékenységi engedélye visszavonását követőidőszakról

K100
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról.

K56
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere

BEVTERVK
KÉRELEM az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez

17SZJA
Bevallás a 2017. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsítettközteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről,mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről.

17EGYSZA
17EGYSZA Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1+1 százalékáról

Felmondás stílusosan – torkig volt a dolgozó a bánásmóddal
Sándor rendszeresen, ellentételezés nélkül túlórázik, a fizetése felét zsebbe adja a munkáltató, a szabadsága tartamára nem kap díjazást, és állandóak a munkabérből történő, jogalap nélküli levonások is. Volt olyan időszak is – ahogyan az utólagosan tudomására jutott –, hogy csak napi 4 órára volt bejelentve, miközben ténylegesen napi 8 órában foglalkoztatták. Ezek mindegyike külön-külön is megalapozná az azonnali hatályú felmondást, de a bizonyítás nem egyszerű, ráadásul a munkáltató sem ma kezdte a trükközést.

Kérhető vizitdíj alapellátásért? Itt a minisztérium válasza
Alapellátás keretében végzett gyógyító tevékenységért nem kérhető térítési díj – szögezi le közleményben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Száz liternyi alkohollal bukott le egy nő
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 102 liter alkoholt és 173 doboz adózatlan cigarettát foglaltak le két személyautóban, Ásotthalmon és Röszkén.

Gépfinanszírozási programot indít az MFB
Indul a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) gépfinanszírozási programja; a kedvezményes kamatozással igényelhető hitel- és lízingprogramok kerete 80 milliárd forint, amelyből mezőgazdasági gépek gyártására, forgalmazására, vásárlására lehet igényelni – közölte a fejlesztési bank.

Új adóegyezmények léptek életbe
Adózói tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Magyarország 2018. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről. Idén januártól két új országgal kötött egyezmény lépett életbe.

Drágul a benzin és a gázolaj
Bruttó 3 forinttal emeli a 95-ös benzin és bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt. – értesült piaci forrásokból az MTI.

Kötelező-e a napidíj, és ki számít fuvarosnak?
Egyes olvasói kérdések arra utalnak, hogy az adószabályok alkalmazása során sokan helytelenül értelmezik – a hétköznapi szóhasználattal – napidíj fogalmát. Cikkünkben rámutatunk egyes tipikus félreértésekre.

Engedély nélkül pénzt gyűjtött, feljelentette az MNB
Azonnali hatállyal megtiltotta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a budapesti székhelyű CD Insurance Kft.-nek, hogy engedély vagy bejelentés nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson, a jegybank a társasággal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.

Gyorsult a mezőgazdasági termelői árak emelkedése
Tavaly novemberben 7,7 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A növényi termékek ára 8,6, az élő állatok és állati termékek ára 6,4 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

"Döglött a buli" a NAV ADÓtraffipax oldalán
Téli álomra szenderült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ADÓTraffipax oldala, ahol hétfőn délelőtt mindössze négy megye tervezett adóellenőrzései olvashatók – közülük egynél egy hónappal ezelőttiek az információk –, s csak egy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg közölte napokra lebontva, mikor, hol tervez ellenőrzést az adóhatóság.

Tovább lehet csökkenteni az adóterheket az ÁSZ elnöke szerint
A személyi jövedelemadó, a járulékok és a munkabérek után fizetendő vállalkozói közterhek további csökkentését sürgeti az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke. Domokos László a Magyar Idők mai számában megjelent interjúban úgy fogalmazott: ettől a reálbérek emelkedése és a családok anyagi biztonságának növekedése remélhető.

Kedvezmények a kivában
A kisvállalati adót (kivát) választó adóalanyok kedvező – 2018. január 1-jétől 13 százalékos – adókulcs mellett foglalkoztathatnak magánszemélyeket úgy, hogy mentesülnek a 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó és a 1,5 százalékos mértékű szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Az alacsonyabb adókulcs mellett azonban a kiva átveszi a szociális hozzájárulási adóban található kedvezményszabályok nagy részét is.

NAV: több mint háromezer kezdő vállalkozás kap adózási tájékoztatót
Több mint háromezer kezdő vállalkozásnak küld tájékoztatót legfontosabb adózási tudnivalókról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a héten induló mentorálási program keretében – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára vasárnap az MTI-nek.

Lehet-e korlátlan mennyiségű készpénzük a mikrogazdálkodóknak?
Mikrogazdálkodói beszámolót készítő gazdálkodó mentesül a pénzkezelési szabályzat elkészítése alól. A pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni a napi készpénz záróállományának maximális mértékét. Ha nem kell pénzkezelési szabályzatot készíteni, akkor a mikrogazdálkodó mentesül a maximális mérték meghatározása, illetve az erre vonatkozó szabály alkalmazása alól is? A pénztárban bármekkora összeg lehet? – kérdezte olvasónk. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

Újabb afrikai sertéspestis-góc jelent meg a magyar határ mellett
Ismét megjelent az afrikai sertéspestis Romániában: a kór a magyar, illetve az ukrán határtól is alig néhány kilométernyi távolságra található Szatmár megyei Mikola (Micula) egy háztáji gazdaságában fertőzte meg az állatokat – közölte szombaton a román sajtó.

Így ismerheti fel a csaló webáruházakat
Többször hallani olyan webáruházakról, amelyek előre kérik a fogyasztók pénzét, és miután a fogyasztó kifizette a termék árát, a vállalkozás eltűnik – írja a napi.hu.

Egy magánszemély vezeti a NAV adóslistáját
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 76 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt tavaly a negyedik negyedévben, a lista első helyén egy budapesti lakcímű magánszemély, Reither Zoltán állt 2017. december végén 2,002 milliárd forint tartozással, amiből 668 millió forint adóhiány, 1,334 milliárd forint pedig bírság volt.

Ingatlan-bérbeadásból származó bevétel meghatározása
A cég tulajdonosának lakásában működik a vállalkozás, amely bérleti díjat fizet az ingatlanhasználatért, továbbá rezsiköltséget is térít. hogyan kell a magánszemélynek ez után adóznia? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.

Ellenőrizhető-e a dolgozó saját telefonja, privát e-mailje?
A munkáltatói adatkezelés körében a munkáltató jogos érdekében áll a webhasználat, telefon, e-mail ellenőrzése. Igaz ez akkor is, ha az eszközök a munkavállaló tulajdonában vannak, illetve a kérdéses e-mailfiók nem céges? – kérdezte olvasónk. Dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.

Mától új pénzforgalmi szabályok lépnek életbe
Szombattól új pénzforgalmi szabályok lépnek életbe Magyarországon is, amelyek a PSD2, azaz a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló módosított uniós irányelv alapján számos kedvező változást hoznak a pénzügyi szolgáltatások terén. Az új szabályok több esetben kedveznek a bankkártya-tulajdonosoknak.