Hírfolyam - 2019. október 20., vasárnap

Közlemény az üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Tárgyi eszköz beszerzés áfa elszámolása adómentes és adóköteles tevékenység esetén
A társaság kizárólag adómentes tevékenységet végzett korábban (fogorvosi tevékenység). 2018-ban pályázott és 2019-től elnyert egy alkalmazott kutatási pályázatot, amelynek során kifejlesztett egy terméket , amelyet maga is felhasznál, de értékesíteni is kívánja. Így a korábbi adómentes tevékenység már nem kizárólagos lesz, ezért bejelentkezett az áfa hatály alá 2019.01.01. nappal. A tevékenységhez az Unióból vásárolt egy berendezést. Az ÁFA tv. szerint a tárgyi eszköz beszerzéskor felmerült ÁFÁ-t a használat jellegének változása esetén vizsgálni kell (tárgyieszköz-figyelés) és az adó arányosításának szabályai a 135. és 136. § rendelkezései figyelembe vételével gyakorolhatók. A közösségi beszerzéshez kapcsolódó felszámított ÁFÁ-t mikor és milyen arányban helyezheti levonás alá a cég, ha • a levonási jog az áfa tv. 120.§.b.) pontja alapján megnyílik, de jelenleg csak a korábban is végzett „tárgyi” adómentes szolgáltatás nyújtás történik, az az értékesítés nem , amelyhez az eszköz beszerzése történt. Nincs mit arányosítani. És akkor az áfát „elbukta”. • az arányosításba be kell-e vonni az un. hagyományos, adómentes szolgáltatás árbevételét ? Ha igen, akkor gyakorlatilag nem vonható le az áfa, ugyanis nagyon alacsony lesz a levonási hányad. • ha az arányosításba csak a beszerzett eszközzel előállított adóköteles és adómentes termékértékesítést kell figyelembe venni, alkalmazható-e az áfa törvény 123.§ (3) bekezdésére hivatkozással a 123.§ (1) bekezdésén alapulva az a megoldás, hogy az eszközzel majdan előállított mennyiség képezze a megosztás alapját. Vagyis az értékesített mennyiség adólevonási jogot keletkeztet , míg a saját felhasználású nem. Ebben az esetben a levonás mikor tehető meg? • ha a társaság nem kíván az előbbi megoldással élni az 5. sz. melléklet szerinti megosztást, ezen belül is mivel az ÁFA körös tevékenysége csak most fog elindulni a göngyölítéses módszert alkalmazhatja? Az első gyártás 2020-ban várható. Mivel a beszerzéshez kapcsolódó ÁFA arányosításra kerül (kerülhet), így nem képezheti a bekerülési érték részét, vagyis az eszközt nettó (ÁFA nélküli) értéken kell aktiválni és amortizálni?

Ingatlanrész vásárlása fejlesztési tartalék felhasználásával. Értékcsökkenés elszámolása.
Egy vállalkozás bővíteni szeretné iroda helységét, ezért megvásárolta az irodaépülete melletti lakóingatlan egy részét. Így a lakóingatlannak jelenleg 75 %-ban egy magánszemély és 25 %-ban egy gazadási társaság a tulajdonosa. A korábbi évben képzett fejlesztési tartalék feloldható-e az így vásárolt ingatlanrészre? Lehet-e értékcsökkenést elszámolni az ingatlan megvásárolt részére?

Interneten keresztül történő értékesítés közbenső értékesítő igénybe vétele mellett
Magyarországi székhellyel rendelkező magyar katás áfa mentes vállalkozás az interneten keresztül web - áruházban virágot értékesít. A vevő interneten rendeli meg az árut. Ha történetesen a vevő Németországban lakik, akkor lehetőség van arra, hogy a megrendelt árut Németországban személyesen vegye át. Illetve az is előfordulhat, hogy az interneten megrendelt árut Németországban adják fel postán. Ezáltal a feladási cím Németország lesz. A számlát minden esetben a magyarországi vállalkozás állítja ki. Hogyan jár el helyesen a vállalkozás úgy ÁFA, mint egyéb adózás tekintetében helyesen?

Számítógéphez adott program elszámolása
Számítógép konfiguráció vásárlásakor Windows programot is vásároltunk a géphez. A számlán egy összegben tüntetik fel a teljes gép árát, nem állapítható meg külön az egyes összetevők értéke. Mindenképpen külön kell nekem aktiválni a Windows-t a szellemi termékek közé, vagy lehetséges a számítógéppel együtt aktiválni a számítástechnikai eszközök közé?

Pályázati támogatás elszámolása
Cégünk a nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán elnyert egy Kis, közép, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatására 131.712.680,- forint összeget, a projekt költsége előreláthatólag 236.303.855,- forint. 2018.11.30.-án döntöttek a támogatásról. A megvalósítás időtartama 2018.12.01-2021.11.30. Az első mérföldkő 2018.12.01-2019.11.30, melyre 2018.12.14.-én 73.241.512,- forint előleget folyósítottak, melynek elszámolása most 2019.11.30.-ával esedékes. 2018 évi mérlegben kötelezettségként szerepel ez az összeg. Mérleg forduló december 31, mérlegkészítés időpontja március 31. Az első mérföldkő elszámolását követően, ha elfogadják akkor válik véglegessé ez az összeg, melyet az elfogadás dátumával kell egyéb bevételék közé átvezetni a rövid lejáratú kötelezettségekből. Egy biztos, hogy mérlegforduló napig nem kapjuk meg az elfogadásról szóló értesítést. Mi a teendő ha mérlegkészítés időpontjáig (III.31) kapjuk meg az elszámolást, és mi a teendő, ha csak mérlegkészítés időpontja után (május 20) kapjuk meg az elfogadásról szóló értesítést?? Vannak tárgyi eszköz beszerzések, melyre már 2019 évben is számolunk el értékcsökkenést. A tárgyi eszköz beszerzésre eső (70%-a támogatás) támogatást el kell határolni, és majd az écs arányában visszavezetni?

Napraforgó értékesítés számlázása
A napraforgó értékesítés időpontja: 2019.09.18. A számla kiállítás dátuma: 2019.09.25. Fizetési határidő: 2019.10.03. Az eladónak (őstermelő, nem pénzforgalmi ÁFA körös) mikor kell az ÁFA bevallásba beállítani a kibocsátott számlát ? A számla pénzügyi teljesítése 2019. október hónapban történt meg.

Versenylovak nyilvántartása, értékesítése
Egy kft versenylovak kereskedelmével kíván foglalkozni. A lovakat megvásárolják (bértartásban vannak egy lovardában), versenyeztetik - amitől a tulajdonosok elmondása szerint a ló értéke növekszik - majd a lovat értékesítik. (ez lehet akár több hónap, vagy év múlva is a vásárláshoz képest) A beszerzés és az eladás közt a lóval kapcsolatban csak költségek merülnek fel, bevétel kizárólag az eladásból származik, tenyésztéssel nem foglalkozik a társaság. A lovakat áruként kell e kezelni, vagy ha nem, akkor miként? Eddig 2 lovat vásároltak, az egyiket egy német cégtől közösségen belüli számlával, a másikat egy magyar magánszemélytől adás-vételi szerződéssel. Értékesítéskor mindkét eset 27% áfásan adózik, vagy a magánszemélytől vásárolt esetben lehet esetleg különbözet szerinti adózást alkalmazni?

Ajándékban kapott ingatlan értékesítése
Egy család – férj és feleség – családi házukat kb. 30 éve közösen építette föl. Az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként a férjé volt bejegyezve. 2018-ban a férj ajándékozási szerződéssel az egész házat a feleségének ajándékozta, majd pár hónap múlva 20 millió forintért eladták. Utólag hogyan lehet-e dokumentálniuk azt , hogy ez tulajdonképpen közösen megszerzett ingatlan volt, fele a feleséget illette meg? Jövedelemadó bevallásban mekkora összeg után kell a jövedelemadót megfizetni?

Teljes költségmutatókat vezetnek be a biztosítók és nyugdíjpénztárak költségeire is
Önkéntes nyugdíjpénztári teljes költségmutatót (tkm) vezet be az MNB 2020-tól. A tkm egy feltételezett pénztártag hosszú távú megtakarításait modellezi, a befizetéseiből és megtakarításaiból levont költségeket fejezi ki egy értékben. Ezzel összehasonlíthatóvá válnak a két szektor, az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve a pénztárak költségei az ügyfelek számára, mivel a megtakarítási élet- és nyugdíjbiztosításokra már 2010 óta számolják a tkm-et.

Az EU keresetet indít Magyarország ellen a cigarettára előírt minimális jövedéki adómérték elmulasztása miatt
Magyarországnak 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszak állt rendelkezésére, hogy fokozatosan emelje a cigarettára kivetett jövedéki adót. A jövedéki adómérték azonban jelenleg sem éri el az uniós küszöbértéket, ami torzítja a más tagállamokkal fennálló versenyt, és ellentmond az uniós egészségvédelmi politikának.

Kikerül az OKJ-ből az adótanácsadó képzés
2020 szeptemberétől kikerül az OKJ-ből az adótanácsadó képzés, az államháztartási, pénzügyi szervezeti és vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés, az államháztartási ügyintéző és a vállalkozási és bérügyintéző képesítés. A könyvelés és adózás területen két szakma marad: pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli ügyintéző.

EU Bíróság: kedvezőtlen döntés a magyar devizahitelesek ügyében
A Bíróságág döntése szerint az árfolyamrés és az árfolyamkockázat tisztességtelenségére hivatkozva a fogyasztók nem léphetnek fel új igényekkel. Csupán a kezelési költség és a folyósítási jutalék tisztességtelenségének kérdéskörében léphetnek fel eredményesen a bankok ellen.

Számlán történő feltüntetése a közösségen belüli értékesítésnek és az exportnak
Mi a megfelelő hivatkozás az alkalmazott ÁFA mentességre az általunk kiállított számlán abban az esetben, ha közösségen belüli adómentes termékértékesítést, valamint ha export termékértékesítést számlázunk?

Nagy összegű készpénzes fizetés iráni partnernek
Cégünk aszalványok behozatalát tervezi Iránból. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a hatályos előírások szerint nincs lehetőség banki átutalással fizetni az iráni partnernek. Milyen lehetőségünk van a bejövő számlák kifizetésére, ha ez valóban így van? Egyáltalán milyen rendelet szabályozza ezen korlátozást? Egy megrendelés alkalmanként általában cca.12 000 eFt összegű lenne. Lehetséges-e készpénzben ekkora összeget kifizetni a partnernek? Tudomásunk szerint a készpénzforgalom korlátozása (1,5 M Ft) külföldiekkel lebonyolított ügyletekre nem érvényes. Tájékozódtunk más vállalkozásoknál, akik ezt úgy oldották meg, hogy a Cég az iráni szállító proforma számláját a vevő társaság ügyvezetőjének számlájára utalta, majd ő készpénzben kifizette a partnernek. Véleményünk szerint ez így törvényellenes, ez nem járható út, de akkor mi a megoldás, ha mégis utalással és a törvények betartásával szeretnénk lebonyolítani a számlák kiegyenlítését?

Újra kell gondolni az adóellenőrzési gyakorlatot az Európai Bíróság friss ítélete alapján

Az Európai Unió Bírósága legfrissebb magyar vonatkozású döntésében (C-189/18.) megállapította, hogy a kapcsolódó vizsgálatok eredményei és bizonyítékai felhasználásának magyar gyakorlata nem felel meg az uniós jognak. Így az ítélet nyomán újra kell gondolni az ellenőrzési eljárások gyakorlatát, illetve szabályozási igény is felmerülhet e körben annak érdekében, hogy az adózót ne zárják el a saját eljárásában a hatékony védelemtől.

The post Újra kell gondolni az adóellenőrzési gyakorlatot az Európai Bíróság friss ítélete alapján appeared first on Adó Online.

Egységesek lesznek jövőre az EU-n belüli áfamentes értékesítés adatkövetelményei

A vevői készlet egyszerűsítés egységes uniós szabályozása minden tagállamban azonos követelményeket állít fel az áfamentesség feltételeként, mind a vevőre, mind az eladóra, mind a készletekre vonatkozóan. Amennyiben ezeket az adatokat és paramétereket a két EU tagországban működő érintett cégek pontosan nyilvántartják, 2020. januártól egyszerűbb adóadminisztrációval dolgozhatnak.

The post Egységesek lesznek jövőre az EU-n belüli áfamentes értékesítés adatkövetelményei appeared first on Adó Online.

NAV: milliárdos áfacsalás mobiltelefon-kereskedelemmel

Majdnem négymilliárd forint áfát csalt el egy mobiltelefon-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelyet nemrégiben egy nemzetközi akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

The post NAV: milliárdos áfacsalás mobiltelefon-kereskedelemmel appeared first on Adó Online.

Jobban bízunk a robotokban, mint a főnökünkben

Az emberek többsége, 64 százaléka jobban bízik a robotokban, mint a feletteseiben; az Oracle és a Future Workplace legújabb felmérésből kiderül az is, hogy a mesterséges intelligencia (AI) használata egyre elterjedtebbé válik, és a munkavállalók 50 százaléka alkalmazza már valamilyen formában, amely jelentős emelkedés a tavaly mért 32 százalékhoz képest.

The post Jobban bízunk a robotokban, mint a főnökünkben appeared first on Adó Online.

Versenyképesség: előre is léptünk, meg nem is – infografika

Kína versenyképességi indexe immár meghaladja az uniós átlagot, az USA lecsúszott a globális első helyről, Magyarország pedig továbbra is az EU egyik legkevésbé versenyképes tagja. Az InfoTandem infografikája.

The post Versenyképesség: előre is léptünk, meg nem is – infografika appeared first on Adó Online.

Kis magyar pénztörténet – … és megszületik a forint (7. rész)

A pénzeknek is megvan a maguk története. Ez gyakran kapcsolódik nevezetes történelmi eseményekhez, uralkodókhoz, de az is előfordult – többször is –, hogy magával a pénzzel írtak történelmet. Ilyen események a magyar históriában is előfordultak. A Magyar Nemzeti Bank megalakulása, majd a koronát beváltó pengő bevezetése, az új nemzeti valuta stabilizálódása egy új felvirágzás ígéretét hordozta. Hogy mégsem így lett, azt ma már tudjuk.

The post Kis magyar pénztörténet – … és megszületik a forint (7. rész) appeared first on Adó Online.

A GVH engedélyezte az eMAG és az Extreme Digital egyesülését

Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az eMAG.hu online áruházat működtető Dante International Kft. és az edigital.hu online áruházat, valamint országszerte 16 boltot üzemeltető Extreme Digital Zrt. egyesülését - közölte a GVH csütörtökön.

The post A GVH engedélyezte az eMAG és az Extreme Digital egyesülését appeared first on Adó Online.

Iparűzési adó: évtizedes gyakorlatot írt felül a Kúria

A Kúria közelmúltbeli döntései egy évtizedek óta bevett iparűzésiadó-kezelési gyakorlatot írtak felül. A magyar gazdaság számos szereplőjénél - például kiskereskedelem, autóipar, vendéglátás - is utólag többlet iparűzésiadó-fizetési kötelezettség keletkezhet.

The post Iparűzési adó: évtizedes gyakorlatot írt felül a Kúria appeared first on Adó Online.

Brexit: megszületett a megállapodás a rendezett brit kiválásról

Megszületett a megállapodás a felek között az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről szóló szerződésről - jelentette be Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Boris Johnson brit kormányfő csütörtökön a Twitteren.

The post Brexit: megszületett a megállapodás a rendezett brit kiválásról appeared first on Adó Online.

Együttműködéssel csökkenhet a GVH-bírság

Együttműködéssel jelentősen mérsékelhetik a cégek a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által kiszabott bírságokat – hangzott el a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda és a Vállalati Jogtanácsosok Európai Egyesülete (ACCE) közös konferenciáján. A hatósággal való kooperációt nagymértékben elősegítik a hatékony és jól működő vállalati megfelelési programok.

The post Együttműködéssel csökkenhet a GVH-bírság appeared first on Adó Online.

Négymilliárdos telefonbiznisz
Majdnem négymilliárd forint áfát csalt el az a mobiltelefon-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amit a napokban négynapos nemzetközi akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A pécsi irányítású, de országosan kiterjedt céghálózat a nagyüzemi költségvetési csalást a közösségi áfaszabályok kijátszására építette.

Vámhatósági engedéllyel rendelkező nemzeti dohányboltok listája

BREXIT információk

Illegális szoftverekkel dolgozott az autószerelő
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Győr-Moson-Sopron megyei munkatársai illegális szoftvereket tartalmazó számítógépeket és hamis diagnosztikai eszközöket foglaltak le egy autószervizben. A feltárt jogsértések a becslés alapján több mint 21 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

Dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára

Harminc lőfegyver lapult a tankban
A NAV munkatársai egy szerb autó ellenőrzésekor harminc lőfegyvert, 9 hangtompítót és 500 különböző kaliberű lőszert találtak.

Közlemény az üzemanyagárakról

Sajtóközlemény NAV Magyar Posta
2019-ben is 10 százalék fölött emelkedhet a csomagok és csomagjellegű küldemények száma az előző évhez képest. Az emelkedést elsősorban a nemzetközi online rendelések hajtják. A téli, ünnepi szezonban a Magyar Posta várakozása szerint lehet olyan nap, amikor a belföldi és nemzetközi csomag és csomagjellegű küldemények száma elérheti vagy meg is haladhatja egy napon a 250 ezer darabot. A logisztikai csúcsidőszakra a Magyar Posta több intézkedéssel készül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hasonlóan a korábbi évekhez, felkészült a karácsonyi forgalomból adódó többletfeladatokra, hogy az ügyfelek minél rövidebb idő alatt juthassanak hozzá a megrendelt csomagjaikhoz. Érdemes az online rendeléskor figyelembe venni a webáruház által jelzett szállítási időt és a küldeményekre vonatkozó vámszabályokat.

37 milliót érő hamis parfüm a raklapon
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai 37 millió forint értékű hamis parfümöt foglaltak le az M1-es autópályán.

19T201T
BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére 

NAV_V04
A program lehetőséget nyújt vámhatósági engedélyek és eljárások elektronikus úton történő benyújtására

Belépett a kivába a cége? Így veheti ki az előző évi osztalékot
Milyen adózással fizetheti ki a 2019. évben kiva adózásra átváltó kft. az előző évi osztalékot, vagyis mivel szociális hozzájárulási adót nem fizet, csak szja-levonásra kötelezett? A ki nem fizetett osztalékot visszavezetheti az eredménytartalékba? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.

Szja-bevallás önellenőrzése személyi kedvezmény miatt
Önellenőrizheti-e egy magánszemély az szja-bevallását a 2013. évtől, ha 2019 októberében kapott olyan igazolást, hogy súlyos fogyatékos az egészségi állapota? – kérdezte olvasónk. Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

Katás egyéni vállalkozó iparűzési adója
Katás egyéni vállalkozó székhelye és telephelye két külön településen van. Székhelyén tevékenységet nem végez, csak a telephelyén. Lehetséges-e, hogy csak az egyik helyen fizet iparűzési adót? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.

Milliárdos áfacsalás mobiltelefon-kereskedelemmel
Majdnem négymilliárd forint áfát csalt el egy mobiltelefon-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelyet nemrégiben egy nemzetközi akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Vasárnap hajnalban szünetelnek az útdíjfizetési rendszer értékesítési szolgáltatásai
Informatikai fejlesztés miatt vasárnap hajnalban 1 órától 5 óráig az útdíjfizetési rendszerben nem lehet vásárolni és egyenleget feltölteni – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. az MTI-vel.

Az ország életét megbénító tüntetések zajlanak Libanonban a tervezett új adók ellen
Az ország életét megbénító tüntetések zajlanak már második napja Libanonban új adók ellen, amelyeket a súlyos gazdasági válság miatt akar bevezetni a kormány.

Az Egyesült Államok európai termékeket sújtó büntetővámokat vezetett be péntektől
Az amerikai kormányzat péntektől 10, illetve 25 százalékos büntetővámot vetett ki 7,5 milliárd dollár értékű európai termékre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) jóváhagyásával.

Több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás kkv-knak
A legígéretesebb kis- és középvállalkozásokat (kkv) ösztönzi a Magyar multi program, amelynek harmadik részében több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a sikeresen pályázó vállalkozások – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára pénteken az M1-en.

Általános sztrájk kezdődött Katalóniában
Egynapos általános sztrájk kezdődött Katalóniában tiltakozásként a katalán függetlenségi vezetőkre kiszabott börtönbüntetés ellen pénteken.

Akikre nem terjed ki a magyar társadalombiztosítás
A magyar társadalombiztosítás Magyarország állampolgáraira és a Magyarországon munkát végző más természetes személyekre terjed ki, ezen szabály alól azonban vannak kivételek.

Október 31-éig kell bejelenteni a 2018-as növényvédőszer-forgalmi adatokat
2019. október 31-éig kell bejelenteni a 2018-as növényvédőszer-forgalmi adatokat a Nébih Ügyfélprofil Rendszerében (ÜPR). A bejelentés cégek esetében csak meghatalmazással végezhető – írja honlapján a Nébih.

Péntektől vasárnapig forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
A 12. Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek forgalomkorlátozások Budán, az Alagút térségében.

Vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet: jön az új kkv-stratégia
A szaktárca kidolgozta, a kormány elfogadta a vállalkozások megkérdezésével készült kkv-stratégiát, amelynek részleteit november 5-én mutatják be – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten a KKV Tőkefinanszírozás 2019 című konferencián, amelyet a Portfolio és a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) csoporthoz tartozó Hiventures szervezett.

Alternatív juttatások bevezetésével növelhető a munkavállalók elégedettsége
2019-től több változás is történt a béreket érintő közterhek és kedvezmények szabályozásában. Az előírások megfelelő alkalmazásával lényegesen csökkenthető a vállalatok bérköltsége, alternatív juttatások bevezetésével pedig növelhető a munkavállalók elégedettsége, hangzott el az EY adózási rendezvényén – írja sajtóközleményében az Ernst & Young.

Támogatás a kárenyhítési alapba befizetett összegből
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről a 2011. évi CLXVIII. törvény rendelkezik, mely szerint a mezőgazdasági termelőknek meghatározott nagyságú termőföld esetén – a mezőgazdasági káresemények miatti károk kezelése céljából – kockázatközösséget kell alkotniuk, de a törvényben meghatározott esetekben a termelők önként is beléphetnek a kockázatközösség tagjai közé.

Johnson: a brit törvényhozók támogatni fogják a Brexit-megállapodást
Boris Johnson brit kormányfő biztosnak mondta magát abban, hogy a brit parlament alsóháza támogatni fogja az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválását (Brexit) biztosító új megállapodást, amelyet a csütörtökön kezdődött brüsszeli EU-csúcstalálkozón írtak alá.

Több tonna növényvédőszert foglalt le Szabolcs megyében a Nébih
Több mint 2,2 tonna számos szempontból problémás növényvédőszert vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szalka-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzletében, a bírság akár több millió forint is lehet – közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel.

Ahány személyi kölcsön, annyi szokás – útmutató a gyors pénzt keresőknek
Felmondja az autó a szolgálatot, villámcsapás éri a házat vagy egyetemista gyerekünk bejelenti, hogy szeretne egy félévet egy ösztöndíjas program keretében külföldön eltölteni – megannyi előre nem látható esemény, amelyek egyik napról a másikra terhelik meg a családi kasszát, s korántsem biztos, hogy mindig van annyi, amennyi elegendő a hirtelen felmerülő kiadásokra.

Egymilliárdos adócsalással gyanúsítanak egy nemzetközi céghálózatot
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványára hat embert tartóztattak le a napokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy Európára kiterjedő céghálózat tagjaiként fiktív számlákkal, közel egymilliárd forint forgalmi adót csaltak el – közölte a főügyész csütörtökön az MTI-vel.

A GVH engedélyezte az eMAG és az Extreme Digital egyesülését
Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az eMAG.hu online áruházat működtető Dante International Kft. és az edigital.hu online áruházat, valamint országszerte 16 boltot üzemeltető Extreme Digital Zrt. egyesülését – közölte a GVH csütörtökön az MTI-vel.