FIGYELEM! Szabályzatfrissítési határidő: 2019. március 31. Megoldás »

Hírfolyam - 2019. február 24., vasárnap

Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet akár SMS-ben eljuttatni a NAV-hoz március 18-áig. Aki netán lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 20-áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását.

3002/2019. számú NAV útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti másfél millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról
Az Art. 114. § (3) bekezdése szerint, amennyiben egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a másfél millió forintot. Az értékhatárba – az általános forgalmi adóval növelt ellenérték alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani.

Csoportos társasági adóalany tagjainak februári adóelőlege és a felajánlások feltételei
Ha a NAV engedélyezte a csoportos társasági adóalany létesítését, az erről szóló határozatban törli a csoporttagok 2019 első félévi adóelőlegei közül azokat, amelyek a határozat véglegessé válásáig nem esedékesek. A törölt adóelőlegeket már a csoportnak kell megfizetnie. A NAV a társasági adó összegéből a látvány-csapatsport vagy filmművészet támogatására szánt, szabályos felajánlásokat februárban a tag felajánlása alapján teljesíti, ha az adóelőleget a felajánló határidőben megfizette.

Az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszere (Információs füzet)
A telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer (ÜCC) érdemi újdonsága abban áll, hogy az adózók a beazonosítást követően személyes jelenlét nélkül, telefonon is intézhetnek adóügyeket, vagy kérhetnek egyedi ügyekben tájékoztatást a vonatkozó PM rendeletben meghatározott ügykörben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai 2019. (Információs füzet)
A NAV előtt intézhető ügyek (ideértve egyaránt az adóval, illetékkel, jövedékkel és vámmal kapcsolatos ügyeket is) valamennyi adózó, illetve ügyfél számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetők/kezdeményezhetők. Minden természetes személy és nem természetes személy ügyfelet megillet az a jog, hogy ügyének intézésekor elektronikus úton lépjen kapcsolatba a NAV-val.

A fizetési kedvezmények alapvető szabályai (Információs füzet)
A törvény méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) az adójogszabályokban meghatározott, bevallott vagy az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem vagy csak részben tudják teljesíteni. Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet.

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről (Információs füzet)
Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről: személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, összesítő nyilatkozat, egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó, osztalékadó, különadó, adóelőleg, járulék, szociális hozzájárulási adó, kulturális adó, baleseti adó, játékadó, innovációs járulék, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, távközlési adó, pénzügyi tranzakciós illeték, kisadózó vállalkozások adója, kisvállalati adó, stb.

Önellenőrzés (Információs füzet)
Az önellenőrzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni az elévülési időn belül. Az önellenőrzéssel az adózó helyesbíti és bevallja az adó, illetve a költségvetési támogatás alapját, valamint az adó és költségvetési támogatás összegét, megállapítja és bevallja az önellenőrzési pótlékot és ezeket meg is fizeti

Tájékoztató az adóhatósági igazolások (adó-, jövedelem- és illetőségigazolások) kiadásáról (Információs füzet)
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóztatási szerve a nyilvántartásában szereplő adatok igazolására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 126. §-a és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 9. §-a alapján adó-, jövedelem-, és illetőségigazolásokat állít ki. E tájékoztató füzet célja, hogy megismertesse Önnel az adóhatósági igazolások kiadásának főbb tudnivalóit.

Az állami adó - és vámhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai (Információs füzet)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján adóköteles tevékenységet csak az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. Ebből következik, hogy az adózó - adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében - köteles az adóhatósághoz bejelentkezni. A cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítására nem automatikusan, hanem - az Art. 19. §-ában rögzített - ún. adóregisztrációs eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Személyi kedvezmény figyelembe vétele bevallásban, érvényesítése utólag
Személyi kedvezményt, hogyan lehet utólagosan érvényesíteni, ha az illetőnek az orvosi igazolása régebbi mint a tavalyi év, viszont 2018-ban csak 6 havi heti 20 órás munkaviszonya volt? Ebben az esetben a személyi kedvezmény összegét csak erre a 6 hónapra lehet igénybe venni, vagy a teljes évre amiről az orvosi igazolása szól.

Vendéglátás keretében értékesített kürtős kalács áfa kulcsa
Van egy vendéglátó egységet/pecsenyézőt üzemeltető kft. (A vendéglátás áfa már tisztázott számomra) Mostantól viszont szeretne kürtös kalácsot is árusítani. Jól gondolom, hogy a kürtöskalács áfaja 18% akkor is ha helyben fogyasztják és akkor is ha elviszik?

Termék exportjához, importjához kapcsolódó fuvarozás minősítése áfa szempontjából
Az áfa tv. 102 § kiegészült egy 3. bekezdéssel. Problémát vetett fel, hogy ez csak az export fuvarra vonatkozik, vagy az importhoz kapcsolódó fuvarnál is kötelezően alkalmazni kell e bekezdés szövegét?

Betegszabadság elszámolása munkaviszony megszűnése esetén
Az adott cégnél pár hónapja dolgozó alkalmazott januárban orvosi igazolással igénybe vette 15 nap egész évre járó betegszabadságát, majd ezután pár nappal felmondott. Nyilván a kilépő adatlapjára rákerül a kimerített éves betegszabadság , de ebben az esetben valóban az egész 15 nap jár neki és azt köteles munkáltatója kifizetni ? Nem visszaélés ez a törvény biztosította lehetőséggel aminek anyagi vonzatát a év elején aktuális munkáltató fizeti meg ?

Személygépkocsi bérletét terhelő Áfa levonhatósága
2019.01.01-től megváltozott az ÁFA tv. 124. § (4) bekezdése, így a személygépkocsi bérleti díja és a nyílt végű pénzügyi lízing áfa tartalmának az 50 % nem vonható le. Cikkekben, előadásokon már úgy lett magyarázva, hogy útnyilvántartás nélkül is levonható az áfa 50 %-a, útnyilvántartással pedig más, nagyobb %-ban is. Egy Kft-nek már folyamatban lévő nyílt végű pénzügyi lízingje van, havonta fizeti a törlesztő részletet és a kamatot. Tavaly egyáltalán nem vont le áfát, mert nem vezetett útnyilvántartást. Ebben az évben a törvény értelmében levonásba helyezheti az áfa 50%-át? Kell-e ezt dokumentálni, hogy útnyilvántartást kapacitás hiány miatt nem vezetett, és nem azért, mert a magánhasználat dominált? A lízing nagyobb összegű kezdőrészletének áfája is 50%-ban levonásba helyezhető?

EY: a hazai vállalatok többség nem számít hard Brexitre

A magyar cégek többsége elkerülhetőnek tartja, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül hagyja el az Európai Uniót, ezért egyelőre nem készült fel a kilépés következményeire – mutat rá az EY közel 50 vállalati vezető körében végzett felmérése. A közelgő határidő miatt egyre nő az esélye az úgynevezett hard (megállapodás nélküli) Brexitnek, így a hazai szereplőknek minél előbb meg kell tenniük a szükséges lépéseket.

The post EY: a hazai vállalatok többség nem számít hard Brexitre appeared first on Adó Online.

Sokan nem tudnak a bővülő szja kedvezményekről

Januártól bővült azon betegségek listája, amelyek vonatkozásában adókedvezmény vehető igénybe. Bár ezt a lehetőséget évek óta biztosítja az Szja törvény, a gyakorlati tapasztalatok alapján sokan még mindig nem élnek ezzel a jogukkal - írja közleményében a Deloitte.

The post Sokan nem tudnak a bővülő szja kedvezményekről appeared first on Adó Online.

Zuhan a cukros üdítők fogyasztása az adó bevezetése óta Kaliforniában

Ötvenkét százalékkal csökkent a cukrozott üdítők fogyasztása három év alatt Kalifornia államban, ahol 2015-ben vezették be az egészséget károsító italok megadóztatását - derítették ki a Kaliforniai Egyetem kutatói.

The post Zuhan a cukros üdítők fogyasztása az adó bevezetése óta Kaliforniában appeared first on Adó Online.

Egyre több új lakás épül

Tavaly 17 681 új lakás épült, 3292-vel, 22,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 36 719 volt, 3,4 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

The post Egyre több új lakás épül appeared first on Adó Online.

Jó évet zárt a Mol

A Mol-csoport 728,2 milliárd forint (2,69 milliárd dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el tavaly, 10 százalékkal többet az előző évinél; ez a legmagasabb EBITDA az utóbbi hét évben - tette közzé az olajtársaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

The post Jó évet zárt a Mol appeared first on Adó Online.

Emelkedett a benzin ára

A Mol bruttó 3 forinttal emelte a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát, a gázolaj ára nem változott. 

The post Emelkedett a benzin ára appeared first on Adó Online.

A munkáltatói kártérítés összegének megállapítása-III. rész

Cikkünk harmadik részéből megismerhetik a járadék megállapítására, az általános kártérítésre, a kártérítés módosítására és az elévülésre vonatkozó bírói gyakorlatot.

The post A munkáltatói kártérítés összegének megállapítása-III. rész appeared first on Adó Online.

Hogyan adóztak a rómaiak? – Konstantinápoly második aranykora (12. rész)

A Keletrómai Birodalom második aranykora a IX-XI. századokban volt, csúcspontját az ezredfordulón, II. Baszileiosz uralkodása alatt érte el. A bolgárokkal való leszámolás, a magyarok megjelenése, a törökök területfoglalása, a keleti és nyugati egyház elszakadása fontos mérföldkövei voltak ennek a korszaknak. A hanyatlás kezdetét a manzikerti csatavesztés jelentette 1071-ben.

The post Hogyan adóztak a rómaiak? – Konstantinápoly második aranykora (12. rész) appeared first on Adó Online.

Az online vásárlókat is érinti a Brexit

Komoly meglepetéseket hozhat a Brexit azok számára is, akik az Egyesült Királyságból rendelnek terméket az interneten keresztül, mivel jelentősen nőhetnek a költségek és az adminisztratív tennivalók is - figyelmeztet közleményében a Deloitte.

The post Az online vásárlókat is érinti a Brexit appeared first on Adó Online.

Jön a falusi csok

A kormány a Magyar falu program keretében döntött a falusi családi otthonteremtési támogatás (csok) bevezetéséről - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

The post Jön a falusi csok appeared first on Adó Online.

EGYKE
Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyekképviselő útján történő intézéséhez. Az EGYKE adatlap a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosításra került. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a NAV honlapján a "Fontos" rovatban közzétett tájékoztatót. Kérjük, hogy 2019. február 7-étől az új verziójú EGYKE adatlapot használja!

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

K111
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról

VHCSEL
Az adatlap a meghatározott cselekményekkel kapcsolatos végrehajtási eljárásokmegindítására szolgál

EMEGKERH
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKER
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

IGAZOL
Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez

Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához

BREXIT információk

1929EUD
A 2019. évben kezdődő üzleti évi társasági adónak, az energiaellátók jövedelemadójának, az innovációs járuléknak, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetének, és a növekedési adóhitelnek a bevallása az előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók részére

1971
Bevallás a tevékenységét 2019. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2019. évben vagy 2020. évtől választó évtől választó adózók részére

18TAOASZ
Adatszolgáltatás a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény7. § (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához kapcsoltvállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén

PTGADAT
Az adóügyi ellenőrző egységen (AEE) eltárolt és a NAV-hoz továbbított online pénztárgép forgalmi adatainak kiadása.

19KTBEV
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2019. évi bevallása 

19P90
Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és befektetési alapok különadójáról Kérjük, szíveskedjenek az új verziót használni! 

Adózói tájékoztató Magyarország 2019. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV itt olvasható tájékoztatójának megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg. A fentiek alkalmazása az esetleges adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet akár SMS-ben eljuttatni a NAV-hoz március 18-áig.

1992
Bevallás a közművezetékek adójáról

Csoportos társasági adóalany tagjainak februári adóelőlege és a felajánlások feltételei

1829
Bevallás és 1829-A adatszolgáltatás a 2018. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

19NETA
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2019. év 

19J03
Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

1365
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

1465
ÁFA BEVALLÁS (bevallás, adatszolgáltatás)

1565
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

1665
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) 

1765
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

1786
Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1886
Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1586
 Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

1686
Áfa bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás,adatszolgáltatás)

1865
ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

1486
ÁFA BEVALLÁS a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS)

1386
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás)

18KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó) A súgóprogram és a kitöltési útmutató módosításával összefüggő 2018.12.15. "verzióváltás" tájékoztatása: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete szerinti, az egyes kedvezményezett foglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmények 2018. december 31-ét követően történő érvényesítésére vonatkozó szabályok új szemponttal egészültek ki a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 36. § (2) bekezdésének módosításával. E változás miatt kerül sor a súgóprogram és a kitöltési útmutató váltására. A módosítás a nyomtatványkép változásával nem jár.

16KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról

15KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról

14KIVA
Bevallás a kisvállalati adóról

13KIVA
bevallás a kisvállalati adóról

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokra vonatkozó országos átlagárak 2019. évben

2018. évi országos átlagárak

Közlemény az üzemanyagárakról

Neki sem jött be a cigibiznisz
Félmillió forint értékű adózatlancigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy Békés megyeiférfi kocsijában és lakásában. Az ügyben orgazdaság miatt indult eljárás.

Az EK kedvezményes származási szabályrendszere
.

Az ingatlan-bérbeadással kapcsolatos adóváltozások

REKNYIL
Nyilatkozat a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról

Így kell értelmezni az áfatartalmat jóváíró számlák esetén
Jóváíró számlánál az eredeti számlánál vagy a módosító számlánál kell-e vizsgálni, hogy az áfatartalom elérte-e a 100 ezer forintot? Olvasói kérdésre Antretter Erzsébet, a Niveus Consulting Group szenior menedzsere válaszolt.

Éjfél után rövid ideig nem lehet interneten fizetni az OTP Bank karbantartása miatt
Karbantartás lesz az OTP-nél, ezért az internetes fizetés nem lesz elérhető – közölte honlapján a NAV.

Két hétre lezárják a Keleti pályaudvart
Májusban két hétre lezárják a Keleti pályaudvart karbantartás miatt – közölte a MÁV Facebook-oldalán.

Sztrájbizottság alakult a Hankooknál
A bértárgyalások megakadása miatt sztrájkbizottság alakult a dunaújvárosi Hankooknál – közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) szombaton az MTI-vel.

Ma van a híres bankárdinasztia alapítójának születési évfordulója
Kétszázhetvenöt éve, 1744. február 23-án született Mayer Amschel Rothschild, a nemzetközi bankárdinasztia megalapítója.

Felminősítette Magyarországot a Fitch Ratings is
Felminősítette Magyarországot a Fitch Ratings, egyebek mellett a magyar külső adósságpozíció gyors javulásával indokolva a lépést.

Jelentős béremelésben állapodtak meg a Suzukinál
A vállalat és az üzemi tanács megállapodása szerint 2019-ben 18 százalékkal emelik a termelésben dolgozók alapbérét – közölte az esztergomi járműgyártó pénteken este az MTI-vel.

Váltás eváról katára – ezek a teendők, szabályok
Evás kkt. két nyugdíjas taggal szeretne katára váltani. Hogyan kell elindítani az átlépést, hogyan kell elszámolni az evás hónapokkal, milyen összeget kell fizetni havonta a kata alatt? – kérdezte az Adózóna olvasója. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

Leaszfaltozzák a fővárosi földutakat
Szilárd útburkolattal látják el a budapesti földutakat egy négyéves útépítési program keretében, amelynek első körében tizenhárom kerületet érintően 8,3 milliárd forintot fordítanak a célra – jelentette be a főpolgármester pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Online vásárlás során a fogyasztók gyakran nem kapnak egyértelmű tájékoztatást
Gyakran nem tájékoztatják egyértelműen a fogyasztókat az árakról és az engedményekről az internetes vásárlások során, a vizsgált webshopok 60 százalékánál szabálytalanságokra derült fény – közölte az Európai Bizottság pénteken.

Az Európai Bizottság emeli a mezőgazdasági termelői nemzeti támogatás maximumát
A jelenlegi 15 ezerről 25 ezer euróra emeli a mezőgazdasági termelőknek nyújtható nemzeti támogatás felső határát az Európai Bizottság.

Az önkéntes kasszák vagyona gyarapodott, hozamuk azonban negatív lett
Az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona tavaly 0,8 százalékkal 1403,3 milliárd forintra nőtt, az átlagos éves hozam azonban mínusz 1,8 százalék volt, a magán-nyugdíjpénztári vagyon 2,9 százalékkal, 247,5 milliárd forintra mérséklődött – ismertette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken honlapján.

Pattanásig feszült helyzet után elmaradt a sztrájk
Pattanásig feszült helyzet alakult ki az elmúlt hetekben Székesfehérvár legnagyobb munkáltatója és adófizetője, a Denso üzemében, ahol a szakszervezetnek kellett lecsendesítenie az embereket, hogy elkerüljék a sztrájkfenyegetést – állítják a Liga helyi képviseleténél. A cég szerint azonban nem volt szükség "erőfitogtatásra", mert a helyzetet demokratikusan kezelték – írja a napi.hu.

Aktuális tudnivalók földeladóknak, őstermelőknek
A termőföldeladási szezon a tél végéhez közeledve többnyire lezajlott, így az új gazdák használhatják többnyire az idei gazdasági évben a földet. Gyakran merül fel kérdésként, hogyan kell adójogilag kezelni azokat az eseteket, amikor a magánszemély, a mezőgazdasági őstermelő, illetve az egyéni vállalkozó termőföldértékesítéssel összefüggésben előleget kap a másik féltől, vagy termőföld vásárlása során előleget ad a másik félnek. Kérdés az is, mikor számít megszerzettnek ez a bevétel, főként olyan esetben, ha az előleg és a vételár kifizetésére, megszerzésére két egymást követő évben kerül sor.

Megint változik a munka törvénykönyve, 85 másik jogszabállyal együtt
Összesen 86 törvényt módosító törvényjavaslatot nyújtott be tegnap délután a parlamentnek Trócsányi László igazságügyi miniszter.

Drágult a benzin
A Mol bruttó 3 forinttal emelte a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát, a gázolaj ára nem változott.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíja: a tb-megállapodás nem számít be a jogosultsági időnél
A társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodás alapján történt járulékfizetés időszaka szolgálati időnek minősül, de a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági időbe nem számít be – mondta ki a Kúria

Otthoni segítő szolgáltatás: pályázati lehetőség
Fogyatékkal élő családtagjukat otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdettek pályázatot – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára pénteken az M1-en.

Telefonkészülék juttatásának elszámolása
A cafeteria adózásának idén bekövetkezett jelentős változása még jobban ráirányította a figyelmet azokra a juttatásokra, melyek továbbra is adómentesen adhatóak.

A falusi csok bevezetéséről döntött a kormány
A kormány a Magyar falu program keretében döntött a falusi családi otthonteremtési támogatás (csok) bevezetéséről – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.